Camaloon.com is not taking orders and the company behind it stopped all operations in September 2022. The company is going through a bankruptcy procedure.

Camaloon Print on Demand - Betingelser for bruk

Versjon 1.0 - Oppdatert 11. mars 2021

The following terms and conditions constitute a legally binding contract (this "Agreement") between you ( “you” or “your”) and Camaloon that governs all use by you of the different Camaloon websites (the "Site") and the services available on or at the Site (taken together with the use of the Site, the "Services"). We’ll refer indifferently to Camaloon or Camaloon and all of its website extensions, subsidiaries and affiliated companies collectively as "Camaloon", "we", "our", "us", etc. Camaloon is a print-on-demand company for businesses that want to outsource the printing and delivering component. Camaloon white-label prints and dropships products ( "Products") directly to you and your customers ("Customers" ).

The Services are offered subject to your acceptance without modification of all of the terms and conditions contained herein. We also have other policies and procedures including, without limitation, Shipping, Return Policy, Privacy Policy and others. Those policies contain additional terms and conditions, which apply to the Services and are part of this Agreement.

YOUR USE OF THE SITE CONSTITUTES YOURF ULL ACCEPTANCE OF AND AGREEMENT TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. FURTHERMORE, BY PLACING AN ORDER FOR PRODUCTS OR SERVICES FROM THE SITE, YOU ACCEPT AND ARE BOUND BY THIS AGREEMENT.

If you do not agree to this Agreement, we urge you not to use this Site or any other Services. If you use our Services only for your personal use, you are considered a "User". If you use our Services to execute orders or deliver Products to third parties (including Customers), you are considered a "Merchant".

REGARDLESS IF YOU ARE A USER OR MERCHANT, THIS AGREEMENT REQUIRES THAT ALL DISPUTES (AS DEFINED BELOW) ARISING FROM OR RELATING TO THIS AGREEMENT BE RESOLVED BY THE KINGDOM OS SPAIN LEGAL SYSTEM AND COURTS.

1. Tilgang og medlemskap

For å få alle fordelene ved Camaloon, må du registrere kontoen din og bli medlem (“Medlem”).

Medlemskap krever at du registrerer deg på nettstedet (inkludert ved å fylle ut all nødvendig personlig informasjon). Du kan velge bort markedsførings- og salgsfremmende aktiviteter, inkludert e-post. Du kan når som helst si opp medlemskapet ditt ved å sende en e-post til privacy@camaloon.com fra e-postadressen du abonnerte på med emnet "avbryt konto". For å fullføre registreringen, må du oppgi e-postadresse og passord. Du kan aldri bruke en annen brukers Camaloon-konto uten tillatelse fra brukeren. Du er eneansvarlig for aktiviteten som skjer på kontoen din, og du må holde passordet ditt sikkert. Du må umiddelbart varsle Camaloon om brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din. Selv om Camaloon ikke vil være ansvarlig for tapene dine og kundene dine forårsaket av uautorisert bruk av kontoen din, kan du være ansvarlig for tapene til Camaloon og andre på grunn av slik uautorisert bruk.

Camaloon kan når som helst endre, suspendere eller avvikle tjenestene, produktene, avgiftene, kostnadene, vilkårene, inkludert tilgjengeligheten av funksjoner eller innhold, men uten å påvirke bestillinger til brukere av det europeiske økonomiske området, som Camaloon allerede har bekreftet. Camaloon kan også innføre begrensninger på visse funksjoner og tjenester eller begrense brukerens tilgang til deler eller alle tjenestene uten varsel eller ansvar. Hvis du er et individ (i stedet for en organisasjon eller enhet), bekrefter du overfor Camaloon at du er minst 18 år, men i tilfelle du er en person som er bosatt i Japan, bekrefter du overfor Camaloon at du er minst 20 år. Hvis du bruker tjenestene på vegne av en organisasjon eller enhet, bekrefter du at du er lovlig autorisert og tillatt å binde en slik organisasjon eller enhet til denne avtalen og bruke tjenestene. Til tross for det ovennevnte, godtar du å ta det fulle ansvaret for ditt valg og bruk av tjenestene. Denne avtalen er ugyldig der loven forbyr det, og retten til å få tilgang til eller bruke tjenestene oppheves i slike jurisdiksjoner.

