Camaloon.com is not taking orders and the company behind it stopped all operations in September 2022. The company is going through a bankruptcy procedure.

Vilkår og rammebetingelser

Versjon 2.1 - Oppdatert 13. oktober 2020

1. IDENTIFIKASJONSDATA FOR KAMALOON

Tjenesteleverandøren på nettstedet er Camaloon Croatia D.O.O. (heretter 'Camaloon'), med skatteidentifikasjonsnummer HR89681810830 og registrert kontor på Kovinska 28, 10090 Zagreb-Susedgrad, Croatia

2. TJENESTEBESKRIVELSE

Camaloon leverer en rekke tjenester via Internett til sine brukere og kunder, for eksempel markedsføring og produksjon av personlige ting: merker, magneter, t-skjorter, vesker, klistremerker osv. Brukere av nettstedet vårt kan kjøpe produkter til eget bruk eller å selge dem til tredjeparter.

3. BRUK AV NETTSIDENE UNDER KAMALOONMERKENAVNET

3.1 Minimumsalder

For å være bruker av Camaloon-nettsteder, må du være minst 18 år.

3.2 Lisens til å bruke Camaloon-nettstedet og -tjenesten

Camaloon tilbyr en begrenset og tilbakekallbar lisens for tilgang til og bruk av våre nettsteder og tjenester i samsvar med disse bruksvilkårene. Denne lisensen inkluderer ikke retten til å samle inn eller bruke informasjon fra nettstedet til formål som er forbudt av oss, for eksempel å konkurrere med Camaloon, bruke Camaloon-innhold på noen måte eller beholde en delvis eller full kopi av våre nettsteder.

4. GENERELLE REGLER

4.1 Forbudt bruk

Du kan ikke forsøke å forårsake eller forårsake skade på våre nettsteder eller Camaloon-tjenesten. For eksempel, og uten å være dette en fullstendig eller uttømmende liste på noen måte, er det strengt forbudt å:

en. Forstyrre Camaloons tjeneste ved å bruke virus eller andre programmer designet for å skade programvare eller maskinvare

b. Endre eller opprette versjoner av hvilken som helst teknologi som brukes på Camaloon-nettsteder

c. Bruk hvilken som helst type skript, robot eller teknologi til å overvåke Camaloon-nettsteder

d. Samle inn e-post eller annen informasjon gjennom Camaloon-tjenesten

e. Etterlign deg som en person eller enhet, eller forfalsk informasjonen din

f. Bla gjennom eller kjøp på Camaloon-nettsteder hvis du ikke er myndig.

4.2 Personvern og databeskyttelse

Hos Camaloon er vi spesielt opptatt av sikkerheten og konfidensialiteten til dataene som tilbys av våre kunder. Vi er forpliktet til å gi deg den beste servicen og den beste onlineopplevelsen. Du kan finne ut rettighetene dine og hvordan du kan utøve dem på personvernsiden .

4.3 Kjøpsbetingelser

4.3.1 Salgssystem

For å gjøre et kjøp, må du sende oss bestillingen via Internett gjennom kjøpsprosessen aktivert for dette formålet. Du kan kontakte oss via e-post hvis du trenger hjelp til å gjøre det.

4.3.2 Gjeldende skatter

En oversikt over produktprisene vises på nettstedet vårt under kjøpsprosessen. For å gjøre dette vil vi vise deg beløpene med og uten moms, samt transportprisen, alltid før kjøpet godtas.

Mva kan variere avhengig av bosted, type produkt og opprinnelse. Hvis du har spørsmål om et bestemt momsfritak, kan du kontakte oss direkte via e-post på help@camaloon.com .

Importavgifter, bankoverføringskostnader, tollformaliteter eller tilbakeholdelse ved opprinnelse, eller de som er relatert til levering til spesielle territorier (se avsnitt 4.3.4) eller til land utenfor EU, er ditt eget ansvar som kunde og er ikke inkludert i prisene som er angitt på nettstedet.

4.3.3 Betalingsmåte

Når du bestiller, må du betale beløpet ved hjelp av en av betalingsmåtene som er aktivert på nettstedet vårt. Bare på denne måten begynner vi å produsere bestillingen din. I visse tilfeller, og for å forhindre mulig svindel, forbeholder Camaloon seg retten til å be kundene våre om å bruke en bestemt betalingsmåte eller kreve ytterligere dokumentasjon.

4.3.4 Form, kostnader og leveringstider

Bestillinger sendes til våre kunder i Europa og resten av verden gjennom forskjellige transportselskaper. Prisen på hver forsendelse beregnes automatisk når du ber om et tilbud eller bestiller. Se siden med informasjon om frakt og levering for ytterligere informasjon om dette emnet.

Det er visse territorier som, selv om de tilhører et bestemt land, kan bli pålagt tilleggsavgifter fordi transportselskaper normalt behandler dem som eksepsjonelle. For eksempel, og ikke begrenset til: Ceuta, Melilla, Guadalupe, Martinique, Kanarias, etc.

