Camaloon.com is not taking orders and the company behind it stopped all operations in September 2022. The company is going through a bankruptcy procedure.

Web privacybeleid en commerciële communicatie

Deze pagina belicht de meest relevante punten van ons privacybeleid en de bescherming van persoonsgegevens, gebaseerd op de Bepaling 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

1. DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit beleid zal worden toegepast op alle gegevens die worden gecommuniceerd door de gebruikers van de verschillende websites van het Camaloon Merk, wat een exclusief eigendom is van Camaloon Croatia D.O.O., of haar affiliates (hierna, 'Camaloon'). Bovendien is dit beleid ook uitgebreid naar de gebruikers die zich hebben geabonneerd op onze nieuwsbrieven of andere promoties of commerciële communicatie, en naar de accounts die rechtstreeks contact met ons opnemen voor grote bestellingen.

2. WELK SOORT GEGEVENS WORDEN BESCHERMD?

Camaloon maakt in ieder geval geen gebruik van gevoelige gegevens. Noch vragen we ze aan onze gebruikers, of slaan we ze op in enige vorm van ondersteuning. Gegevens met betrekking tot ras of etnische afstamming, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, syndicale gezindheid, genetische of biometrische gegevens, seksuele geaardheid of gedragsidentificatie zijn in geen van onze bestanden terug te vinden.

Wij gebruiken uitsluitend persoonsgegevens zoals e-mail, die ons in staat stellen contact op te nemen met onze gebruikers of Abonnees, hun naam en achternaam (of maatschappelijke benaming) en hun fysieke adressen om de bestellingen uit te voeren. We slaan ook de bijbehorende fiscale identificatienummers op indien ze nodig zijn om een bepaald type factuur of budget te genereren. Telefoonnummer wordt alleen gebruikt om contact op te nemen met onze klanten of gebruikers om onvolledige of onduidelijke informatie op te helderen, of om een probleem onmiddellijk op te lossen. We kunnen ook telefonisch contact opnemen met klanten of particuliere gebruikers als ons een offerte is gevraagd of als we een expliciete vraag hebben ontvangen. Onze Key Accounts afdeling, die zich bezighoudt met grotere afnemers of speciale bestellingen, gebruikt telefoon of e-mail om contact op te nemen met onze gebruikers of klanten.

Met betrekking tot de automatisch opgehaalde gegevens die wij verzamelen, raden wij je aan ons Cookie Beleid te lezen, evenals punt 14 van dit document.

3. VERANTWOORDELIJKHEDEN IN VERBAND MET DE GEGEVENSVERWERKING

De informatie die door onze gebruikers of klanten wordt verstrekt, wordt behandeld in de centrale kantoren van Camaloon, gelegen in C/ Àlaba 61, 3º, 08005 Barcelona, Spanje. Deze informatie wordt opgeslagen op onze eigen elektronische apparaten of die van onze technologische partners (zie punt 12 Nationale of Internationale gegevensoverdracht).

4. WIE MAG ZIJN GEGEVENS AAN ONS VERSTREKKEN?

Mensen jonger dan 18 jaar zijn niet gemachtigd om een aankoop te doen op een van de Camaloon websites, noch om zich te abonneren op de promoties of commerciële communicatie van onze producten.

De Gebruiker is altijd verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte, exacte, authentieke en actuele gegevens, en Camaloon behoudt zich het recht om elke Gebruiker of Klant uit te sluiten die onjuiste gegevens heeft verstrekt.

5. HOE VERSTREK JE JE GEGEVENS?

Tijdens het aanmeldproces kan elke Gebruiker bereidwillig zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geven voor de gegevensverwerking, met inachtneming van dit Beleid. Ook tijdens het doorbladeren van de Camaloon webpagina's, kan de Gebruiker zijn gegevens toevoegen aan het Abonnees bestand van Camaloon. Het doel van dit bestand is het communiceren van nieuws, aanbiedingen, promoties en informatie die nuttig kunnen zijn voor de Gebruiker, met betrekking tot het creëren van zijn/haar eigen gepersonaliseerde producten. In ieder geval kunnen gebruikers gebruik maken van hun rechten op de behandeling van gegevens.

