Camaloon.com is not taking orders and the company behind it stopped all operations in September 2022. The company is going through a bankruptcy procedure.

Condicions d'ús i condicions generals de contractació

Versió 2.1 - Actualitzat el 13 d'octubre de 2020.

1. DADES IDENTIFICATIVES DE CAMALOON

El prestador del servei del lloc web és Camaloon Croatia D.O.O. (en endavant, 'Camaloon'), amb NIF intracomunitari HR89681810830 i amb domicili social al carrer Kovinska 28, 10090 Zagreb-Susedgrad, Croatia.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

A Camaloon proporcionem una sèrie de serveis a través d'Internet als nostres usuaris i clients, com són la comercialització i fabricació d'articles personalitzats: xapes, imants, samarretes, bosses, adhesius, vinils decoratius, etc. Els usuaris del nostre web poden adquirir productes per al seu propi ús o per a vendre a tercers.

3. ÚS DE LES PÀGINES WEB SOTA LA MARCA CAMALOON

3.1 Edat mínima

Per a ser usuari dels llocs web de Camaloon, has de ser major d'edat (mínim 18 anys).

3.2 Llicència d'ús del web i del servei de Camaloon

Camaloon ofereix una llicència limitada i revocable per a accedir i emprar els nostres llocs webs i serveis, d'acord amb aquestes Condicions Generals d'Ús. Aquesta llicència no inclou el dret a recol·lectar o emprar informació del lloc web per a objectius prohibits per nosaltres, com competir amb Camaloon, emprar continguts de Camaloon de qualsevol manera o desar una còpia parcial o total del nostre lloc web.

4. REGLES GENERALS

4.1 Ús prohibit

No pots intentar causar, ni causar cap dany als nostres llocs web o al servei de Camaloon. Per exemple, i sense ser aquesta llista completa ni exhaustiva, està prohibit:

a. Entorpir el servei de Camaloon emprant virus o d'altres programes dissenyats per a causar dany a qualsevol programari o maquinari

b. Modificar o crear versions de qualsevol tecnologia emprada als llocs web de Camaloon

c. Emprar qualsevol tipus de 'script', robot o tecnologia per a monitorar els llocs web de Camaloon

d. Recol·lectar e-mails o altra informació a través del servei de Camaloon

e. Fer-te passar per una altra persona o entitat, o falsificar qualsevol de les teves dades

f. Navegar o comprar als webs de Camaloon si no ets major d'edat.

4.2 Privacitat i protecció de dades

A Camaloon ens preocupa especialment la seguretat i garantir la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients. Ens comprometem a donar-te el millor servei i la millor experiència online. Pots conèixer els teus drets i com exercir-los a la pàgina de Privacitat.

4.3 Condicions de compra

4.3.1 Sistema de venda

Per a realitzar una compra, has de fer-nos arribar la teva comanda per Internet mitjançant el procés de compra habilitat per a tal finalitat. Pots contactar amb nosaltres per e-mail si necessites ajuda.

4.3.2 Impostos aplicables

Trobaràs desglossats els preus dels productes exposats a les nostres pàgines web durant el procés de compra. Et mostrarem els imports amb i sense IVA, així com el preu del transport, i sempre de manera prèvia a l'acceptació de la compra.

L'IVA pot variar segons la teva residència, el tipus de producte i també el seu origen. Si tens dubtes sobre alguna exempció d'IVA en particular, contacta'ns directament per e-mail a l'adreça ajuda@camaloon.com.

Les taxes d'importació, despeses de transferència bancària, tràmits de duana o retencions en origen, o que tinguin relació amb el lliurament en territoris especials (consulta l'apartat núm. 4.3.4) o països situats fora de la Unió Europea, són responsabilitat teva com a client i no estan inclosos en els preus que indiquem al web.

4.3.3 Forma de pagament

En fer la comanda, hauràs d'abonar l'import mitjançant qualsevol dels mètodes de pagament que acceptem al nostre web. Només d'aquesta manera començarem a produir la teva comanda. En determinats casos, i com a prevenció davant possibles fraus, a Camaloon ens reservem el dret a sol·licitar als nostres clients que facin servir un mètode de pagament específic o els hi requerirem alguna documentació addicional.

4.3.4 Forma, despeses i terminis d’enviament

Enviem les comandes als nostres clients residents a Europa i resta del món mitjançant diferents empreses de transport. Calculem el preu de cada enviament automàticament en el moment en que sol·licites un pressupost o realitzes una comanda. Consulta la nostra pàgina Informació sobre enviaments i lliuraments per a obtenir informació addicional.

Existeixen certs territoris que, encara que pertanyin a un país en concret, poden patir dèbits addicionals, degut a que les empreses de transport els tracten normalment com a excepcionals. Per exemple, Ceuta, Melilla, Guadalupe, Martinique, Canàries, etc.

