Camaloon.com is not taking orders and the company behind it stopped all operations in September 2022. The company is going through a bankruptcy procedure.

Gebruiksvoorwaarden en algemene contractvoorwaaden

Versie 2.1 - Bijgewerkt op 13 oktober 2020.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN CAMALOON

De dienstverlener van de website is Camaloon Croatia D.O.O. (hierna "Camaloon"), met fiscaal identificatienummer HR89681810830 en maatschappelijke zetel te Kovinska 28, 10090 Zagreb-Susedgrad, Croatia

2. BESCHRIJVING VAN DE DIENST

Camaloon levert een reeks diensten via internet aan haar gebruikers en klanten, zoals de marketing en productie van gepersonaliseerde items: buttons, magneten, t-shirts, tassen, stickers, enz. Gebruikers van onze website kunnen producten kopen voor eigen gebruik of verkopen aan derden.

3. GEBRUIK VAN DE WEBPAGINA'S ONDER DE MERKNAAM CAMALOON

3.1 Minimum leeftijd

Om gebruik te kunnen maken van de Camaloon websites, moet je minstens 18 jaar oud zijn.

3.2 Licentie om de Camaloon website en service te gebruiken

Camaloon biedt een beperkte en herroepbare licentie voor toegang tot, en gebruik van onze websites en diensten in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Deze licentie omvat niet het recht om informatie van de website te verzamelen of te gebruiken voor doeleinden die door ons verboden zijn, zoals concurreren met Camaloon, gebruik maken van Camaloon-content of het houden van een gedeeltelijke of volledige kopie van onze websites.

4. ALGEMENE REGELS

4.1 Verboden gebruik

Je mag niet proberen om schade te veroorzaken, of aan te richten, aan onze websites of de Camaloon-service. Het is bijvoorbeeld, zonder dat dit een volledige lijst is, ten strengste verboden om:

a. De dienst van Camaloon te belemmeren door gebruik te maken van virussen of andere programma's die zijn ontworpen om schade te berokkenen aan software of hardware

b. Het maken of wijzigen van versies van alle technologie die op de Camaloon-websites gebruikt wordt

c. Gebruik van een type script, robot of technologie om de Camaloon websites te monitoren

d. E-mails of andere informatie te verzamelen via de diensten van Camaloon

e. Imiteren van een persoon of entiteit, of vervalsen van je informatie

f. Surfen of kopen op de Camaloon websites als je niet meerderjarig bent.

4.2 Privacy en gegevensbescherming

Bij Camaloon maken we ons vooral zorgen over de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die door onze klanten worden verstrekt. Wij zijn toegewijd om je te voorzien van de beste service en de beste online ervaring. Op onze Privacypagina vind je informatie over je rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

4.3 Aankoopvoorwaarden

4.3.1 Verkoopsysteem

Om een aankoop te doen, moet je ons je bestelling via het internet sturen, door middel van het aankoopproces dat hiervoor is ingeschakeld.

4.3.2 Toegepaste belastingen

Een uitsplitsing van de product prijzen zal worden weergegeven op onze website tijdens het aankoopproces. Daartoe tonen wij je de bedragen met en zonder BTW, evenals de transportprijs, steeds vóór de aanvaarding van de aankoop.

De BTW kan variëren afhankelijk van je woonplaats, het type product en ook de herkomst ervan. Heb je vragen over een bepaalde btw-vrijstelling? Neem dan rechtstreeks contact met ons op via e-mail op het volgende adres help@camaloon.com.

Eventuele invoerrechten, banktransferkosten, douaneformaliteiten of inhoudingen bij de oorsprong, of die in verband met de levering aan speciale gebieden (zie sectie 4.3.4) of aan landen buiten de Europese Unie, zijn je eigen verantwoordelijkheid als klant en zijn niet inbegrepen in de prijzen die op de website.