2. Modifikasjoner

Uten å påvirke bestillinger for brukere av det europeiske økonomiske området som Camaloon allerede har bekreftet, forbeholder Camaloon seg retten til, etter eget skjønn, å når som helst endre denne avtalen og dens vilkår, samt gebyrer og andre avgifter for tjenestene våre. Alle slike modifikasjoner vil tre i kraft umiddelbart etter at Camaloon legger dem ut på nettstedet. Du er ansvarlig for å gjennomgå og bli kjent med alle slike modifikasjoner, og du godtar å gjennomgå vilkårene i denne avtalen hver gang du får tilgang til eller bruker nettstedet, slik at du er klar over eventuelle endringer som er gjort i denne avtalen. Bruk av nettstedet og andre tjenester av deg etter at Camaloon har lagt ut endringene på nettstedet, utgjør din aksept av vilkårene og betingelsene i denne avtalen, som endret. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller bruke nettstedet eller andre tjenester, og du må sende Camaloon et skriftlig varsel, inkludert via e-post (og Camaloon-kontoen din vil bli slettet), for å lukke kontoen din. innen 30 dager etter varsel.

3. Innhold

Alt innhold (inkludert all informasjon, bilder, bilder, data, tekst, fotografier, grafikk, meldinger og annet materiale, heretter "Innhold") som du legger ut, sender, laster opp, viser, selger eller bruker, her inn etter "innlegg" , å bruke tjenestene våre er innholdet ditt. Vi fremsetter ingen krav til det. Dette inkluderer alt du legger ut ved hjelp av tjenestene våre (som innhold, bilder, butikknavn, kundeanmeldelser, kommentarer, videoer, brukernavn osv.).

 • Ansvar for innholdet. Du forstår at du er eneansvarlig for innholdet du legger ut på eller gjennom tjenestene. Du erklærer at du har alle nødvendige rettigheter til innholdet, inkludert alle nødvendige rettigheter til å legge det ut eller bruke det på produktene dine som selges, produseres eller lagres av Camaloon. Du erklærer også at du ikke krenker eller krenker noen tredjeparts rettigheter ved å legge ut innholdet eller bruke innholdet på produktene dine solgt, produsert eller lagret av Camaloon.
 • Tillatelse til å bruke innholdet. Camaloon godtar at alt innhold du legger ut ved hjelp av tjenestene våre, forblir ditt. Dette betyr at vi aldri vil bruke innholdet ditt unntatt med din uttrykkelige tillatelse eller som annet er angitt i denne avtalen.
 • Rettigheter du gir Camaloon. Ved å legge ut innholdet ditt, gir du Camaloon en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, ugjenkallelig, underlisensierbar, evigvarende lisens til å bruke, redigere, vise, modifisere, reprodusere, distribuere, lagre og forberede avledede verk av innholdet ditt til tilby tjenestene og for å markedsføre Camaloon og / eller Camaloon-butikken din, eller tjenestene generelt, i alle formater og gjennom alle kanaler, inkludert på tvers av Camaloon-tjenester, tredjepartsnettsted, annonseringsmedium og / eller sosiale medier. Du godtar og erklærer at du har rettighetene til å gi oss denne lisensen.
 • Rapportering av uautorisert innhold. Camaloon respekterer immaterielle rettigheter og følger lover om immateriell eiendom. Vi er forpliktet til å følge passende juridiske prosedyrer for å fjerne krenkende innhold fra tjenesten (e).
 • Åndsverk. Camaloon respekterer arbeidet ditt og gir deg muligheten til å uttrykke din stemme og ideer. Vi ber deg respektere andres arbeid og kreative rettigheter. Du må enten eie innholdet du legger ut til Camaloon, eller ha uttrykkelig autoritet til å legge det ut. Innhold må være i samsvar med loven om publisitet, varemerker og copyright og alle andre gjeldende lover.