Els terminis de producció són visibles al nostre web. És possible que una comanda pugui patir determinats endarreriments en la producció, degut a la manca de productes, la confirmació tardana per la teva part, un disseny incorrecte, etc. En qualsevol cas, des de Camaloon som conscients de que hem de lliurar els productes a l'adreça d'enviament que ens indiques com a client en el menor temps possible, d'acord als terminis de producció i temps d'enviament, i sempre dintre dels trenta (30) dies naturals de calendari a partir de la data en que confirmem la comanda. En cas d'existir qualsevol endarreriment, contactaríem amb tu i et comunicaríem els possibles canvis.

Els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transport (per exemple, vagues, incidències climàtiques, situacions polítiques excepcionals, etc.) o per duanes, controls en el país de destí o dificultats en el lliurament de la mercaderia. Des de Camaloon no acceptem responsabilitats pels endarreriments produïts per l'agència de transport o per qualsevol tràmit de control de la duana. Però sí ens comprometem a reposar en un termini raonable qualsevol comanda que hagi estat malmesa o perduda pel seu transport.

5. GARANTIES, CANVIS, CANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS

Com a usuari, pots canviar o afegir un nou disseny, canviar la teva adreça de lliurament i/o facturació, o bé cancel·lar la teva comanda, sempre que aquesta no hagi entrat efectivament en el procés de producció.

Per a això, hauràs d'enviar un e-mail a ajuda@camaloon.com, adjuntant el número de referència de la teva comanda. T'informarem després de la revisió de l'estat de la teva comanda de la procedència o no del canvi o la possibilitat de cancel·lació.

Com a usuari i client, tindràs catorze (14) dies naturals per a desistir de la teva compra i tornar el producte o productes, a comptar des del moment en que rebis la teva comanda, i sempre que no es tracti d'un producte personalitzat, és a dir, modificat per als nostres clients segons les seves instruccions. Per als productes personalitzats no podem acceptar ni canvis, ni devolucions.

Els productes personalitzats poden tenir lleugeres modificacions pel que fa al color, pes, textura, materials, mida o disseny, complint sempre el propòsit i la idea inicial mostrada a les nostres pàgines web. Per la teva part, hauràs de tractar els productes de Camaloon amb la màxima cura, no haver-los emprat i no haver-los sotmès a condicions inadequades o a les quals es puguin fer malbé, ni a manipulacions que puguin perjudicar el seu estat de forma anormal. És la teva responsabilitat conservar-los adequadament fins que els revisem a Camaloon, si vols retornar-los o fer una reclamació.

Les despeses d'enviament de la devolució són a càrrec del client. Per a això, hauràs d'enviar un e-mail a ajuda@camaloon.com sol·licitant la devolució de la teva comanda.

Una vegada retornat el material, i quan comprovem el seu incorrecte estat, procedirem a la devolució del producte pagat, a més de la devolució de les despeses d'enviament inicials en la seva modalitat bàsica (Enviament Estàndard). Si la devolució ve motivada per un error nostre, des de Camaloon assumirem les despeses d'enviament de devolució del producte. En cas contrari, hauràs d'abonar les despeses d'enviament de la devolució.

Retornarem l'import de la devolució en els catorze (14) dies següents a la recepció efectiva del producte objecte de la devolució, i mitjançant el mateix mètode de pagament que vas emprar per a la compra.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Ens reservem tots els drets de titularitat protegits per propietat intel·lectual i industrial inclosos als llocs web sota la marca Camaloon, això és, a mode d'exemple, però no limitatiu: textos, imatges, disseny gràfic, marques, estructura de navegació, informació i continguts. Ens correspon en exclusiva l'exercici dels seus drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.

Els llocs web de Camaloon poden contenir així mateix textos, imatges, dissenys gràfics o marques titularitat de terceres persones, per als quals correspondrà a cadascun dels seus titulars en exclusiva l'exercici dels drets d'explotació en qualsevol forma. Considerem continguts de tercers tots aquells que s'identifiquin com a tals. Si tens dubtes o adverteixes contingut il·lícit, et preguem que ens ho facis saber escrivint-nos a info@camaloon.com. Si advertim algun tipus d'infracció, eliminarem el contingut immediatament.

En el cas de que com a usuari personalitzis un producte des d'algun dels llocs web de Camaloon, amb una imatge proposada per tu i aliena al catàleg d'imatge de Camaloon, has de garantir que comptes amb tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, així com qualsevol dret d'imatge o privacitat relatiu a persones físiques o jurídiques que pugui existir, necessaris per a l'explotació de la imatge en la forma o mode que desitges. Alhora, com a usuari ens concedeixes una llicència limitada per a reproduir, comunicar, distribuir i transformar la imatge que proposes en el producte o productes personalitzats que ens encarregues. Una vegada que el producte sigui produït i enviat a la teva adreça de lliurament, es rescindirà aquesta llicència.

