Camaloon.com is not taking orders and the company behind it stopped all operations in September 2022. The company is going through a bankruptcy procedure.

Camaloon Print on Demand - Betingelser for anvendelse

Version 1.0 - Opdateret den 11. marts 2021

The following terms and conditions constitute a legally binding contract (this "Agreement") between you ( “you” or “your”) and Camaloon that governs all use by you of the different Camaloon websites (the "Site") and the services available on or at the Site (taken together with the use of the Site, the "Services"). We’ll refer indifferently to Camaloon or Camaloon and all of its website extensions, subsidiaries and affiliated companies collectively as "Camaloon", "we", "our", "us", etc. Camaloon is a print-on-demand company for businesses that want to outsource the printing and delivering component. Camaloon white-label prints and dropships products ( "Products") directly to you and your customers ("Customers" ).

The Services are offered subject to your acceptance without modification of all of the terms and conditions contained herein. We also have other policies and procedures including, without limitation, Shipping, Return Policy, Privacy Policy and others. Those policies contain additional terms and conditions, which apply to the Services and are part of this Agreement.

YOUR USE OF THE SITE CONSTITUTES YOURF ULL ACCEPTANCE OF AND AGREEMENT TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. FURTHERMORE, BY PLACING AN ORDER FOR PRODUCTS OR SERVICES FROM THE SITE, YOU ACCEPT AND ARE BOUND BY THIS AGREEMENT.

If you do not agree to this Agreement, we urge you not to use this Site or any other Services. If you use our Services only for your personal use, you are considered a "User". If you use our Services to execute orders or deliver Products to third parties (including Customers), you are considered a "Merchant".

REGARDLESS IF YOU ARE A USER OR MERCHANT, THIS AGREEMENT REQUIRES THAT ALL DISPUTES (AS DEFINED BELOW) ARISING FROM OR RELATING TO THIS AGREEMENT BE RESOLVED BY THE KINGDOM OS SPAIN LEGAL SYSTEM AND COURTS.

1. Adgang og medlemskab

For at få alle fordelene ved Camaloon, skal du registrere din konto og blive medlem (“Member”).

Medlemskab kræver, at du tilmelder dig på webstedet (herunder ved sandfærdig udfyldelse af alle nødvendige personlige oplysninger). Du kan fravælge markedsførings- og salgsfremmende aktiviteter, herunder e-mails. Du kan til enhver tid annullere dit medlemskab ved at sende en e-mail til privacy@camaloon.com fra den e-mail, som du abonnerede på med emnet "annuller konto". For at fuldføre registreringen skal du angive e-mail-adresse og adgangskode. Du må aldrig bruge en anden brugers Camaloon-konto uden tilladelse fra denne bruger. Du er eneansvarlig for den aktivitet, der finder sted på din konto, og du skal holde din kontos adgangskode sikker. Du skal straks underrette Camaloon om ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto. Selvom Camaloon ikke hæfter for din og din kundes tab forårsaget af uautoriseret brug af din konto, er du muligvis ansvarlig for Camaloon og andres tab på grund af sådan uautoriseret brug.

Camaloon kan når som helst ændre, suspendere eller afbryde tjenesterne, produkterne, gebyrerne, gebyrerne, vilkårene, herunder tilgængeligheden af enhver funktion eller indhold, men uden at påvirke ordrer til brugere af det europæiske økonomiske område, som Camaloon allerede har bekræftet. Camaloon kan også pålægge begrænsninger for visse funktioner og tjenester eller begrænse brugerens adgang til dele eller alle tjenester uden varsel eller ansvar. Hvis du er en person (snarere end en organisation eller enhed), bekræfter du over for Camaloon, at du er mindst 18 år, men hvis du er en person, der er bosiddende i Japan, bekræfter du over for Camaloon, at du mindst er 20 år. Hvis du bruger tjenesterne på vegne af en organisation eller enhed, bekræfter du, at du er juridisk autoriseret og tilladt at binde en sådan organisation eller enhed til denne aftale og bruge tjenesterne. Uanset ovennævnte accepterer du at tage det fulde ansvar for dit valg og brug af tjenesterne. Denne aftale er ugyldig, hvor det er forbudt ved lov, og retten til at få adgang til eller bruge tjenesterne tilbagekaldes i sådanne jurisdiktioner.

2. Ændringer

Uden at påvirke ordrer til brugere af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som Camaloon allerede har bekræftet, forbeholder Camaloon sig ret til efter eget skøn at ændre denne aftale og dens vilkår samt gebyrer og andre gebyrer for vores tjenester til enhver tid. Alle sådanne ændringer træder i kraft umiddelbart efter Camaloon offentliggør dem på webstedet. Du er ansvarlig for at gennemgå og blive fortrolig med alle sådanne ændringer, og du accepterer at gennemgå vilkårene i denne aftale hver gang du får adgang til eller bruger webstedet, så du er opmærksom på ændringer foretaget i denne aftale. Brug af webstedet og andre tjenester, efter at Camaloon har offentliggjort ændringerne på webstedet, udgør din accept af vilkårene og betingelserne i denne aftale som ændret. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, er du ikke autoriseret til at få adgang til eller bruge webstedet eller andre tjenester, og du skal sende Camaloon en skriftlig meddelelse, herunder via e-mail (og din Camaloon-konto slettes) for at lukke din konto inden for 30 dage efter varsel.

3. Indhold

Alt indhold (inklusive al information, billeder, billeder, data, tekst, fotografier, grafik, meddelelser og andet materiale, i det følgende benævnt "Indhold"), som du sender, indsender, uploader, viser, sælger eller bruger, her i efter "indlæg" Brug af vores tjenester er dit indhold. Vi fremsætter ikke krav på det. Dette inkluderer alt, hvad du sender med vores tjenester (som dit indhold, billeder, butiksnavn, dine kundeanmeldelser, kommentarer, videoer, brugernavne osv.).