4.3.3 Betalingsmethode

Bij het plaatsen van de bestelling, moet je het bedrag betalen met behulp van een van de betalingsmogelijkheden ingeschakeld op onze website. Alleen op deze manier kunnen wij je bestelling beginnen te produceren. In bepaalde gevallen, en om mogelijke fraude te voorkomen, behoudt Camaloon zich het recht voor om onze klanten te vragen om gebruik te maken van een specifieke betaalmethode of om aanvullende documentatie te vragen.

4.3.4 Verzendmethode, kosten en leveringstijd

Orders worden via verschillende transportbedrijven verzonden naar onze klanten in Europa en de rest van de wereld. De prijs van elke zending wordt automatisch berekend wanneer je een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst. Zie onze pagina Verzendings- en leveringsinformatie voor meer informatie over dit onderwerp.

Er zijn bepaalde gebieden die, hoewel zij tot een bepaald land behoren, aan extra heffingen kunnen worden onderworpen omdat vervoersondernemingen deze gewoonlijk als uitzonderlijk behandelen. Bijvoorbeeld, en niet beperkt tot: Iberisch schiereiland, Balearen, Canarische Eilanden, Ceuta, Melilla, ...

Productietijden worden op onze website getoond. Het is mogelijk dat een bestelling bepaalde productievertragingen oploopt als gevolg van product tekorten, laattijdige bevestiging van jou, onjuist ontwerp, etc. In ieder geval zijn wij er ons bij Camaloon van bewust dat we de producten zo snel mogelijk moeten leveren op het verzendadres dat je hebt opgegeven, volgens productietermijnen en levertijd, en altijd binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum waarop we de bestelling bevestigen. In geval van vertraging nemen wij contact met je op en informeren wij je over eventuele wijzigingen.

De transporttijd kan worden gewijzigd door buitengewone vervoersincidenten (bijvoorbeeld stakingen, weersomstandigheden, uitzonderlijke politieke omstandigheden, enz.) Vanuit Camaloon zijn wij niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door het transportbedrijf of voor douanecontroleprocedures. Wij verbinden ons er echter toe bestellingen die beschadigd zijn of tijdens het transport verloren zijn gegaan, binnen een redelijke termijn te vervangen.

5. GARANTIES, OMRUILINGEN, ANNULERINGEN EN RETOURZENDINGEN

Als gebruiker kan je een nieuw ontwerp wijzigen of toevoegen, je leverings- en/of factuuradres wijzigen, of je bestelling annuleren, zolang deze nog niet daadwerkelijk in het productieproces is ingevoerd.

Hiervoor moet je een e-mail sturen naar help@camaloon.com, met vermelding van het referentienummer van uw bestelling. Wij zullen je na controle van de status van je bestelling informeren of de wijziging of mogelijkheid van annulering al dan niet is doorgevoerd.

Als gebruiker en klant heb je veertien (14) kalenderdagen de tijd om je aankoop te annuleren en het product of de producten te retourneren, vanaf het moment dat je de bestelling ontvangt, en op voorwaarde dat het geen gepersonaliseerd product is, d.w.z. voor onze klanten gewijzigd volgens hun instructies. Voor producten op maat kunnen wij geen ruilen of retourzendingen accepteren.

Gepersonaliseerde producten kunnen kleine wijzigingen hebben op het gebied van kleur, gewicht, textuur, materialen, grootte of ontwerp, die altijd voldoen aan het doel en het oorspronkelijke idee op onze webpagina's. Van jouw kant moet je de producten van Camaloon met de grootste zorg behandelen, ze ongebruikt laten en ze niet hebben blootgesteld aan ongepaste of schadelijke omstandigheden, of aan manipulaties die hun abnormale conditie kunnen schaden. Het is je verantwoordelijkheid om ze goed te bewaren totdat we ze beoordelen bij Camaloon, als je ze wilt retourneren of een claim wilt indienen.

De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Hiervoor moet je een e-mail sturen naar help@camaloon.com met het verzoek je bestelling te retourneren.