Produksjonstider vises på nettstedet vårt. Det er mulig at en ordre kan lide visse forsinkelser i produksjonen på grunn av produktmangel, sen bekreftelse fra deg, feil design osv. Uansett er vi i Camaloon klar over at vi må levere produktene til leveringsadressen du oppgir til oss på kortest mulig tid, i henhold til produksjonsfrister og leveringstid, og alltid innen tretti (30) kalenderdager fra datoen vi bekrefter bestillingen. Hvis det er noen forsinkelse, vil vi kontakte deg og informere deg om eventuelle endringer.

Transporttider kan endres ved ekstraordinære transporthendelser (f.eks. Streik, værhendelser, eksepsjonelle politiske situasjoner osv.) Eller av toll, kontroll i bestemmelseslandet eller vanskeligheter med å levere varene. Fra Camaloon tar vi ikke ansvar for forsinkelser forårsaket av transportbyrået eller for tollkontrollprosedyrer. Imidlertid forplikter vi oss til å erstatte alle bestillinger som har blitt skadet eller mistet under transport innen en rimelig periode.

5. GARANTIER, UTBYTTER, KANSELLERINGER OG RETURER

Som bruker kan du endre eller legge til et nytt design, endre leverings- og / eller faktureringsadresse, eller kansellere bestillingen din, så lenge den ikke har kommet inn i produksjonsprosessen.

For å gjøre dette må du sende en e-post til help@camaloon.com , og inkludere referansenummeret på bestillingen din. Vi vil informere deg etter gjennomgang av statusen på bestillingen din om endringen eller muligheten for kansellering har blitt gjort.

Som bruker og kunde vil du ha fjorten (14) kalenderdager til å kansellere kjøpet og returnere produktet eller produktene, fra det øyeblikket du mottok bestillingen, og forutsatt at det ikke er et personlig produkt, dvs. modifisert for våre kunder i henhold til deres instruksjoner. For tilpassede produkter kan vi ikke akseptere bytting eller retur.

Tilpassede produkter kan ha små endringer når det gjelder farge, vekt, tekstur, materialer, størrelse eller design, og oppfyller alltid formålet og den første ideen som vises på våre nettsider. For din del må du behandle Camaloon-produkter med den største forsiktighet, holde dem ubrukt og ikke ha utsatt dem for upassende eller skadelige forhold, eller for manipulasjoner som kan forringe deres unormale tilstand. Det er ditt ansvar å beholde dem ordentlig til vi vurderer dem på Camaloon, hvis du ønsker å returnere dem eller gjøre krav.

Leveringskostnadene for returen bæres av kunden. For å gjøre dette må du sende en e-post til help@camaloon.com og be om retur av bestillingen.

Når materialet er returnert, og når vi bekrefter at det er feil, vil vi fortsette å returnere det / de betalte produktene, i tillegg til refusjon av de opprinnelige fraktkostnadene i sin mest grunnleggende form (Standard frakt). Hvis returen skyldes en feil fra vår side, vil Camaloon påta seg kostnadene for å returnere produktet. Ellers må du betale fraktkostnadene for returen.

Vi vil refundere refusjonsbeløpet innen fjorten (14) dager etter mottakelsen av det returnerte produktet, og på samme betalingsmåte som du brukte for kjøpet.

6. INTELLEKTUELL EIENDOM

Vi forbeholder oss alle immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter inkludert på nettstedene under Camaloon-varemerket, inkludert men ikke begrenset til: tekst, bilder, grafisk design, varemerker, navigasjonsstruktur, informasjon og innhold. Vi er utelukkende ansvarlige for utøvelsen av rettighetene til utnyttelse av den samme i alle former, og spesielt rettighetene til reproduksjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon og transformasjon, i samsvar med spansk lovgivning om immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter.

Camaloon-nettstedene kan også inneholde tekst, bilder, grafisk design eller varemerker eid av tredjeparter, som hver av deres eiere vil være de eneste innehaverne av utnyttelsesretten i uansett form. Vi anser tredjepartsinnhold for å være alle de som identifiserer seg som sådan. Hvis du har spørsmål, eller hvis du oppdager ulovlig innhold, kan du gi oss beskjed ved å skrive til oss på info@camaloon.com . Hvis vi oppdager brudd, vil vi fjerne innholdet umiddelbart.

I tilfelle at du som bruker tilpasser et produkt fra et av Camaloon-nettstedene, med et bilde som er foreslått av deg og ikke er inkludert i Camaloon-bildekatalogen, må du garantere at du også har alle immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter. som enhver rett til bilde eller personvern angående fysiske eller juridiske personer som kan eksistere, nødvendig for å utnytte bildet i den formen eller måten du ønsker. Som bruker gir du oss en begrenset lisens til å reprodusere, kommunisere, distribuere og transformere bildet du foreslår i produktet eller produktene du bestiller. Når produktet er produsert og sendt til leveringsadressen din, blir lisensen avsluttet.

Du løser Camaloon fullstendig fra ethvert ansvar på grunn av krav fra tredjeparter som skyldes ulovlig eller kriminell bruk av bilder som er underlagt intellektuell eller industriell eiendom, eller bilderettigheter eller personvern til enkeltpersoner i tilpassede produkter via våre nettsteder.