 • Ansvar for indholdet. Du forstår, at du er eneansvarlig for det indhold, du sender på eller gennem tjenesterne. Du erklærer, at du har alle nødvendige rettigheder til indholdet, herunder alle nødvendige rettigheder til at sende det eller bruge det på dine produkter, der er solgt, fremstillet eller oplagret af Camaloon. Du erklærer også, at du ikke krænker eller krænker tredjeparts rettigheder ved at sende indholdet eller bruge indholdet på dine produkter solgt, fremstillet eller oplagret af Camaloon.
 • Tilladelse til at bruge indholdet. Camaloon accepterer, at alt indhold, som du sender med vores tjenester, forbliver dit. Dette betyder, at vi aldrig bruger dit indhold, undtagen med din udtrykkelige tilladelse eller som andet angivet i denne aftale.
 • Rettigheder, du giver Camaloon. Ved at sende dit indhold giver du Camaloon en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, uigenkaldelig, underlicensierbar, evig licens til at bruge, redigere, vise, modificere, reproducere, distribuere, gemme og forberede afledte værker af dit indhold til levere tjenesterne og til at promovere Camaloon og / eller din Camaloon-butik eller tjenesterne generelt i ethvert format og gennem alle kanaler, herunder på tværs af Camaloon-tjenester, tredjepartswebsite, reklamemedium og / eller sociale medier. Du accepterer og erklærer, at du har rettighederne til at give os denne licens.
 • Rapportering af uautoriseret indhold. Camaloon respekterer intellektuelle ejendomsrettigheder og følger love om intellektuel ejendomsret. Vi er forpligtet til at følge passende juridiske procedurer for at fjerne krænkende indhold fra tjenesten (e).
 • Intellektuel ejendom. Camaloon respekterer dit arbejde og giver dig mulighed for at udtrykke din stemme og ideer. Vi beder dig respektere andres arbejde og kreative rettigheder. Du skal enten eje det indhold, du sender til Camaloon, eller have den udtrykkelige autoritet til at sende det. Indholdet skal overholde lovgivningen om offentliggørelse, varemærker og ophavsret og alle andre gældende love.

 • Copyright og varemærkeansvar. Du accepterer og repræsenterer ved at acceptere denne aftale og bruge vores tjenester, at du ejer alle rettigheder (inklusive ophavsret) til det indhold, du sender, eller hvis du ikke er ejeren, at du har udtrykkelig autoritet og skriftlig tilladelse til at bruge og reproducere indholdet i forbindelse med tjenesterne, og at du har alle de rettigheder, der kræves for at sende dit indhold. Ved at acceptere denne aftale og bruge vores tjenester accepterer og erklærer du ligeledes, at du ejer alle varemærker, servicemærker, handelsdrag og handelsnavne, der er indarbejdet i det indhold, du sender, eller hvis du ikke er ejeren, at du har udtrykkelig autoritet og skriftlig tilladelse til at bruge, poste og reproducere sådanne mærker, handelsdrag og handelsnavne i forbindelse med alt indhold og tjenester, der leveres under denne aftale.

 • Upassende, falsk eller vildledende indhold. Der kan være visse typer indhold, som vi ikke vil have sendt til vores tjenester (af juridiske årsager eller på anden måde). Du accepterer, at du ikke vil offentliggøre noget indhold, der er voldeligt, truende, ærekrænkende, uanstændigt, vulgært, ulovligt eller på anden måde stødende eller i strid med nogen del af denne aftale. Du accepterer også ikke at indsende noget indhold, der er falsk eller vildledende eller bruger tjenesterne på en måde, der er bedragerisk eller vildledende.

 • Varemærker og krænkelse af intellektuel ejendomsret. Vi er forpligtet til at følge passende juridiske procedurer for at fjerne krænkende indhold fra tjenesterne. Camaloon vil altid forsøge at imødekomme og ikke blande sig med standardtekniske foranstaltninger, der anvendes af copyright-ejere til at identificere og beskytte deres værker. Camaloon forbeholder sig retten til at gøre et eller flere af følgende til enhver tid efter vores eget skøn: (i) øjeblikkeligt suspendere din brug af tjenesterne; og / eller (ii) fjerne, blokere og deaktivere adgang til noget af dit indhold, der påstås at krænke andres immaterielle rettigheder. Når vi får korrekt varsel om krænkelse af intellektuel ejendomsret (via e-mail content@Camaloon.com eller på anden måde), bestræber Camaloon sig på at reagere hurtigt ved at fjerne, blokere eller deaktivere adgangen til det angiveligt krænkende materiale. Når Camaloon fjerner, blokerer eller deaktiverer adgang som svar på en sådan meddelelse, gør Camaloon et rimeligt forsøg på at kontakte den påståede krænkende part, give oplysninger om meddelelsen og fjernelsen og i tilfælde af påstået krænkelse af ophavsretten give oplysninger om indsigelse.

DMCA-samarbejde: Camaloons meddelelse om krænkelse af ophavsret og politikker og procedurer til fjernelse af indhold er beregnet til at overholde kravene og forpligtelser fra tjenesteudbydere i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA). I det omfang eventuelle krav og forpligtelser fra tjenesteudbydere under DMCA ændrer sig eller er forskellige end beskrevet heri, kan Camaloons politikker og procedure ligeledes ændre sig i overensstemmelse med DMCA's krav og forpligtelser for tjenesteudbydere.

Counter DMCA-meddelelser: Hvis Camaloon får en DMCA-bestridelse, sender Camaloon en kopi af bestridelsen til den oprindelige klagende part. Medmindre ophavsretsejeren indgiver en handling, der søger en retskendelse mod den angiveligt krænkende part og informerer Camaloon om denne handling, kan det fjernede, blokerede eller deaktiverede materiale erstattes, eller adgangen til det kan gendannes 10-14 arbejdsdage efter levering af modmeddelelse til den oprindelige klagende part. Hvis en handling indgives, skal alt indhold, der fjernes, blokeres eller deaktiveres, forblive fjernet, blokeret eller deaktiveret efter Camaloons eget skøn. Gentagelse af overtrædelse: Camaloon kan afslutte medlemmernes kontoprivilegier, der er genstand for gentagne meddelelser om intellektuel ejendomsret, som bestemt af Camaloon efter eget skøn.