 • Opphavsrett og varemerkeansvar. Du godtar og representerer ved å godta denne avtalen og bruke tjenestene våre at du eier alle rettigheter (inkludert opphavsrett) til innholdet du legger ut, eller hvis du ikke er eieren, at du har uttrykkelig autoritet og skriftlig tillatelse til å bruke og reprodusere innholdet i forbindelse med tjenestene, og at du har alle rettighetene som kreves for å legge ut innholdet ditt. Ved å akseptere denne avtalen og bruke tjenestene våre godtar du og erklærer at du eier alle varemerker, servicemerker, handelsdresser og handelsnavn som er innlemmet i innholdet du legger ut, eller hvis du ikke er eieren, at du har uttrykkelig autoritet. og skriftlig tillatelse til å bruke, poste og reprodusere slike merker, handelsdresser og handelsnavn i forbindelse med alt innhold og tjenestene som tilbys under denne avtalen.

 • Upassende, falskt eller villedende innhold. Det kan være visse typer innhold vi ikke vil sende til tjenestene våre (av juridiske årsaker eller på annen måte). Du godtar at du ikke vil legge ut noe innhold som er krenkende, truende, ærekrenkende, uanstendig, vulgært, ulovlig eller på annen måte støtende eller i strid med noen del av denne avtalen. Du godtar også å ikke legge ut noe innhold som er falskt eller villedende eller bruker tjenestene på en måte som er bedragersk eller villedende.

 • Varemerker og krenkelse av immateriell eiendom. Vi er forpliktet til å følge passende juridiske prosedyrer for å fjerne krenkende innhold fra tjenestene. Camaloon vil alltid prøve å imøtekomme og ikke forstyrre standardte tekniske tiltak som brukes av copyright-eiere for å identifisere og beskytte verkene deres. Camaloon forbeholder seg retten til å gjøre noe av eller alt av følgende når som helst etter eget skjønn: (i) umiddelbart suspendere din bruk av tjenestene; og / eller (ii) fjerne, blokkere og deaktivere tilgang til noe av innholdet ditt som påstås å krenke andres immaterielle rettigheter. Når vi får riktig varsel om brudd på immateriell eiendom (via e-post content@Camaloon.com eller på annen måte), prøver Camaloon å svare raskt ved å fjerne, blokkere eller deaktivere tilgang til det angivelig krenkende materialet. Når Camaloon fjerner, blokkerer eller deaktiverer tilgang som svar på en slik varsel, gjør Camaloon et rimelig forsøk på å kontakte den angivelig krenkende parten, gi informasjon om varselet og fjerningen, og i tilfeller av påstått brudd på opphavsretten, gi informasjon om innsigelse.

DMCA-samarbeid: Camaloons opphavsrettsbrudd og retningslinjer og prosedyrer for fjerning av innhold er ment å oppfylle kravene og forpliktelsene til tjenesteleverandører i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA). I den grad eventuelle krav og forpliktelser fra tjenesteleverandører under DMCA endres eller er forskjellige enn angitt her, kan Camaloons retningslinjer og prosedyre også endres i samsvar med DMCAs krav og forpliktelser fra tjenesteleverandører.

Counter DMCA-varsler: Hvis Camaloon får en DMCA-innsigelse, vil Camaloon sende en kopi av innsigelsen til den opprinnelige klageparten. Med mindre rettighetshaveren arkiverer en handling som søker en rettskjennelse mot den angivelig krenkende parten og informerer Camaloon om denne handlingen, kan det fjernede, blokkerte eller deaktiverte materialet erstattes, eller tilgang til det kan gjenopprettes 10-14 virkedager etter levering av motanmeldelse til den opprinnelige klagerparten. Hvis en handling blir arkivert, skal alt innhold som fjernes, blokkeres eller deaktiveres forbli fjernet, blokkert eller deaktivert etter Camaloons skjønn. Gjentatt krenkelse: Camaloon kan avslutte kontoprivilegiene til medlemmer som er gjenstand for gjentatte varsler om krenkelse av immateriell eiendom som bestemt av Camaloon etter eget skjønn.