6. OP WELKE WETTELIJKE BASIS WORDEN JE GEGEVENS BEHANDELD?

De rechtsgrondslag van de gegevens die wij gebruiken is gebaseerd op:

Het invullen van het contract voor de aankoop van producten of diensten via de website van Camaloon (je aankooporder) of via het contract voor de aankoop van producten of diensten verzonden door de Key Accounts afdeling (je aankooporder of budgetterugvordering). Je uitdrukkelijke toestemming om communicatie over onze producten, diensten en het laatste nieuws en promoties te ontvangen.

7. DELEN WE JE GEGEVENS OF WIJZEN WE JE GEGEVENS TOE?

Nee. Camaloon zal in geen geval je persoonlijke gegevens delen met een bedrijf, of het nu een gelieerd bedrijf is of niet, noch zullen we je persoonlijke gegevens gebruiken op een andere manier dan wat dit beleid zegt. Wij verbinden ons ertoe je op de hoogte te brengen van elke wijziging in het bedrijf die zou leiden tot een nieuw eigendomsrecht op de door jou verstrekte gegevens, zodat je je rechten kan uitoefenen.

Om haar diensten beter te kunnen uitvoeren, is Camaloon verplicht om bepaalde klantgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) te verstrekken aan de bezorgingsbedrijven die je pakketjes zullen bezorgen. In ieder geval zijn alle gedeelde gegevens strikt vereist voor de uit te voeren activiteit, dat wil zeggen de correcte levering van de Camaloon producten.

8. HOE WORDEN JE GEGEVENS BESCHERMD

Camaloon garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens die worden verstrekt door Gebruikers en Klanten met bescherming door middel van een persoonlijk wachtwoord. Camaloon maakt geen gebruik van enige technologische dienst, tenzij die partner kan garanderen dat hij het huidige Privacybeleid handhaaft. Wij maken geen gebruik van diensten die mogelijk geen antwoord geven op onze Gebruikers hun gegevensbeveiliging. Wij verbinden ons ertoe alle inbreuken op de beveiliging die een bedreiging zouden kunnen vormen voor hun individuele rechten, onmiddellijk te melden.

9. HOELANG WORDEN JE GEGEVENS OPGESLAGEN?

Als je klant bent, bewaren wij je economische gegevens (bijv. facturen, rekeningafschriften) ten minste gedurende de in de regelgeving vastgelegde tijden.

Als Abonnee bewaren wij je gegevens zolang de informatie die naar je e-mailadres wordt verzonden, niet wijst op een storing in de verzending ervan, en tot maximaal 10 jaar na de opname ervan in het bestand. Je kan je rechten met betrekking tot al je gegevens altijd uitoefenen door contact op te nemen met info@camaloon.com of via een aangetekend schrijven.

10. WAT ZIJN MIJN RECHTEN ALS GEBRUIKER?

Wij garanderen het recht op:

-Toegang

-Herstellen

-Onderdrukken

-Opposeren

-Beperking in behandeling

-Draagbaarheid

11. HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

De uitoefening van sommige van deze rechten is beschikbaar via de websites van Camaloon, omdat het Gebruikers toegang geeft tot hun persoonlijke gegevens zoals door henzelf verstrekt, en tot hun elektronische facturering. Je kan ook ten allen tijde contact met ons opnemen via info@camaloon.com of via het volgende postadres:

Camaloon Croatia D.O.O. Kovinska 28, 10090 Zagreb-Susedgrad, Croatia HR89681810830

Om je rechten te kunnen uitoefenen, dien je een kopie van een geldig identiteitsbewijs (bijv. paspoort) en een adres te verstrekken waarop wij de ontvangst van je verzoek en het antwoord dat wij erop hebben gegeven, kunnen bevestigen. Aan de uitoefening van deze rechten zijn geen kosten verbonden.