4. Brug af tjenester

Vi giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tilbagekaldelig licens til at bruge vores tjenester, platforme og integrationer underlagt denne aftale og især følgende begrænsninger:

 • Brug ikke vores tjenester til at bryde loven. Du accepterer, at du ikke overtræder nogen love i forbindelse med din brug af tjenesterne. Dette inkluderer ethvert europæisk økonomisk område, amerikanske lokale, statslige, føderale og internationale love, der kan gælde for dig eller Camaloon. For eksempel er det dit ansvar at få tilladelser eller licenser, som din butik måtte kræve; du må ikke engagere dig i svindel, tyveri, konkurrencebegrænsende adfærd, truende adfærd eller andre ulovlige handlinger eller forbrydelser mod Camaloon, en anden Camaloon-bruger eller en tredjepart. Du accepterer også, at du ikke er mål for handels-, finansielle og økonomiske sanktioner, og at du ikke vises på en sanktionsrelateret liste, herunder lister, der opretholdes af Den Europæiske Union, US Department of Treasury's Office of Foreign Asset Control ( “OFAC”), det amerikanske udenrigsministerium, det amerikanske handelsministerium eller Hendes Majestæts statskasse i Det Forenede Kongerige. Du accepterer også, at du ikke vil eksportere, geneksportere eller på anden måde overføre Camaloons produkter til lande eller territorier, der er mål for omfattende embargoer eller sanktioner (herunder Cuba, Iran, Syrien, Nordkorea og Krim-regionen) eller parter om sanktionerne. ovenfor relaterede lister. Du accepterer ikke at bruge tjenesterne: (i) til at efterligne eller forsøge at efterligne Camaloon, enhver anden Camaloon-fest (som defineret nedenfor) eller nogen anden person eller enhed; eller (ii) med det formål at udnytte, skade eller forsøge at udnytte eller skade mindreårige på nogen måde ved at udsætte dem for upassende indhold eller på anden måde. Følgende betegnes kollektivt som "Camaloon-parterne": (a) Camaloon, (b) Camaloons datterselskaber, tilknyttede virksomheder og joint ventures og (c) officerer, direktører, medlemmer, ledere, aktiehavere, agenter og ansatte i Camaloon og dets datterselskaber, tilknyttede virksomheder og joint ventures.

 • Forsøg ikke at skade vores systemer. Du accepterer ikke at forstyrre eller forsøge at forstyrre vores tjenester, for eksempel ved at distribuere en virus eller anden skadelig computerkode på vores platforme, tredjeparts tjenester eller andre programmer eller systemer, som vores kunder kan bruge til at promovere deres produkter. Du accepterer ikke at bruge tjenesterne: (i) til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge ethvert materiale, der ikke overholder denne aftale; eller (ii) at deltage i enhver anden adfærd, der begrænser eller hæmmer andres brug eller nydelse af tjenesterne, eller som, som bestemt af os, kan skade enhver Camaloon-part eller udsætte nogen af dem for ansvar. Du accepterer, at Camaloon forbeholder sig ret til at revidere vores platforme (systemer) for at sikre integritet og overholdelse af denne aftale efter Camaloons eget skøn.

 • Følg brandretningslinjer. Navnet "Camaloon", vores ikonografi, sætninger, logoer og design, som vi bruger i forbindelse med de produkter eller tjenester, vi leverer, er varemærker, servicemærker eller handelsdrag fra Camaloon i Den Europæiske Union, USA, Det Forenede Kongerige og alle andre lande, der efter eget skøn anvendes til proprietære formål. Bortset fra som udtrykkeligt angivet i denne aftale, giver Camaloon dig ingen rettigheder til at bruge sine varemærker, servicemærker eller handelsdragt. Du kan angive i forbindelse med de tjenester eller produkter, der leveres af Camaloon, at Camaloon leverede sådanne tjenester eller produkter. Hvis du bruger et af vores varemærker med henvisning til vores produkter eller tjenester, skal du medtage en erklæring, der tilskriver dette varemærke til os. Du må ikke bruge nogen af vores varemærker: (i) i eller som en hel eller del af dine egne varemærker; (ii) i forbindelse med aktiviteter, produkter eller tjenester, som ikke er vores; (iii) på en måde, der kan være forvirrende, vildledende eller vildledende eller (iv) på en måde, der skæmper os eller vores oplysninger, produkter eller tjenester (inklusive webstedet). Camaloon forbeholder sig ret til at anmode dig om straks at fjerne enhver sådan misbrugt ikonografi, sætninger, logoer og design efter eget skøn. Del dine ideer. Vi elsker dine ideer og forslag! De hjælper os altid med at forbedre din oplevelse og vores tjenester. Alle uopfordrede ideer eller andet materiale, du sender til Camaloon (undtagen dit indhold eller produkter, du sælger eller lagerfører via vores tjenester) betragtes som ikke-fortrolige og ikke-ejendommelige for dig. Ved at sende disse ideer og materialer til os giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, ikke-tilbagekaldelig, underlicensierbar, evig licens til at bruge og offentliggøre disse ideer og materialer til ethvert formål uden kompensation til dig til enhver tid .

 • Kommunikationsmetoder. Camaloon giver dig visse juridiske oplysninger skriftligt. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores kommunikationsmetoder, der beskriver, hvordan vi leverer disse oplysninger til dig. Dette betyder simpelthen, at vi forbeholder os ret til at sende dig oplysninger elektronisk (via e-mail osv.) I stedet for at sende dig papirkopier (det er bedre for miljøet).

 • Digitale genstande. Digitale genstande (som mockups, skabeloner, billeder og andre designaktiver) og tekster oprettet i forbindelse med de produkter og / eller tjenester, vi tilbyder, og deres intellektuelle ejendomsrettigheder tilhører udelukkende Camaloon. Digitale genstande og eventuelle resultater må kun bruges i forbindelse med reklame, promovering, udbud og salg af Camaloons produkter og må ikke bruges til andre formål eller i forbindelse med produkter fra andre producenter.

