Camaloon.com is not taking orders and the company behind it stopped all operations in September 2022. The company is going through a bankruptcy procedure.

Vilkår og generelle betingelser

Version 2.1 - Opdateret den 13. oktober 2020

1. IDENTIFIKATIONSDATA FOR KAMALOON

Webstedets tjenesteudbyder er Camaloon Croatia D.O.O. (i det følgende benævnt 'Camaloon') med skatteidentifikationsnummer HR89681810830 og med hjemsted på Kovinska 28, 10090 Zagreb-Susedgrad, Croatia

2. SERVICEBESKRIVELSE

Camaloon leverer en række tjenester via internettet til sine brugere og kunder, såsom markedsføring og fremstilling af personlige ting: badges, magneter, t-shirts, tasker, klistermærker osv. Brugere af vores websted kan købe produkter til eget brug eller at sælge dem til tredjemand.

3. BRUG AF WEB-SIDERNE UNDER KAMALOON-MÆRKENAVNET

3.1 Minimumsalder

For at være bruger af Camaloon-webstederne skal du være mindst 18 år gammel.

3.2 Licens til at bruge Camaloon-webstedet og -tjenesten

Camaloon tilbyder en begrænset og tilbagekaldelig licens til at få adgang til og bruge vores websteder og tjenester i overensstemmelse med disse brugsbetingelser. Denne licens inkluderer ikke retten til at indsamle eller bruge oplysninger fra webstedet til formål, der er forbudt af os, såsom at konkurrere med Camaloon, bruge Camaloon-indhold på nogen måde eller opbevare en delvis eller fuld kopi af vores websteder.

4. ALMINDELIGE REGLER

4.1 Forbudt brug

Du må ikke forsøge at forårsage eller forårsage skade på vores websteder eller Camaloon-tjenesten. For eksempel og uden at være dette en komplet eller udtømmende liste på nogen måde er det strengt forbudt at:

en. Forstyrr Camaloons service ved at bruge vira eller andre programmer designet til at skade enhver software eller hardware

b. Rediger eller opret versioner af enhver teknologi, der bruges på Camaloon-webstederne

c. Brug enhver form for script, robot eller teknologi til at overvåge Camaloon-websteder

d. Indsaml e-mails eller anden information via Camaloon-tjenesten

e. Efterlign dig som en person eller enhed eller forfalsk dine oplysninger

f. Gennemse eller køb på Camaloon-webstederne, hvis du ikke er myndig.

4.2 Privatliv og databeskyttelse

Hos Camaloon er vi især bekymrede over sikkerheden og fortroligheden af de data, der leveres af vores kunder. Vi er forpligtet til at give dig den bedste service og den bedste online oplevelse. Du kan finde ud af dine rettigheder og hvordan du udøver dem på siden Privacy .

4.3 Købsbetingelser

4.3.1 Salgssystem

For at foretage et køb skal du sende os din ordre via Internettet gennem den købsproces, der er aktiveret til dette formål. Du kan kontakte os via e-mail, hvis du har brug for hjælp til at gøre det.

4.3.2 Gældende skatter

En oversigt over produktpriserne vises på vores websted under købsprocessen. Med henblik herpå viser vi dig beløbene med og uden moms samt transportprisen, altid inden accept af købet.

Moms kan variere alt efter dit opholdssted, produkttype og også dets oprindelse. Hvis du har spørgsmål om en bestemt momsfritagelse, bedes du kontakte os direkte via e-mail på help@camaloon.com .

Importafgifter, bankoverførselsomkostninger, toldformaliteter eller tilbageholdelser ved oprindelsen eller dem, der er relateret til levering til specielle territorier (se afsnit 4.3.4) eller til lande uden for EU, er dit eget ansvar som kunde og er ikke inkluderet i de priser, der er angivet på hjemmesiden.

4.3.3 Betalingsmetode

Når du afgiver ordren, skal du betale beløbet ved hjælp af en af de betalingsmetoder, der er aktiveret på vores websted. Kun på denne måde begynder vi at producere din ordre. I visse tilfælde og for at forhindre mulig bedrageri forbeholder Camaloon sig retten til at bede vores kunder om at bruge en bestemt betalingsmetode eller kræve yderligere dokumentation.

4.3.4 Form, omkostninger og leveringstider

Ordrer sendes til vores kunder i Europa og resten af verden gennem forskellige transportvirksomheder. Prisen for hver forsendelse beregnes automatisk, når du anmoder om et tilbud eller afgiver en ordre. Se vores forsendelses- og leveringsoplysningsside for yderligere oplysninger om dette emne.

Der er visse områder, der, selvom de tilhører et bestemt land, kan være underlagt yderligere gebyrer, fordi transportselskaber normalt behandler dem som usædvanlige. For eksempel og ikke begrænset til: Ceuta, Melilla, Guadalupe, Martinique, Canarias osv.