Zodra het materiaal is geretourneerd, en wanneer we de onjuiste staat ervan controleren, zullen we overgaan tot het retourneren van de betaalde product(en), naast de terugbetaling van de initiële verzendkosten in de meest elementaire vorm (Standaardverzending). Als de retourzending te wijten is aan een fout van onze kant, neemt Camaloon de kosten van het retourneren van het product voor haar rekening. Anders moet je de verzendkosten van de retourzending betalen.

Wij zullen het bedrag van de terugbetaling binnen veertien (14) dagen na de daadwerkelijke ontvangst van het geretourneerde product, en op dezelfde wijze van betaling die je gebruikte voor de aankoop.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die op de websites zijn opgenomen onder het handelsmerk van Camaloon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: tekst, afbeeldingen, grafisch ontwerp, handelsmerken, navigatiestructuur, informatie en inhoud. Wij zijn als enige verantwoordelijk voor de uitoefening van de exploitatierechten, in welke vorm dan ook, en in het bijzonder van het reproductierecht, het distributierecht, het recht op openbare communicatie en het recht op transformatie, in overeenstemming met de Spaanse wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De websites van Camaloon kunnen ook tekst, afbeeldingen, grafische ontwerpen of handelsmerken bevatten die eigendom zijn van derden, waarvoor elk van hun eigenaren de enige eigenaar zal zijn van de exploitatierechten in welke vorm dan ook. Onder inhoud van derden verstaan wij iedereen die zich als zodanig identificeert. Als je vragen hebt of als je illegale inhoud opmerkt, laat het ons dan schriftelijk weten op info@camaloon.com. Als we een inbreuk opmerken, zullen we de inhoud onmiddellijk verwijderen.

In het geval dat je als gebruiker een product van een van de websites van Camaloon aanpast, met een door jou voorgestelde afbeelding die niet is opgenomen in de catalogus van beelden van Camaloon, moet je garanderen dat je alle intellectuele en industriële eigendomsrechten hebt, evenals enig recht van afbeelding of privacy met betrekking tot natuurlijke of rechtspersonen die kunnen bestaan, die nodig zijn voor de exploitatie van de afbeelding in de vorm of op de manier die je wenst. Op uw beurt verleen je ons als gebruiker een beperkte licentie voor het reproduceren, communiceren, distribueren en transformeren van het beeld dat je voorstelt in het product of de producten die je bestelt. Zodra het product is geproduceerd en verzonden naar je bezorgadres, wordt de licentie beëindigd.

Je stelt Camaloon volledig vrij van elke aansprakelijkheid als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit het onwettige of criminele gebruik van beelden die onderworpen zijn aan Intellectuele of Industriële Eigendom, of beeldrechten of privacy van personen in aangepaste producten via onze websites.

7. KLACHTEN EN CLAIMS

Als klant kan je altijd contact met ons opnemen via help@camaloon.com om klachten, suggesties of claims door te sturen die voortvloeien uit de levering van onze diensten. Geef ons altijd het factuur- of ordernummer van je bestelling door om het proces te vergemakkelijken. Wij verbinden ons ertoe om verzoeken te beantwoorden binnen zeven (7) werkdagen na de datum waarop we ze correct hebben ontvangen. Als de klacht betrekking heeft op materiaal dat niet afkomstig is van Camaloon, kan het nodig zijn om deze periode te verlengen zodat we contact kunnen opnemen met de fabrikant.

Je mag geen klacht of claim indienen op een bestelling na zeven (7) dagen van daadwerkelijke levering.

8. RECHTEN VAN CAMALOON

8.1 Toezicht

Camaloon behoudt zich het recht (zonder de verplichting op zich te nemen) om alle transacties en communicaties die plaatsvinden op onze website te controleren. Indien wij naar eigen oordeel van mening zijn dat een gebruiker of klant in strijd is of kan zijn met enige voorwaarde van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en Overeenkomst, of dat een dergelijke transactie of mededeling ongepast is, kunnen wij de toegang tot een dergelijke gebruiker of klant beëindigen of beperken zonder enige mogelijkheid tot toekomstige claims.