5. Content and Services

 • Items Your Clients Purchase Through Our Sites. You understand that Camaloon cannot and does not make any warranties about your Content, stores, or what you sell to your Customer that we may warehouse. Any legal claim related to a Product your Customers purchase must be brought directly against you as the seller of the Product. You release Camaloon from any claims related to Products sold by you through our Services, including claims for misrepresentations by you to your Customers or claims for physical injury or property damage by any of your Products that are warehoused for you by Camaloon.

 • Content You Access. Your Customers may come across materials that they find offensive or inappropriate while using our Services. We make no representations concerning any content posted by others through the Services. Camaloon is not responsible for the accuracy, copyright compliance, legality, or decency of content posted by others that you accessed through the Services. You release us from all liability relating to that content.

 • Third-Party Services. Our stores on our Site(s) may contain links to third-party websites or services that we don’t own or control (for example, links to Facebook, Twitter, and Pinterest). You may also need to use a product or service of one of our subcontractors or other third parties in order to use some of our Services (like a compatible mobile device to use our mobile apps). When you access these third-party services, you do so at your own risk. The third parties may require you to accept their own terms of use. Camaloon is not a party to those agreements; they are solely between you and the third party. You agree that Camaloon will not be liable to you in any way for your use of these third party services.

 • Services. Camaloon is dedicated to making our Services the best they can be, but we’re not perfect and sometimes things can go wrong. You understand that our Services are provided “as is,” with all faults and without any kind of warranty (express or implied), except for the warranties provided with respect to Products in Section 6 below.

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WE ARE EXPRESSLY DISCLAIMING ANY AND ALL WARRANTIES OR CONDITIONS OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AS WELL AS ANY WARRANTIES OR CONDITIONS IMPLIED BY A COURSE OF PERFORMANCE, COURSE OF DEALING, OR USAGE OF TRADE, WITH RESPECT TO OUR SERVICES, EXCEPT FOR THE WARRANTIES OR CONDITIONS PROVIDED WITH RESPECT TO PRODUCTS IN SECTION 6 BELOW. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

 • We do not guarantee that: the Services will be secure or available at any particular time or location – Camaloon shall not be liable for any delays, interruptions or loss of data in connection with the use of our Site and Services. Camaloon shall strive to ensure that the Services are carried out in other locations in case it is not possible to carry them out at the location the Services were initially intended to be performed at. any errors for which Camaloon is responsible will be corrected; the Services will always be free of viruses or other harmful materials; or the results of using the Services will meet your expectations.You use the Services solely at your own risk.

LIABILITY LIMITS. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, NEITHER CAMALOON NOR ANY OTHER CAMALOON PARTY SHALL BE LIABLE TO YOU OR YOUR CUSTOMERS FOR ANY LOST PROFITS OR REVENUES, DIMINUTION IN VALUE, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, EXEMPLARY, ENHANCED, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THE SERVICES OR THIS AGREEMENT, REGARDLESS OF (I) WHETHER ANY OF THE FOREGOING DAMAGES WERE FORESEEABLE, (II) WHETHER OR NOT YOU WERE ADVISED OF THE POSSIBILITY OF INCURRING ANY OF THE FOREGOING DAMAGES, (III) THE LEGAL OR EQUITABLE THEORY (CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE) UPON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND ( IV) ANY SPECIFIC CIRCUMSTANCES OF YOU AND/OR YOUR CUSTOMER. THE LIABILITY OF THE CAMALOON PARTIES WILL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE SERVICE THAT YOU HAVE PURCHASED OR USED THROUGH THE SITE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR CERTAIN OTHER DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Begrænset garanti på produkter

Gælder ikke brugere, der er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 • Begrænset garanti. Vi garanterer, at på tidspunktet for levering af et produkt til en bruger eller forhandlerens kunde, vil produktet ikke være væsentligt defekt eller beskadiget ("begrænset garanti"). Hvem kan bruge denne garanti? Camaloon udvider kun den begrænsede garanti til brugere og forhandlere. Al begrænset garantidækning ophører, hvis brugeren eller sælgerens kunde sælger eller på anden måde overfører et produkt.

 • Hvad dækker denne garanti ikke? Denne begrænsede garanti dækker ikke skader på eller mangler i et produkt forårsaget af nogen af følgende: (a) dig eller tredjeparter; (b) enhver forkert håndtering (inklusive under forsendelse), brug eller opbevaring af produktet; (c) manglende overholdelse af produktinstruktioner; (d) eventuelle ændringer af produktet (e) enhver uautoriseret reparation af produktet; eller (f) eventuelle eksterne årsager såsom ulykker, brand, oversvømmelse, "Guds handlinger" eller andre handlinger eller begivenheder uden for vores rimelige kontrol; eller (g) eventuelle omkostninger eller udgifter i forbindelse med tab af brug af produktet eller andre omkostninger eller udgifter, der ikke er dækket af denne begrænsede garanti. Denne begrænsede garanti dækker ikke varer leveret af tredjepart, størrelsesudveksling eller købers anger.

 • Endelig, som nævnt andetsteds i denne aftale, kan vi desværre ikke garantere, at farverne og detaljerne på vores webstedsbilleder er 100% nøjagtige repræsentationer af et produkt, og størrelser kan i nogle tilfælde være omtrentlige. Følgelig dækker denne begrænsede garanti ikke sådanne forhold.
  Hvad er dækningsperioden? Denne begrænsede garanti begynder på datoen for levering af produktet til brugeren eller sælgerens kunde og varer i tredive (30) dage ("garantiperioden"). For at undgå tvivl anerkender Camaloon at brugeren i henhold til nogle jurisdiktioner kan have ret til en længere garantiperiode.