Produktionstider vises på vores hjemmeside. Det er muligt, at en ordre kan lide visse forsinkelser i produktionen på grund af produktmangel, sen bekræftelse fra dig, forkert design osv. Under alle omstændigheder er vi hos Camaloon opmærksomme på, at vi skal levere produkterne til den leveringsadresse, du angiver os på kortest mulig tid i henhold til produktionsfrister og leveringstid og altid inden for tredive (30) kalenderdage fra den dato, hvor vi bekræfter ordren. Hvis der er nogen forsinkelse, vil vi kontakte dig og informere dig om eventuelle ændringer.

Transporttider kan ændres ved ekstraordinære transporthændelser (f.eks. Strejker, vejrhændelser, usædvanlige politiske situationer osv.) Eller af told, kontrol i bestemmelseslandet eller vanskeligheder med leveringen af varerne. Fra Camaloon påtager vi os ikke ansvar for forsinkelser forårsaget af transportbureauet eller for toldkontrolprocedurer. Vi forpligter os dog til at erstatte enhver ordre, der er blevet beskadiget eller mistet under transit inden for en rimelig periode.

5. GARANTIER, UDVEKSLINGER, ANNULLERINGER OG RETURER

Som bruger kan du ændre eller tilføje et nyt design, ændre din leverings- og / eller faktureringsadresse eller annullere din ordre, så længe den ikke faktisk er kommet ind i produktionsprocessen.

For at gøre dette skal du sende en e-mail til help@camaloon.com og medtage referencenummeret på din ordre. Vi vil informere dig efter gennemgang af status på din ordre, om ændringen eller muligheden for annullering er foretaget eller ej.

Som bruger og kunde har du fjorten (14) kalenderdage til at annullere dit køb og returnere produktet eller produkterne fra det øjeblik du modtager ordren, forudsat at det ikke er et personligt produkt, dvs. ændret til vores kunder i henhold til deres instruktioner. For tilpassede produkter kan vi ikke acceptere bytte eller returnering.

Tilpassede produkter kan have små ændringer med hensyn til farve, vægt, struktur, materialer, størrelse eller design, der altid opfylder formålet og den første idé, der vises på vores websider. For din del skal du behandle Camaloon-produkter med den største omhu, holde dem ubrugte og ikke have udsat dem for upassende eller skadelige forhold eller for manipulationer, der kan forringe deres unormale tilstand. Det er dit ansvar at holde dem ordentligt, indtil vi gennemgår dem hos Camaloon, hvis du ønsker at returnere dem eller fremsætte krav.

Leveringsomkostningerne ved returneringen afholdes af kunden. For at gøre dette skal du sende en e-mail til help@camaloon.com og anmode om returnering af din ordre.

Når materialet er returneret, og når vi bekræfter dets forkerte tilstand, fortsætter vi med at returnere det (de) betalte produkt (er) ud over refusionen af de oprindelige forsendelsesomkostninger i sin mest basale form (Standardforsendelse). Hvis returneringen skyldes en fejl fra vores side, påtager Camaloon omkostningerne ved returnering af produktet. Ellers skal du betale forsendelsesomkostningerne ved returneringen.

Vi refunderer refusionsbeløbet inden for fjorten (14) dage efter den faktiske modtagelse af det returnerede produkt og med den samme betalingsmetode, som du brugte til købet.

6. INTELLEKTUEL EJENDOM

Vi forbeholder os alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder inkluderet på webstederne under Camaloon-varemærket, inklusive men ikke begrænset til: tekst, billeder, grafisk design, varemærker, navigationsstruktur, information og indhold. Vi er eneansvarlige for udøvelsen af rettighederne til udnyttelse af den samme i enhver form og især rettighederne til reproduktion, distribution, offentlig kommunikation og transformation i overensstemmelse med spansk lovgivning om intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder.

Camaloon-webstederne kan også indeholde tekst, billeder, grafisk design eller varemærker ejet af tredjeparter, for hvilke hver af deres ejere vil være de eneste indehavere af udnyttelsesrettighederne i enhver form. Vi betragter tredjepartsindhold som alle dem, der identificerer sig selv som sådan. Hvis du har spørgsmål, eller hvis du bemærker ulovligt indhold, så lad os det vide ved at skrive til os på info@camaloon.com . Hvis vi bemærker nogen overtrædelse, fjerner vi indholdet med det samme.

I tilfælde af at du som bruger tilpasser et produkt fra et hvilket som helst af Camaloon-webstederne, med et billede foreslået af dig og ikke inkluderet i Camaloon-billedkataloget, skal du garantere, at du også har alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder som enhver ret til billede eller privatliv vedrørende fysiske eller juridiske personer, der måtte eksistere, nødvendigt for udnyttelse af billedet i den form eller måde, du ønsker. Som bruger giver du os en begrænset licens til at reproducere, kommunikere, distribuere og transformere det billede, du foreslår i det eller de produkter, du bestiller. Når produktet er produceret og sendt til din leveringsadresse, afsluttes licensen.

Du fritager Camaloon fuldstændigt fra ethvert ansvar på grund af ethvert krav fra tredjeparter, der skyldes ulovlig eller kriminel brug af billeder, der er underlagt intellektuel eller industriel ejendom, eller billedrettigheder eller privatliv for enkeltpersoner i tilpassede produkter via vores hjemmesider.