4. Bruk av tjenester

Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tilbakekallbar lisens til å bruke våre tjenester, plattformer og integrasjoner underlagt denne avtalen, og spesielt følgende begrensninger:

 • Ikke bruk tjenestene våre til å bryte loven. Du samtykker i at du ikke vil bryte noen lover i forbindelse med din bruk av tjenestene. Dette inkluderer ethvert europeisk økonomisk område, amerikanske lokale, statlige, føderale og internasjonale lover som kan gjelde deg eller Camaloon. For eksempel er det ditt ansvar å skaffe tillatelser eller lisenser som butikken din trenger; du må ikke delta i svindel, tyveri, konkurransebegrensende oppførsel, truende oppførsel eller andre ulovlige handlinger eller forbrytelser mot Camaloon, en annen Camaloon-bruker eller en tredjepart. Du godtar også at du ikke er målet for handels-, økonomiske og økonomiske sanksjoner, og at du ikke vises på en sanksjonsrelatert liste, inkludert lister som vedlikeholdes av EU, US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control ( “OFAC”), det amerikanske utenriksdepartementet, det amerikanske handelsdepartementet, eller hennes majestets statskasse i Storbritannia. Du godtar også at du ikke vil eksportere, reeksportere eller på annen måte overføre Camaloons produkter til land eller territorier som er mål for omfattende embargoer eller sanksjoner (inkludert Cuba, Iran, Syria, Nord-Korea og Krim-regionen) eller parter om sanksjonene. -relaterte lister referert til ovenfor. Du samtykker i å ikke bruke tjenestene: (i) å utgi seg for eller forsøke å utgi seg for Camaloon, noen annen Camaloon-fest (som definert nedenfor), eller noen annen person eller enhet; eller (ii) med det formål å utnytte, skade eller forsøke å utnytte eller skade mindreårige på noen måte ved å utsette dem for upassende innhold eller på annen måte. Følgende blir samlet referert til som "Camaloon-partene": (a) Camaloon, (b) Camaloons datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte selskaper, og (c) offiserer, styremedlemmer, medlemmer, ledere, aksjeeiere, agenter og ansatte i Camaloon og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og joint ventures.

 • Ikke prøv å skade systemene våre. Du samtykker i å ikke forstyrre eller prøve å forstyrre tjenestene våre, for eksempel ved å distribuere et virus eller annen skadelig datakode til våre plattformer, tredjeparts tjenester eller andre programmer eller systemer våre klienter kan bruke for å markedsføre sine produkter. Du samtykker i å ikke bruke tjenestene: (i) for å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke materiale som ikke overholder denne avtalen; eller (ii) å engasjere seg i annen oppførsel som begrenser eller hindrer andres bruk eller glede av tjenestene, eller som, som bestemt av oss, kan skade Camaloon-partiet eller utsette noen av dem for ansvar. Du samtykker i at Camaloon forbeholder seg retten til å revidere våre plattformer (systemer) for å sikre integritet og samsvar med denne avtalen, etter eget skjønn fra Camaloon.

 • Følg merkelinjene. Navnet "Camaloon", vår ikonografi, fraser, logoer og design som vi bruker i forbindelse med produktene eller tjenestene vi tilbyr er varemerker, servicemerker eller handelsdresser til Camaloon i EU, USA, Storbritannia og alle andre land, som etter eget skjønn brukes til proprietære formål. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i denne avtalen, gir Camaloon deg ingen rettigheter til å bruke varemerkene, servicemerkene eller handelsdrakten. Du kan opplyse i forbindelse med tjenestene eller produktene som tilbys av Camaloon at Camaloon leverte slike tjenester eller produkter. Hvis du bruker noen av våre varemerker med henvisning til våre produkter eller tjenester, må du inkludere en uttalelse som tillegger dette varemerket til oss. Du må ikke bruke noen av våre varemerker: (i) i eller som hele eller deler av dine egne varemerker; (ii) i forbindelse med aktiviteter, produkter eller tjenester som ikke er våre; (iii) på en måte som kan være forvirrende, villedende eller villedende; eller (iv) på en måte som forstyrrer oss eller vår informasjon, produkter eller tjenester (inkludert nettstedet). Camaloon forbeholder seg retten til å be deg om å fjerne enhver slik misbrukt ikonografi, setninger, logoer og design etter eget skjønn. Del ideene dine. Vi elsker ideene og forslagene dine! De hjelper oss alltid med å forbedre din opplevelse og våre tjenester. Eventuelle uønskede ideer eller annet materiale du sender til Camaloon (ikke inkludert innholdet eller produktene du selger eller lager gjennom tjenestene våre) anses som ikke-konfidensielle og ikke-eiendomsmessige for deg. Ved å sende inn disse ideene og materialene til oss, gir du oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, ikke-tilbakekallbar, underlisensierbar, evigvarende lisens til å bruke og publisere disse ideene og materialene til ethvert formål, uten kompensasjon til deg når som helst .