 • Hvad er dine retsmidler under denne garanti? Med hensyn til ethvert materielt defekt eller beskadiget produkt, vil vi efter eget skøn enten: (a) udskifte et sådant produkt (eller den defekte eller beskadigede del af produktet) gratis, eller (b) tilbagebetale den købte pris til os af brugeren eller forhandleren sammen med forsendelsesgebyrer svarende til de defekte eller beskadigede produkter. Hvordan opnår du garantiservice? Umiddelbart efter levering af et produkt vil du eller din kunde (hvis du er købmand) inspicere produktet. Hvis et produkt er væsentligt defekt (inklusive en fejl fra Camaloon ved udskrivning) eller beskadiget ved modtagelsen, eller hvis du har modtaget det forkerte produkt, skal du indsende et krav inden for garantiperioden for at være berettiget til service under denne begrænsede garanti. i overensstemmelse med vores returpolitik. Hvis du er forhandler, skal din kunde kontakte dig angående ethvert defekt eller beskadiget produkt og med hensyn til levering af det forkerte produkt.

ANSVARSBEGRÆNSNING. RETTSMIDLERNE, DER ER BESKRIVET I DENNE AFSNIT 6, ER DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDLER (OG VORES HELE ANSVAR) TIL ENHVER BRUD AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. VORES ANSVAR FOR ET DEFEKT ELLER SKADET PRODUKT SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHED VEDTAGERE DEN FAKTISKE BELØB, DER ER MODTAGET AF US FOR PRODUKTET, ELLER SKAL VI UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER, I DEN FULDSTE OMFATTELSE, DER LOVLIG GÆLDER ELLER FOR EVENTUELLE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE, SPECIELE, FORKLARENDE, FORBEDREDE ELLER PUNITIVE SKADER ELLER TAB, DER OPSTÅR VORES VARER, Uanset (I) Uanset om nogen af de foregående skader var forudseelige, (II) uanset om du er eller ikke MULIGHEDEN MED AT TAGE ALLE AF DE FOREGÅENDE SKADER, (III) DEN JURIDISKE ELLER KVALITETE TEORI (KONTRAKT, VIRKNING ELLER ANDET) HVORFOR KRAVET ER BASERET, OG (IV) ALLE SPECIFIKKE OMSTANDIGHEDER FOR DIG OG / ELLER DIN KUNDE NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDE ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER EKSKLUSION KAN IKKE GÆLDE FOR DIG. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. VI BEGRÆNSER VARIGHEDEN OG RETTSMIDLERNE FOR ALLE UNDERFORSTÅENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER I HENSYN TIL VORES PRODUKTER, INKLUDERET UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGSBARHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, TIL GARANTIETS VARIGHED. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER OM, HVOR LANGT EN UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSE GÆLDER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGT ikke for dig.

7. Dine rettigheder i tilfælde af manglende overensstemmelse

Hvis du er bruger, der er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, gælder de juridiske garantier, der er oprettet i direktiv 1999/44 / EF om forbrugersalg og garantier nedenfor, for salg af vores produkter. Derfor har du ret til gratis at få produkterne repareret (eller udskiftet) inden for de grænser, der er fastsat i loven, eller i tilfælde af, at et af ovennævnte retsmidler mislykkes, at få en passende reduktion i prisen på produkter eller kontrakten annulleret. Leveringsomkostninger til returnering af det produkt, der skal repareres eller udskiftes i henhold til denne klausul, afholdes af Camaloon samt eventuelle omkostninger i forbindelse med levering til dig af det reparerede eller udskiftede produkt.

8. Ansvar for webstedsmedlemmer og besøgende

Overtrædelse af denne aftale eller andre regler vil resultere i opsigelse af din Camaloon-konto. Camaloon og dets designere har efter eget skøn ret (men ikke pligten) til at forskærme, afvise eller fjerne alt indhold, der er tilgængeligt via tjenesterne. Uden at begrænse det foregående har Camaloon og dets designere ret til at fjerne, blokere og deaktivere alt indhold. Du accepterer, at du skal evaluere og i det omfang, loven tillader det, bære alle risici forbundet med brugen af ethvert indhold, herunder enhver afhængighed af nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af sådant indhold. I denne henseende anerkender du, at du ikke kan stole på noget indhold, der er oprettet af Camaloon eller sendt til Camaloon, inklusive uden begrænsning information i Camaloon-samarbejder, indlæg og i alle andre dele af Camaloon-tjenesterne. Uden at begrænse andre retsmidler kan vi begrænse, suspendere eller opsige vores tjenester og din konto, forbyde adgang til vores websted, forsinke, fjerne, blokere eller deaktivere hostet indhold og tage tekniske og juridiske skridt til at holde dig væk fra webstedet, hvis vi tror at du skaber problemer, forårsager mulige juridiske forpligtelser, overtræder denne aftale eller handler i strid med bogstavet eller ånden i vores politikker. Vi forbeholder os også ret til at annullere ubekræftede konti eller konti, der har været inaktive i længere perioder. Du er ansvarlig for at give Camaloon nøjagtige og sandfærdige oplysninger (inklusive men ikke begrænset til dit navn og efternavn, hvis du er bruger- eller detailpris, hvis du er sælger). Hvis du har givet Camaloon unøjagtige eller falske oplysninger, (a) er du ansvarlig over for Camaloon for skader og tab (inklusive men ikke begrænset til skatter), der opstår som følge af sådanne unøjagtige eller falske oplysninger, (b) skal du tilbagebetale sådanne skader og tab (inklusive men ikke begrænset til skatter) til Camaloon, og (c) Camaloon har ret til at opkræve dig for sådanne skader og tab (inklusive men ikke begrænset til skatter) og på anden måde begrænse eller suspendere din adgang til tjenesterne.

9. Betalinger og gebyrer

Du kan vælge at gemme dine faktureringsoplysninger for at bruge dem til alle fremtidige ordrer og gebyrer, der er knyttet til Camaloon-produkter og / eller -tjenester. I et sådant tilfælde anerkender du og accepterer også, at disse oplysninger gemmes og behandles af tredjeparts PCI DSS-kompatible tjenesteudbydere.