7. KLAGER OG KRAV

Som kunde kan du altid kontakte os på help@camaloon.com for at sende enhver klage, forslag eller krav, der opstår som følge af leveringen af vores tjenester. For at lette processen skal du altid give os fakturaen eller ordrenummeret på din ordre. Vi forpligter os til at svare på anmodninger inden for syv (7) arbejdsdage fra den dato, de modtages korrekt af os. Hvis klagen vedrører materiale, der ikke stammer fra Camaloon, kan det være nødvendigt at forlænge denne periode, så vi kan kontakte producenten.

Du må ikke indgive en klage eller kræve en ordre efter syv (7) dage efter faktisk levering.

8. KAMALOONRETTIGHEDER

8.1 Overvågning

Camaloon forbeholder sig ret (uden at påtage sig forpligtelsen) til at overvåge alle transaktioner og kommunikation, der sker på vores websted. Hvis vi efter eget skøn mener, at en bruger eller kunde er eller kan være i strid med en hvilken som helst betingelse i disse generelle brugsbetingelser og kontrakter, eller at en sådan transaktion eller kommunikation er upassende, kan vi opsige eller begrænse adgangen til en sådan bruger eller kunde uden nogen mulighed for fremtidigt krav.

8.2 Ændring af tjenesten

Camaloon forbeholder sig ret til at ændre distributionen, organisationen og udseendet af vores websted og de tjenester, vi tilbyder, og kan ændre eller afbryde ethvert aspekt af vores tjenester og / eller priser uden varsel eller krav.

8.3 Annullering af kontrakten

Fra Camaloon kan vi efter vores skøn og med eller uden forudgående varsel:

  • Suspendere eller begrænse brugen af Camaloon til en bestemt bruger samt lukke en konto fuldstændigt eller annullere adgangen til vores websider.
  • Blokere eller annullere produktionen af enhver ordre, der inkluderer billeder, der udgør en forbrydelse, der krænker rettighederne for tredjeparter, der er stødende, af dårlig smag, der inkluderer voldelige, voldelige meddelelser, beskeder med ekstrem politisk radikal anklage, sekterisk eller i modstrid med grundlæggende menneskerettigheder.
  • Blokere eller annullere produktionen af en ordre, der, når den er revideret, inkluderer fejl i designene, i beregningen af priser, der ikke kan tilbyde tilstrækkelig garanti for det endelige resultat osv.
  • Rapporter ethvert misbrug eller bedrageri, der er sket på vores websteder til de relevante myndigheder
  • Fjern alt indhold, som vi finder passende, fra Camaloons servere og mapper eller alt indhold, der er indsendt af en bruger
  • Stop salget af et bestemt produkt eller i en anden valuta end euroen (€).
  • Afbryd tjenesten efter vores skøn eller tilbud den på en begrænset måde.

9. LINKINGSPOLITIK

I Camaloon er vi ikke ansvarlige for de websteder eller filer, der er tilgængelige via hypertekstlinks ('links'), der er tilgængelige i vores indhold. Ansvaret ligger hos deres respektive ejere. Derfor støtter vi ikke eller laver ikke vores egne produkter, tjenester, indhold, information, data, filer og nogen form for materiale, der findes på sådanne websteder eller filer, og vi kontrollerer eller tager ikke ansvar for kvaliteten, ulovligheden, pålideligheden og nytten af de oplysninger, indhold og tjenester, der findes på de linkede sider, og som er fremmede for vores sider.

Hvis det anses for hensigtsmæssigt, eller hvis et kompetent organ erklærer dataene ulovlige, beordrer fjernelse af dem, eller at adgang til dem er umulig, eller hvis eksistensen af skaden er blevet erklæret, og vi er udtrykkeligt underrettet om den tilsvarende beslutning, vil vi fjern straks linkene som angivet.

10. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi udelukker ethvert ansvar for skader af enhver art, der kan skyldes manglende tilgængelighed eller afbrydelse af driften af vores websteder. Vi frasiger os også ethvert ansvar for utilstrækkelig brug af vores produkter.

11. ÆNDRINGER I DE NUVÆRENDE ALMINDELIGE BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at ændre ethvert aspekt af disse generelle vilkår og betingelser, herunder vores priser, accepterede design eller afvist indhold. Denne version af de generelle betingelser blev implementeret i maj 2018 og er version 2.1.

12. GÆLDENDE LOV OG KOMPETENT JURISDIKTION

Disse generelle betingelser er underlagt spansk lov.

Hvis det er en person, der køber produkter, til parterne til løsning af mulige tvister er parterne enige om at underkaste sig den voldgiftsret, der er oprettet ved forordningen, og give afkald på enhver anden jurisdiktion, der måtte svare til dem.

Hvis det er et firma, der køber produkter, er parterne med henblik på løsning af mulige tvister enige om at underkaste sig domstolene og domstolene med kompetence i Barcelona og give afkald på enhver anden jurisdiktion, der måtte svare til dem.

Camaloon bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse. Lær mere om vores Cookie policy. Ved at navigere på sitet, du udtrykker dig forstår og accepterer. Vi sætter pris på det! Tæt