 • Kommunikasjonsmetoder. Camaloon vil gi deg viss juridisk informasjon skriftlig. Ved å bruke tjenestene våre godtar du kommunikasjonsmetodene våre som beskriver hvordan vi gir denne informasjonen til deg. Dette betyr ganske enkelt at vi forbeholder oss retten til å sende deg informasjon elektronisk (via e-post osv.) I stedet for å sende deg papirkopier (det er bedre for miljøet).

 • Digitale gjenstander. Digitale gjenstander (som modeller, maler, bilder og andre designmidler) og tekster opprettet i forbindelse med produktene og / eller tjenestene vi tilbyr og deres immaterielle rettigheter tilhører utelukkende Camaloon. Digitale gjenstander og eventuelle resultater kan bare brukes i forbindelse med annonsering, markedsføring, tilbud og salg av Camaloons produkter og kan ikke brukes til andre formål eller i forbindelse med produkter fra andre produsenter.

5. Innhold og tjenester

 • Varer kundene dine kjøper gjennom våre nettsteder. Du forstår at Camaloon ikke kan og ikke gir noen garantier om innholdet ditt, butikkene eller hva du selger til kunden din som vi kan lagre. Ethvert juridisk krav relatert til et produkt kundene dine kjøper, må bringes direkte mot deg som selger av produktet. Du løser Camaloon fra alle krav relatert til Produkter som selges av deg gjennom våre tjenester, inkludert krav om uriktige fremstillinger fra deg til dine kunder eller krav om fysisk skade eller materiell skade av noe av produktene dine som er lagret for deg av Camaloon.

 • Innhold du får tilgang til. Kundene dine kan komme over materialer som de synes er støtende eller upassende når de bruker tjenestene våre. Vi gir ingen uttalelser om noe innhold som er lagt ut av andre gjennom tjenestene. Camaloon er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, opphavsrettsoverensstemmelsen, lovligheten eller anstendigheten til innhold lagt ut av andre som du har tilgang til via tjenestene. Du løser oss fra alt ansvar knyttet til innholdet.

 • Tredjeparts tjenester. Våre butikker på nettstedet (e) kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som vi ikke eier eller kontrollerer (for eksempel lenker til Facebook, Twitter og Pinterest). Du kan også trenge å bruke et produkt eller en tjeneste fra en av våre underleverandører eller andre tredjeparter for å kunne bruke noen av tjenestene våre (som en kompatibel mobilenhet for å bruke mobilappene våre). Når du får tilgang til disse tredjepartstjenestene, gjør du det på egen risiko. Tredjeparter kan kreve at du godtar deres egne vilkår for bruk. Camaloon er ikke part i disse avtalene; de er bare mellom deg og tredjepart. Du samtykker i at Camaloon ikke vil være ansvarlig overfor deg på noen måte for din bruk av disse tredjepartstjenestene.

 • Tjenester. Camaloon er dedikert til å gjøre tjenestene våre så gode de kan være, men vi er ikke perfekte, og noen ganger kan ting gå galt. Du forstår at tjenestene våre tilbys "som de er" med alle feil og uten noen form for garanti (uttrykkelig eller underforstått), bortsett fra garantiene gitt med hensyn til produktene i seksjon 6 nedenfor.

I DET FULLSTE OMFATTET TILLATT LOVGIVNING, FRASKRIVER VI UTTRYKKLIG ALLE OG ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR IKKE-OVERTREDELSE, SALGSBARHET, OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, SÅLV ALT GODTGJENGELIGHET, FORSIKTIG GODTGJENGELSE ELLER BRUK AV HANDEL, MED HENSYN TIL VÅRE TJENESTER, UNNTATT FOR GARANTIER ELLER BETINGELSER GJENNOM FØRSTE PRODUKTER I AVSNITT 6 UNDER. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRENSNINGER KAN IKKE GJELDE FOR DEG.