Når du bestiller et produkt eller bruger en tjeneste, der har et gebyr, vil du blive opkrævet, og du accepterer at betale de gebyrer, der gælder på det tidspunkt, hvor ordren afgives. Vi kan ændre vores gebyrer fra tid til anden (for eksempel når vi har feriesalg, tilbyder vi dig en rabat på basisproduktpriser osv.). Vi kan vælge midlertidigt at ændre gebyrerne for vores tjenester til salgsfremmende begivenheder eller nye tjenester, og sådanne ændringer er effektive, når vi offentliggør den midlertidige salgsfremmende begivenhed eller nye tjeneste på webstedet eller informerer dig individuelt. Salget sendes til behandling, og du vil blive opkrævet, så snart du har bekræftet det. Du kan derefter modtage en e-mail fra os.

Ved at placere en ordre gennem webstedet bekræfter du, at du lovligt har ret til at bruge de betalte betalingsmidler, og i tilfælde af kortbetalinger, at du enten er kortindehaver eller har kortindehaverens udtrykkelige tilladelse til at bruge kortet til at gennemføre betaling. I tilfælde af uautoriseret brug af en betalingsmetode er du personligt ansvarlig for og skal godtgøre Camaloon for skader, der skyldes en sådan uautoriseret brug.

Med hensyn til betalingsmetoder repræsenterer du overfor Camaloon, at (i) de faktureringsoplysninger, du leverer til os, er sande, korrekte og fuldstændige, og (ii) efter din bedste viden, vil gebyrer, du pådrager dig, blive respekteret af din finansielle institution (inklusive men ikke begrænset til kreditkortselskab) eller betalingstjenesteudbyder. Hvis du eller din kunde foretager et afkast, der ikke overholder vores returpolitikker (som er beskrevet her), vil du refundere Camaloon for dets tab, som består af opfyldelsesomkostninger og tilbagebetalingshåndteringsgebyrer (op til $ 15 USD pr. Tilbageførsel).

Vi kan nægte at behandle en transaktion af en eller anden grund eller nægte at levere tjenester til nogen til enhver tid efter vores eget skøn. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart på grund af at nægte eller suspendere en transaktion efter behandling er begyndt.

Medmindre andet er angivet, kan du vælge valuta fra de tilgængelige muligheder på webstedet, hvor alle gebyrer og betalinger vil blive citeret. Du er ansvarlig for at betale alle gebyrer, betalinger og gældende skatter, der er knyttet til vores websted og tjenester. Efter modtagelse af din ordre kan du modtage en e-mail fra os med detaljer og beskrivelse af de bestilte produkter. Betaling af den samlede pris plus skat og levering skal ske fuldt ud inden afsendelse af dine produkter.

Camaloon kan efter eget skøn tilbyde dig forskellige rabatter samt ændre, suspendere eller afbryde dem når som helst. Du kan finde flere oplysninger om de tilgængelige rabatter på webstedet, i marketing- og salgsfremmende e-mails eller via andre kanaler eller begivenheder, Camaloon kan bruge eller deltage i.

10. Taxes

Aside from the limited circumstances set out below, you are responsible for (and shall charge) all applicable taxes, such as but not limited to sales taxes, VAT, GST and others, and duties associated with the Products (if and as applicable). In some countries or states, it may occur that Camaloon collect the applicable taxes from you as the seller and pay this to the relevant tax authority (if and as applicable). In certain cases you might be required to provide a valid exemption certificate such as Resale certificate, VAT ID or ABN.

11. Forsendelse

Når du har bekræftet din ordre, er det muligvis ikke muligt at redigere eller annullere den. Hvis du vil ændre nogle parametre, kundeadresser osv., Skal du kontrollere, om en sådan mulighed er tilgængelig på din konto. Vi er ikke forpligtet til at foretage sådanne ændringer i din ordre, men vi vil gøre vores bedste fra sag til sag. Risikoen for tab af, beskadigelse og titel for produkter overgår til dig ved vores levering til transportøren. Det er dit (hvis du er bruger) eller din kundes (hvis du er sælger) ansvar at indgive ethvert krav til en transportør for en mistet forsendelse, hvis transportørsporing indikerer, at produktet blev leveret. I et sådant tilfælde foretager Camaloon ikke nogen refusion og sender ikke produktet igen. For brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde overgår risikoen for tab af, beskadigelse af og ejendom til Produkter, når du eller en tredjepart, der er angivet af dig, har erhvervet den fysiske besiddelse af Produkterne. Hvis luftfartsselskabssporing indikerer, at et produkt er gået tabt under transit, kan du eller din kunde fremsætte et skriftligt krav om udskiftning af (eller kredit til medlemmets konto for) det mistede produkt i overensstemmelse med Camaloons returpolitik. For produkter, der går tabt under transit, skal alle krav indsendes senest 30 dage efter den forventede leveringsdato. Alle sådanne krav er underlagt Camaloon-efterforskning og udelukkende skøn.

12. Produktbeskrivelse

Mens mange komponentdele af vores produkter er standard, beskrives alle tilgængelige produkter på deres specifikke side på vores websted. Vi forsøger altid at repræsentere hvert design så nøjagtigt som muligt via fotografering og kopipunkter leveret af designere, kunstnere eller fotografer.

Vi har en politik om løbende produktudvikling, så vi kan give dig det, vi anser for at være det bedste design kombineret med den bedste ydelse, og forbeholder os derfor retten til at ændre specifikationerne for produkterne, deres pris, emballage og enhver tilknyttet service til enhver tid, uden forudgående varsel. Inden du bestiller, opfordrer vi dig til at se nærmere på produktbeskrivelsen og designet.

Vi gør vores bedste for at give dig de bedste billeder og beskrivelser, men kan desværre ikke garantere, at farver og detaljer i webstedsbilleder er 100% nøjagtige repræsentationer af produktet, og størrelser kan i nogle tilfælde være omtrentlige.