8.2 Wijziging van de dienst

Camaloon behoudt zich het recht voor om de distributie, organisatie en het uiterlijk van onze website en de door ons aangeboden diensten te wijzigen, en kan elk aspect van onze diensten en/of prijzen zonder kennisgeving of claim wijzigen of beëindigen.

8.3 Opzegging van de overeenkomst

Van Camaloon, naar eigen oordeel en met of zonder voorafgaande kennisgeving, kunnen we:

  • Het gebruik van Camaloon opschorten of beperken tot een bepaalde gebruiker, evenals een account volledig sluiten of de toegang tot onze webpagina's annuleren.
  • Het blokkeren of annuleren van de productie van een order die beelden bevat die een misdrijf vormen, die de rechten van derden schenden, die beledigend zijn, van slechte smaak zijn, die gewelddadige of beledigende berichten bevatten, berichten met een extreem radicale politieke inhoud, sektarisch zijn of in strijd met de fundamentele rechten van de mens.
  • Het blokkeren of annuleren van de productie van een order die, na revisie, fouten bevat in de ontwerpen, in de prijsberekening, die onvoldoende garantie bieden voor het eindresultaat, enz.
  • Het melden van elke vorm van misbruik of fraude die zich op onze websites heeft voorgedaan aan de bevoegde autoriteiten
  • Verwijderen van content die wij ongepast achten, van Camaloon's servers en mappen of van content die is ingediend door een gebruiker
  • De verkoop beëindigen van een specifiek product of in een andere valuta dan de euro (€).
  • De service beëindigen naar eigen oordeel of deze in beperkte mate aanbieden.

9. Beleid betreffende links

Bij Camaloon zijn wij niet verantwoordelijk voor websites of bestanden die toegankelijk zijn via hyperlinks ('links') in onze content. De verantwoordelijkheid ligt bij hun respectievelijke eigenaars. Daarom onderschrijven of maken wij niet onze eigen producten, diensten, inhoud, informatie, gegevens, bestanden en enige vorm van materiaal op dergelijke websites of bestanden en wij controleren niet of nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, onwettigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de informatie, inhoud en diensten die bestaan op de gelinkte sites en die vreemd zijn aan onze pagina's.

Indien dit ongepast wordt geacht of indien een bevoegde instantie de gegevens onrechtmatig verklaart, beveelt de gegevens te verwijderen of dat toegang tot hen onmogelijk wordt, en indien het bestaan van de schade is verklaard en wij uitdrukkelijk op de hoogte zijn gebracht van het desbetreffende besluit, zullen wij onmiddellijk de links verwijderen zoals aangegeven.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de onbeschikbaarheid of onderbreking van de werking van onze websites. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van onze producten.

11. WIJZIGINGEN IN DE HUIDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht om enig aspect van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, met inbegrip van onze prijzen, geaccepteerde ontwerpen of geweigerde inhoud. Deze versie van de algemene voorwaarden werd geïmplementeerd in mei 2018 en is versie 2.1.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

Op deze Algemene Voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing.

Wanneer het een persoon betreft die producten koopt, komen de partijen overeen zich met het oog op de beslechting van mogelijke geschillen te onderwerpen aan de bij de verordening ingestelde consumentenarbitrage en afstand te doen van elk ander rechtsgebied dat met de betrokken producten overeenkomt.

Als het een bedrijf is dat producten koopt, komen de partijen overeen zich voor het beslechten van mogelijke geschillen te onderwerpen aan de hoven en rechtbanken met jurisdictie in Barcelona, en afstand te doen van elke andere jurisdictie die met hen kan overeenkomen.

Camaloon gebruikt cookies om je browse ervaring op onze site te verbeteren. Meer informatie door het lezen van onze cookiebeleid. Door op de site te blijven browsen bevestig je dat je het begrijpt en accoord gaat. We stellen het op prijs! Sluiten