 • Vi garanterer ikke at: Tjenestene vil være sikre eller tilgjengelige på et bestemt tidspunkt eller sted - Camaloon er ikke ansvarlig for forsinkelser, avbrudd eller tap av data i forbindelse med bruken av nettstedet og tjenestene våre. Camaloon skal tilstrebe at tjenestene utføres andre steder i tilfelle det ikke er mulig å utføre dem på stedet tjenestene opprinnelig var ment å bli utført på. eventuelle feil som Camaloon er ansvarlig for vil bli rettet; Tjenestene vil alltid være fri for virus eller annet skadelig materiale; eller resultatene av bruk av tjenestene vil oppfylle dine forventninger. Du bruker tjenestene utelukkende på egen risiko.

ANSVARSGRENSER. I FULLSTE OMFATTET TILLATT MED LOVEN, SKAL INGEN KAMALOON ELLER NOE ANDRE KAMALOONPART være ANSVARLIG FOR DEG ELLER KUNDENE FOR TAPTE RESULTATER ELLER INNTEKTER, DIMINUSJON I VERDI, ELLER FOR EVENTUELLE, INKLEMENTE, INDIREKTE, INDIREKTE PUNITIVE SKADER PÅ ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE ELLER DENNE AVTALEN, UANSET (I) HVIS NOEN AV DE FØRSTE SKADENE VAR FORUTSIKTIG, (II) Uansett om eller ikke du ble rådet til muligheten for å pådra seg noe av skaden ) DEN JURIDISKE ELLER KVITITATIVE TEORIEN (KONTRAKT, VILKÅRING ELLER ANDETTT) SOM KRAVET ER BASERT, OG (IV) NOE SPESIFIKE OMSTANDIGHETER AV DEG OG / ELLER KUNDEN. ANSVARET FOR KAMALONPARTENE VIL INGEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE DET faktiske beløpet du har betalt for tjenesten som du har kjøpt eller brukt gjennom nettstedet. NOE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKNING ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE, FOLGENDE ELLER VISSE ANDRE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRENSNINGER OG UTELUKKELSER KAN IKKE GJELDE FOR DEG.

6. Begrenset garanti på produkter

Gjelder ikke brukere som er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

 • Begrenset garanti. Vi garanterer at på tidspunktet for levering av et produkt til en bruker eller selgerens kunde, vil produktet ikke være vesentlig defekt eller skadet ("begrenset garanti"). Hvem kan bruke denne garantien? Camaloon utvider den begrensede garantien bare til brukere og selgere. All begrenset garantidekning opphører hvis brukeren eller selgerens kunde selger eller på annen måte overfører et produkt.

 • Hva dekker ikke denne garantien? Denne begrensede garantien dekker ikke skade på eller mangler i et produkt forårsaket av noe av følgende: (a) deg eller tredjeparter; (b) feil håndtering (inkludert under forsendelse), bruk eller lagring av produktet; (c) manglende overholdelse av noen produktinstruksjoner; (d) eventuelle modifikasjoner av produktet; (e) enhver uautorisert reparasjon av produktet; eller (f) eventuelle eksterne årsaker som ulykker, brann, flom, "Guds handlinger" eller andre handlinger eller hendelser utenfor vår rimelige kontroll; eller (g) eventuelle kostnader eller utgifter knyttet til tap av bruk av produktet eller andre kostnader eller utgifter som ikke dekkes av denne begrensede garantien. Denne begrensede garantien dekker ikke varer levert av tredjepart, størrelsesutveksling eller kjøpers anger.

 • Til slutt, som nevnt andre steder i denne avtalen, kan vi dessverre ikke garantere at fargene og detaljene på nettstedets bilder er 100% nøyaktige representasjoner av et produkt, og størrelser kan i noen tilfeller være omtrentlige. Følgelig dekker ikke denne begrensede garantien slike forhold.
  Hva er dekningstiden? Denne begrensede garantien starter på datoen for levering av produktet til brukeren eller selgerens kunde og varer i tretti (30) dager ("garantiperioden"). For å unngå tvil erkjenner Camaloon at i henhold til noen jurisdiksjoner kan brukeren ha rett til en lengre garantiperiode.