Eximeixes de qualsevol responsabilitat a Camaloon per reclamacions de terceres parts derivades de la utilització il·legítima o delictiva d'imatges subjectes a Propietat Intel·lectual o Industrial, o drets d'imatge o privacitat de persones físiques en productes personalitzats a través dels nostres llocs web.

7. QUEIXES I RECLAMACIONS

Com a client, podràs sempre dirigir-te a ajuda@camaloon.com per a transmetre qualsevol queixa, suggeriment o reclamació que es derivi de la prestació dels nostres serveis. Per a facilitar la seva tramitació, et preguem que ens facilitis sempre el número de factura o de comanda de la teva ordre. Ens comprometem a contestar totes les sol·licituds en un termini de set (7) dies laborables, des de la data en la qual haguessin estat adequadament rebudes per nosaltres. Si la queixa prové d'un material que no té el seu origen a Camaloon, pot ser necessari ampliar el termini per a que puguem contactar amb el fabricant.

No podràs presentar queixes o reclamacions sobre comandes una vegada hagin transcorregut set (7) dies des del seu lliurament efectiu.

8. DRETS DE CAMALOON

8.1 Monitoratge

A Camaloon ens reservem el dret (sense assumir l'obligació) de monitorar totes les transaccions i comunicacions que es produeixin al nostre web. Si considerem, al nostre criteri, que un usuari o client no compleix o pot no complir alguna condició d’aquestes Condicions Generals d'Ús i Contractació o que l'esmentada transacció o comunicació és inapropiada, podrem cancel·lar o restringir l'accés d'aquest usuari, sense cap possibilitat de reclamació futura.

8.2 Modificació del servei

A Camaloon ens reservem el dret de modificar la distribució, organització i aspecte del nostre web i dels serveis que oferim, i podem canviar o suspendre qualsevol aspecte dels nostres serveis i/o preus sense avís previ ni cap possibilitat de reclamació.

8.3 Cancel·lació del contracte

Des de Camaloon, al nostre propi criteri i amb avís previ o sense ell, podem:

  • Suspendre o limitar l'ús de Camaloon a un usuari en concret, així com tancar totalment un compte o cancel·lar l'accés a les nostres pàgines web
  • Bloquejar o cancel·lar la producció de qualsevol comanda que inclogui imatges constitutives de delicte, que vulnerin drets de tercers, que siguin ofensives, de mal gust, que incloguin missatges violents, abusius, de càrrega política radical extrema, sectaris o contraris als drets humans bàsics
  • Bloquejar o cancel·lar la producció de qualsevol comanda la qual, una vegada revisada, inclogui errors en els dissenys, en el càlcul de preus, que no pugui oferir suficient garantia de resultat final, etc.
  • Comunicar a les autoritats competents qualsevol abús o frau que s'hagi produït als nostres llocs web
  • Eliminar qualsevol contingut que creiem oportú dels servidors i directoris de Camaloon o qualsevol que hagi sigut proposat per un usuari
  • Discontinuar la venda de qualsevol producte en concret o en qualsevol tipus de divisa diferent a l'euro (€)
  • Discontinuar el servei al nostre criteri o oferir-lo limitadament

9. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

A Camaloon no ens fem responsables d'aquells llocs web o arxius als quals sigui possible accedir mitjançant d'enllaços d’hipertext ('links') disponibles entre els nostres continguts. La responsabilitat és dels seus respectius titulars. Per tant, no aprovem ni fem nostres els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en aquestes pàgines web o arxius i no controlem ni ens fem responsables de la qualitat, il·licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents als llocs enllaçats i que són aliens a les nostres pàgines.

En el cas de que s'estimi oportú o de que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenant la seva retirada o que s'impossibiliti el seu accés, o s'hagi declarat l'existència de la lesió, i se'ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, retiraríem immediatament els enllaços que s'indiquen.

10. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Ens excloem de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels nostres llocs web. També declinem qualsevol tipus de responsabilitat derivada del mal ús o de l'ús inadequat dels nostres productes.

11. CANVIS A LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS

Ens reservem el dret a modificar qualsevol aspecte d'aquestes Condicions Generals, incloent els nostres preus, dissenys acceptats o continguts rebutjables. Aquesta versió de condicions generals va ser implementada al maig del 2018 i és la versió 2.1.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

Si és un individu el que realitza la compra de productes, per a la resolució de possibles disputes les parts es comprometen a sotmetre’s a l'arbitratge de consum establert reglamentàriament, renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Si és una empresa la que realitza la compra de productes, per a la resolució de possibles disputes les parts es comprometen a sotmetre’s als jutjats i tribunals amb jurisdicció a Barcelona, renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Camaloon utilitza les cookies per a millorar la teva experiència de navegació en la pàgina web. Per a més informació llegeix la nostra Política de cookies. En continuar la navegació, entens i acceptes l'ús d'aquestes. T'ho agraïm! Tancar