Under fremstillingsprocessen kan produkter undertiden blive beskadiget. Vi sender naturligvis ikke bevidst beskadigede genstande til dig (dine kunder), men disse beskadigede genstande kan stadig bruges til velgørende formål. Camaloon forbeholder sig retten til at donere alle beskadigede genstande med helt eller delvist design til velgørenhed, og du giver hermed afkald på din ret til at opkræve royalties eller andre gebyrer vedrørende beskadigede produkter, der doneres. Hvis et produkt, den købmand har bestilt, er udsolgt, og sælgeren ikke har fravalgt produktalternativer i butiksindstillinger, kan produktet erstattes efter Camaloons eget skøn og uden nogen udtrykkelig underretning med det mest passende produktalternativ i ordren til undgå forsinkelser i opfyldelsen, medmindre vi ikke kan finde en sammenlignelig erstatning, i hvilket tilfælde Forhandleren stadig skal vente på, at det originale produkt genopfyldes. Hvis produktalternativet koster mere end det originale produkt, der erstattes, opkræver Camaloon den pris, som sælgeren har betalt for ordren på produktet. For produktalternativer, der koster mindre end det originale produkt, refunderer vi forskellen. Hvis du ønsker at fravælge alternative produkter, kan du ændre det i butiksindstillingerne. Medmindre forhandleren har fravalgt produktalternativer i butiksindstillingerne, er forhandler den eneste ansvarlige for at informere forhandlerens kunder om, at produktet erstattes med et produktalternativ.

13. Køb af produkter

Din ordre er køb af et produkt, for hvilket du har betalt det gældende gebyr og / eller andre gebyrer, som vi har accepteret og modtaget. Produkter i samme rækkefølge, som vi ikke har accepteret, udgør ikke en del af denne kontrakt. Vi kan vælge ikke at acceptere nogen ordrer efter eget skøn. Ordrer placeres og modtages udelukkende via webstedet. Før du bestiller hos os, er det dit ansvar at kontrollere og bestemme den fulde evne til at modtage produkterne. Korrekt navn på modtager, leveringsadresse og postnummer / postnummer, opdateret telefonnummer og e-mail-adresse er absolut nødvendigt for at sikre en vellykket levering af produkter.

Alle oplysninger, der stilles på kassen, skal udfyldes præcist og præcist. Camaloon er ikke ansvarlig for ubesvaret levering på grund af forkert eller forkert stavet modtagernavn eller efternavn, leveringsadresse eller et upassende telefonnummer. Hvis du vil bede om en ændring i leveringsadressen, telefonnummeret eller andre særlige krav, bedes du kontakte Camaloon.

14. Levering

Vi leverer til de fleste steder i verden. Du skal dække leveringsomkostninger. Leveringspriser er ekstra til produktets pris og kan variere afhængigt af leveringsplacering og / eller produktsort, og yderligere gebyrer kan tilføjes ordren for fjerntliggende eller vanskeligt tilgængelige steder, der kræver særlig opmærksomhed. Leveringsomkostninger med fast sats vises på vores kasseside; Vi forbeholder os dog retten til at rådgive dig om eventuelle yderligere leveringsomkostninger, der gælder for din specifikke leveringsadresse.

Nogle produkter kan pakkes og sendes separat. Vi kan ikke garantere leveringsdatoer og i det omfang, loven tillader det, påtager vi os intet ansvar bortset fra at rådgive dig om nogen kendt forsinkelse for produkter, der leveres efter den estimerede leveringsdato. Gennemsnitlig leveringstid kan vises på webstedet. Det er kun et gennemsnitligt skøn, og nogle leveringer kan tage længere tid eller alternativt leveres meget hurtigere. Alle leveringsestimater givet på tidspunktet for bestilling og bekræftelse af ordren kan ændres. Under alle omstændigheder vil vi gøre vores bedste for at kontakte dig og rådgive dig om alle ændringer. Vi prøver vores bedste for at gøre produktlevering så enkel som muligt.

Ejerskabet af produkterne overføres kun til dig / kunden, efter at vi har modtaget fuld betaling af alle skyldige beløb i forbindelse med produkterne, inklusive leveringsomkostninger og skatter, og leverer produkterne til transportøren. Vi giver ingen garantier med hensyn til noget samarbejde, vi indgår med dig, herunder ethvert samarbejde med hensyn til tjenester, produkter (inklusive nye produkter) eller enhver integration med en leverandørplatform.

15. Frigivelse

I det omfang, loven tillader det, frigør du os og alle andre Camaloon-parter fra ethvert krav og krav samt skader, tab, forpligtelser, domme, omkostninger, rimelige advokatsalærer og andre udgifter, der er påført eller lidt af enhver Camaloon-fest, af enhver art og art, kendt og ukendt, der vedrører eller hidrører fra enhver ret, krav eller materie (a), som fraskrives af Camaloon (eller som Camaloon ikke giver nogen garanti for) i henhold til denne aftale, eller (b) for hvilken Camaloon på anden måde er skadesløs eller frigivet af dig i henhold til denne aftale.

16. Erstatning

I det omfang det er tilladt i henhold til loven, vil du forsvare, skadesløsholde og holde Camaloon og de andre Camaloon-parter uskadelige over for ethvert krav eller krav fra en tredjepart (inklusive, men ikke begrænset til, din kunde) samt enhver og alle skader, tab, forpligtelser, domme, omkostninger, rimelige advokatsalær og andre udgifter af enhver art og art, kendt og ukendt, pådraget eller lidt af Camaloon-parterne i forbindelse med eller som følge af (a) din overtrædelse af denne aftale , (b) din brug (eller misbrug) af vores tjenester, (c) dit indhold, (d) dit indholds eller din kontos overtrædelse af andres intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder, (d) din overtrædelse af enhver lov eller tredjeparts rettigheder, eller (e) hvis du er forhandler, ethvert krav relateret til produkter eller genstande, der sælges af dig gennem vores tjenester, herunder krav om urigtige fremstillinger fra dig til dine kunder og krav om fysisk skade eller materiel skade fra nogen af dine produkter eller genstande, der er lagret til dig af Camaloon.