 • Hva er dine rettsmidler under denne garantien? Når det gjelder ethvert vesentlig defekt eller skadet produkt, vil vi etter eget skjønn enten (a) erstatte slikt produkt (eller den defekte eller ødelagte delen av produktet) gratis, eller (b) tilbakebetale kjøpesummen til oss av brukeren eller selgeren sammen med fraktkostnadene som tilsvarer de defekte eller skadede produktene. Hvordan får du garantitjeneste? Rett etter levering av et produkt, vil du eller kunden din (hvis du er selger) inspisere produktet. Hvis et produkt er vesentlig defekt (inkludert feil fra Camaloon under utskrift) eller ødelagt ved mottakelse, eller hvis du mottok feil produkt, må du sende inn et krav innen garantiperioden for å være kvalifisert for service under denne begrensede garantien. i samsvar med returpolitikken vår. Hvis du er forhandler, bør kunden kontakte deg angående ethvert defekt eller skadet produkt og med hensyn til levering av feil produkt.

ANSVARSBEGRENSNING. RETTSMIDLENE BESKRIVET I DETTE AVSNITT 6 ER DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER (OG VÅR HELE ANSVAR) FOR ALLE BRYTER MED DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. VÅRT ANSVAR FOR ET DEFEKT ELLER SKADET PRODUKT SKAL UNDER INGEN omstendigheter overstige det faktiske beløpet som mottas av oss for produktet, og vi skal heller ikke under noen omstendigheter, til det fullstendige omfanget som er tillatt i henhold til lov, er gjeldende for noe som gjelder ELLER FOR EVENTUELLE, TILFELLE, INDIREKTE, SPESIELLE, EKSEMPLARENDE, FORBEDREDE ELLER PUNITIVE SKADER ELLER TAP PÅ VÅRE PRODUKTER, UANSET (I) Uansett om noen av de ovennevnte skadene var forutsett, (II) om det ikke er noe av det MULIGHETEN MED Å FÅ OPPGAVE AV DE FØRSTE SKADENE, (III) DEN JURIDISKE ELLER KVALITETTE TEORIEN (KONTRAKT, VILKÅR ELLER ANNET) VED KRAVET ER BASERT, OG (IV) NOE SPESIFIKKE omstendigheter fra deg og / eller kunden din. NOE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKNING ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ KAN OVENSTÅENDE BEGRENSNING ELLER EKSKLUSJON IKKE GJELDE FOR DEG. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER, SOM VARIERER FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON. VI BEGRENSER VARIGHETEN OG RETTSMIDLENE FOR ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL VÅRE PRODUKTER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SÆRLIGT FORMÅL, TIL GARANTIET. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER HVOR LENGE UNDERFORSTÅTT GARANTI ELLER TILSTAND varer, SÅ OVENSTÅENDE BEGRENSNING KAN IKKE GJELDE FOR DEG.

7. Dine rettigheter i tilfelle manglende samsvar

Hvis du er en bruker som er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, gjelder de juridiske garantiene som er etablert i direktiv 1999/44 / EF om salg av forbrukere og garantier nedenfor for salg av våre produkter. Derfor har du rett til, gratis, å få reparert (eller erstattet) produktene innenfor de rammer som er gitt i loven, eller i tilfelle mislykkethet i et av virkemidlene ovenfor har en passende reduksjon i prisen på produkter, eller kontrakten kansellert. Leveringskostnader for retur av produktet som skal repareres eller erstattes i henhold til denne paragrafen skal bæres av Camaloon, samt eventuelle kostnader knyttet til levering til deg av det reparerte eller erstattede produktet.