7. KLAGER OG KRAV

Som kunde kan du alltid kontakte oss på help@camaloon.com for å overføre eventuelle klager, forslag eller krav som oppstår fra tjenestene våre. For å forenkle prosessen, vennligst gi oss alltid fakturaen eller bestillingsnummeret på bestillingen din. Vi forplikter oss til å svare på forespørsler innen sju (7) virkedager fra datoen de mottas riktig av oss. Hvis klagen handler om materiale som ikke stammer fra Camaloon, kan det være nødvendig å forlenge denne perioden slik at vi kan kontakte produsenten.

Du kan ikke sende inn en klage eller kreve en ordre etter syv (7) dager etter faktisk levering.

8. KAMALOONRETTIGHETER

8.1 Overvåking

Camaloon forbeholder seg retten (uten å påta seg forpliktelsen) til å overvåke alle transaksjoner og kommunikasjon som skjer på nettstedet vårt. Hvis vi etter eget skjønn mener at en bruker eller kunde bryter eller kan være i strid med noen vilkår i disse generelle bruksvilkårene og at en slik transaksjon eller kommunikasjon er upassende, kan vi avslutte eller begrense tilgangen til en slik bruker eller kunde uten mulighet for fremtidig krav.

8.2 Endring av tjenesten

Camaloon forbeholder seg retten til å endre distribusjon, organisering og utseende på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr og kan endre eller avslutte ethvert aspekt av våre tjenester og / eller priser uten varsel eller krav.

8.3 Kansellering av kontrakten

Fra Camaloon, etter vårt skjønn og med eller uten forvarsel, kan vi:

  • Suspendere eller begrense bruken av Camaloon til en bestemt bruker, samt lukke en konto helt eller avbryte tilgangen til våre nettsider.
  • Blokker eller avbryt produksjonen av en ordre som inkluderer bilder som utgjør en forbrytelse, som krenker rettighetene til tredjeparter, som er støtende, av dårlig smak, som inkluderer voldelige, voldelige meldinger, meldinger med ekstrem politisk radikal tiltale, sekterisk eller i strid med grunnleggende menneskerettigheter.
  • Blokker eller avbryt produksjonen av en ordre som, når den er revidert, inkluderer feil i designene, i beregningen av priser, som ikke kan gi tilstrekkelig garanti for det endelige resultatet, etc.
  • Rapporter ethvert misbruk eller svindel som har skjedd på våre nettsteder til relevante myndigheter
  • Fjern alt innhold vi anser som passende fra Camaloons servere og kataloger eller alt innhold som er sendt inn av en bruker
  • Avslutt salget av et bestemt produkt eller i en annen valuta enn euro (€).
  • Avvikle tjenesten etter vårt skjønn eller tilby den på en begrenset måte.

9. KOBLINGSPOLITIK

I Camaloon er vi ikke ansvarlige for de nettstedene eller filene som er tilgjengelige via hypertekstlenker ("lenker") som er tilgjengelige i innholdet vårt. Ansvaret ligger hos deres respektive eiere. Derfor støtter vi ikke eller lager ikke våre produkter, tjenester, innhold, informasjon, data, filer og noe slags materiale som finnes på slike nettsteder eller filer, og vi kontrollerer ikke eller tar ansvar for kvaliteten, ulovligheten, påliteligheten og nytten av informasjonen, innholdet og tjenestene som finnes på de koblede nettstedene og som er fremmede for sidene våre.

Hvis det anses hensiktsmessig, eller hvis et kompetent organ erklærer dataene ulovlige, pålegger fjerning eller at tilgang til dem er umulig, eller hvis eksistensen av skaden er erklært, og vi har blitt uttrykkelig varslet om den tilsvarende avgjørelsen, vil vi fjern straks lenkene som angitt.

10. BEGRENSNING AV ANSVAR

Vi utelukker ethvert ansvar for skader av noe slag som kan skyldes utilgjengelighet eller avbrudd i driften av våre nettsteder. Vi fraskriver oss også ethvert ansvar for utilstrekkelig bruk av produktene våre.

11. ENDRINGER I GJENNOMGÅENDE BETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å endre ethvert aspekt av disse generelle vilkårene, inkludert våre priser, aksepterte design eller avvist innhold. Denne versjonen av de generelle vilkårene ble implementert i mai 2018 og er versjon 2.1.

12. GJELDENDE LOV OG KOMPETENT JURISDIKSJON

Disse generelle vilkårene er underlagt spansk lov.

Hvis det er et individ som kjøper produkter, for å løse mulige tvister, er partene enige om å underkaste seg forbrukeren voldgift etablert i forskriften, og fraskrive seg enhver annen jurisdiksjon som kan tilsvare dem.

Hvis det er et selskap som kjøper produkter, for å løse mulige tvister, er partene enige om å underkaste seg domstolene og domstolene med jurisdiksjon i Barcelona, og fraskrive seg enhver annen jurisdiksjon som kan tilsvare dem.

Camaloon bruker cookies for å forbedre leseopplevelsen. Lær mer om våre Cookie policy. Ved å navigere på nettstedet du uttrykker at du forstår og godtar. Vi setter pris på det! Lukk