Vi forbeholder os ret til at håndtere vores juridiske forsvar, men vi finder det passende, selvom du skadesløsholder os, i hvilket tilfælde du accepterer at samarbejde med os, så vi kan udføre vores strategi.

17. Gældende lov

Denne aftale og alle tvister og krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller dens genstand eller dannelse, herunder tvister og krav uden for kontrakt, er underlagt lovgivningen i Kongeriget Spanien. Disse love gælder uanset hvor i verden du bor eller er placeret.

18. VIRKELIGHED OG AFGIVELSE FRA JURY RETSAKER

"Tvister" betyder alle tvister og krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller dens genstand eller dannelse, herunder tvister og krav uden for kontrakt, med undtagelse af kun krav under den begrænsede garanti og krav anført af brugere, der bor uden for det europæiske økonomiske område eller Schweiz mod Camaloon uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Alle tvister skal endelig afgøres af den spanske lov og domstole I FULDSTE OMRÅDE, DER ER GODKENDT LOVGIVEN, DU OG KAMALOEN, DER VIDSTENDIG, FRIVILLIG, UGENTILGÆNGELIGT OG ABSOLUTT FRAVÆLGER ALLE RETTIGHEDER TIL PRØVNING AF JURY AF NOGEN OG ALLE TVISTER (SOM DEFINERET ABOV). DETTE JURY-PRØVEMÆSSIGE FORSLAG VEDTAGET, SOM DIG OG KAMALOON VIL FORETRUKE AT LØSE ALLE TVISTER (SOM DEFINERET OVER) SOM LEVERET I DENNE AFDELING 18. DENNE JURY PRØVEFRAVNELSE ER EN VÆSENTLIG INDKYSTELSE FOR INDGÅELSE I DENNE AFTALE. YDERLIGERE FRIGIVER DU OG CAMALOON VIDENLIG, FRIVILLIG, UGENTAGELIG OG ABSOLUT ALLE RETTIGHEDER TIL AT DELTAGE I EN KLASSEHANDLING, KLASSEVoldgift eller anden form for FÆLLES TvistESOLUTION MED ANDRE PARTER.

Uanset det foregående kan du i stedet hævde dit krav i enhver tvist i "mindre krav" -ret, hvis du giver os en skriftlig meddelelse om, at du har til hensigt at gøre det, før ethvert krav indgives til voldgift, forudsat at (a) dit krav er kvalificeret, ( b) dit krav forbliver ved en sådan domstol, og (c) dit krav forbliver individuelt, ikke-repræsentativt og ikke-klasses.

Uanset det foregående skal hver part også have ret til at anlægge sag ved en domstol med behørig kompetence for påbud eller anden retfærdig eller konservatorisk afhjælpning, indtil en endelig afgørelse truffet af voldgiftsmanden.

19. Beskyttelse af personlige oplysninger og behandling af personoplysninger

Camaloon indsamler dine personlige data for at levere vores tjenester. Vi er forpligtet til at beskytte dine personlige data og privatliv og vores oplysninger om fortrolighedspolitik og forklarer, hvordan vi behandler besøgende og bruger personlige oplysninger. Ved at acceptere denne aftale accepterer du også og anerkender vores fortrolighedspolitik .

Hvis du er sælger og giver os dine kunders personlige data, gælder vores databehandlingsbetingelser, som er indarbejdet i denne aftale som reference.

20. Generelt

Intet agentur, partnerskab, joint venture, medarbejder-arbejdsgiver, franchisegiver-franchisetagerforhold osv. Er tiltænkt eller skabt af denne aftale.

Camaloon er ikke ansvarlig eller ansvarlig over for dig eller anses for at have misligholdt eller overtrådt denne aftale for enhver fiasko eller forsinkelse i Camaloons ydeevne i henhold til denne aftale, når en sådan fiasko eller forsinkelse skyldes eller skyldes handlinger eller omstændigheder uden for vores rimelige kontrol , såsom enhver ild; oversvømmelse jordskælv; statslige handlinger krig, invasion eller fjendtligheder; national nødsituation eksplosion; terrortrussel eller handling optøjer eller anden civil uro oprør; epidemi; lockout, strejke eller anden arbejdskonflikt (uanset om det drejer sig om vores arbejdsstyrke) manglende evne eller forsinkelse i at skaffe forsyninger nedbrydning af telekommunikation; eller strømafbrydelse.

Du erklærer, at du har alle nødvendige tilladelser til at give os kundens personlige data for at opfylde denne aftale.

For at sikre fuld kundesupport og en højere servicekvalitet kan Camaloon logge ind på kunder / brugerkonti som kunde i henhold til Camaloons privatlivspolitik

Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse blive slået til, og de resterende bestemmelser skal håndhæves. Efter eget skøn kan vi overdrage denne aftale efter varsel til dig. Overskrifter er kun til referenceformål og begrænser ikke omfanget eller omfanget af en sådan sektion. Vores manglende handling med hensyn til en overtrædelse fra dig eller andre frafalder ikke vores ret til at handle med hensyn til efterfølgende eller lignende overtrædelser. Vi garanterer ikke, at vi vil handle mod alle overtrædelser af denne aftale.

Camaloon forbeholder sig efter eget skøn ret til at overføre eller overdrage denne aftale eller enhver ret eller forpligtelse i henhold til denne aftale til enhver tid, herunder retten til at engagere tredjeparts produktionstjenester til at udføre tjenester. Hvis du er bruger i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og en sådan overførsel eller tildeling kan reducere dine garantier i henhold til denne Aftale, vil Camaloon på forhånd bede om tilladelse. Hvis du har spørgsmål om denne aftale, bedes du kontakte os på [info@camaloon.com] (mailto: info@camaloon.com)

Camaloon bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse. Lær mere om vores Cookie policy. Ved at navigere på sitet, du udtrykker dig forstår og accepterer. Vi sætter pris på det! Tæt