12. NATIONALE OF INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Je gegevens worden alleen internationaal overgedragen als Camaloon een bedrijf heeft dat lokaal actief is in de markt waarin je je bevindt. In deze markt ben je verzekerd van ten minste dezelfde gebruikersrechten als die welke zijn uitgedrukt in dit beleid, ongeacht of lokale regelgeving al dan niet strenger is.

Sommige van de serviceproviders die wij gebruiken, zijn wereldwijd aanwezig of hebben mogelijk toegang tot een deel van je gegevens. Hierbij een lijst van de bedrijven die diensten verlenen aan Camaloon:

Transport- en leveringsbedrijven:

UPS, DHL, Deutsche Post, Correos, Correos Express en anderen (met beperkte toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de levering). Deliverea - integratie van verschillende transportleveranciers (met beperkte toegang tot de gegevens die nodig zijn om de levering te realiseren).

Partners voor hostingdiensten, technologie en cloudservices:

Land Bedrijf Diensten
USA Google Inc. Gegevensopslag en -verwerking
USA Amazon Web Gegevensopslag en -verwerking
USA Linode Gegevensopslag en -verwerking
Duitsland Hetzner Online GmbH Gegevensopslag en -verwerking
USA Sendgrid Gegevensopslag en -verwerking
USA Rollbar Real time error testing
USA Sentry Real time error testing

Partners op het gebied van marketing en commerciële diensten:

Land Bedrijf Diensten
USA Mailchimp E-mail service provider
USA Drip E-mail service provider
USA Salesforce.com Inc. Customer and prospect management

Betalingsdienstaanbieders:

Land Bedrijf Diensten
USA Braintree Betalings funnel
USA PayPal Betalings funnel
USA Stripe Betalings funnel
Spanje Redsys Betalings funnel

Al deze bedrijven hebben een staat van dienst op het gebied van privacy en hun beleid is te vinden op hun respectieve websites.

13. TWIJFELS EN VRAGEN OVER HET HUIDIGE BELEID

Voor vragen of opmerking over ons privacybeleid kan je contact met ons opnemen via info@camaloon.com, of op het postadres dat in punt 11 van dit document wordt beschreven.

14. COOKIES

De website van Camaloon gebruikt cookies, kleine gegevensbestanden die in het systeem van de gebruiker zijn opgeslagen om te werken. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. De meeste browsers accepteren momenteel automatisch cookies, maar gebruikers kunnen het genereren ervan op hun computer stoppen door de betreffende optie te selecteren. Deze cookie deactivering verhindert de toegang tot de inhoud van de website niet, maar wel om een bestelling te plaatsen.

Naast cookies gebruiken we technologieën van derden:

Advertentie- en analysetools zoals Google Analytics, met inbegrip van Google Analytics Remarketing, Google Display Network Impression Reporting, Google Analytics Demographics en Interest Reporting. Google Adwords, waaronder Remarketing en DoubleClick-cookies. Facebookadvertenties, waaronder Facebook Custom Audiences.

We gebruiken deze tools om de inhoud van de website te meten en te verbeteren en om advertenties op basis van eerdere bezoeken aan onze websites en mobiele apps te indexeren, te optimaliseren en te presenteren. Deze instrumenten en technologieën verzamelen en analyseren informatie, zoals cookies, op geaggregeerde en anonieme wijze. Google Analytics, Google AdWords en DoubleClick cookies nemen geen informatie op die een persoon kan identificeren.

Je kan de getoonde advertentie altijd uitschakelen of personaliseren door gebruik te maken van een van de volgende opties:

15. HERZIENING VAN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is goedgekeurd door het bestuur van Camaloon in maart 2018 en kan periodiek worden gewijzigd.

Camaloon gebruikt cookies om je browse ervaring op onze site te verbeteren. Meer informatie door het lezen van onze cookiebeleid. Door op de site te blijven browsen bevestig je dat je het begrijpt en accoord gaat. We stellen het op prijs! Sluiten