8. Ansvar for nettstedets medlemmer og besøkende

Brudd på denne avtalen eller andre regler vil føre til at Camaloon-kontoen din avsluttes. Camaloon og dets designere skal etter eget skjønn ha rett (men ikke forpliktelsen) til å forhåndsskjerme, nekte eller fjerne alt innhold som er tilgjengelig via tjenestene. Uten å begrense det foregående, skal Camaloon og dets designere ha rett til å fjerne, blokkere og deaktivere alt innhold. Du samtykker i at du må evaluere og i den utstrekning loven tillater å bære alle risikoer forbundet med bruk av innhold, inkludert avhengighet av nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av slikt innhold. I denne forbindelse erkjenner du at du ikke kan stole på noe innhold opprettet av Camaloon eller sendt til Camaloon, inkludert uten begrensning informasjon i Camaloon-samarbeid, innlegg og i alle andre deler av Camaloon-tjenestene. Uten å begrense andre rettsmidler, kan vi begrense, suspendere eller avslutte tjenestene og kontoen din, forby tilgang til nettstedet vårt, forsinke, fjerne, blokkere eller deaktivere vertsinnhold, og ta tekniske og juridiske tiltak for å holde deg utenfor nettstedet hvis vi tror at du skaper problemer, forårsaker mulige juridiske forpliktelser, bryter denne avtalen eller handler i strid med bokstaven eller ånden i retningslinjene våre. Vi forbeholder oss også retten til å kansellere ubekreftede kontoer eller kontoer som har vært inaktive i lengre perioder. Du er ansvarlig for å gi Camaloon nøyaktig og sannferdig informasjon (inkludert men ikke begrenset til ditt navn og etternavn hvis du er en bruker- eller utsalgspris hvis du er selger). Hvis du har gitt Camaloon unøyaktige eller falske opplysninger, (a) skal du være ansvarlig overfor Camaloon for skader og tap (inkludert men ikke begrenset til avgifter) som oppstår på grunn av slik unøyaktig eller falsk informasjon, (b) du skal tilbakebetale slike skader og tap (inkludert men ikke begrenset til avgifter) til Camaloon, og (c) Camaloon skal ha rett til å belaste deg for slike skader og tap (inkludert men ikke begrenset til avgifter) og på annen måte begrense eller suspendere din tilgang til tjenestene.

9. Betalinger og gebyrer

Du kan velge å lagre faktureringsinformasjonen din for å bruke den til alle fremtidige bestillinger og gebyrer knyttet til Camaloon-produkter og / eller -tjenester. I slike tilfeller erkjenner du og godtar at denne informasjonen vil bli lagret og behandlet av tredjeparts PCI DSS-kompatible tjenesteleverandører.

Når du bestiller et produkt, eller bruker en tjeneste som har et gebyr, vil du bli belastet, og du godtar å betale de gebyrene som gjaldt på det tidspunktet bestillingen ble plassert. Vi kan endre avgiftene våre fra tid til annen (for eksempel når vi har feriesalg, tilbyr deg en rabatt på basisproduktpriser osv.). Vi kan velge å midlertidig endre avgiftene for tjenestene våre for salgsfremmende begivenheter eller nye tjenester, og slike endringer trer i kraft når vi legger ut den midlertidige salgsfremmende begivenheten eller nye tjenesten på nettstedet eller informerer deg individuelt. Salget vil bli sendt for behandling, og du vil bli belastet så snart du har bekreftet det. Du kan da motta en e-post fra oss.

Ved å plassere en bestilling gjennom nettstedet, bekrefter du at du lovlig har rett til å bruke betalingsmåtene som er tilbudt, og i tilfelle kortbetalinger, at du enten er kortinnehaver eller har kortinnehaverens uttrykkelige tillatelse til å bruke kortet til å gjennomføre innbetaling. I tilfelle uautorisert bruk av betalingsmåte, vil du være personlig ansvarlig for, og skal refundere Camaloon for skader som følge av slik uautorisert bruk.

Når det gjelder betalingsmåter, erklærer du overfor Camaloon at (i) faktureringsinformasjonen du leverer til oss er sann, korrekt og fullstendig, og (ii) så langt du vet, vil kostnadene du får oppfylt av din finansinstitusjon (inkludert men ikke begrenset til kredittkortselskap) eller betalingstjenesteleverandør. Hvis du eller kunden din returnerer noe som ikke overholder returretningslinjene våre (som er beskrevet her), vil du refundere Camaloon for tapene, som består av oppfyllelseskostnader og tilbakebetalingsgebyrer (opptil $ 15 USD per tilbakeførsel).

Vi kan nekte å behandle en transaksjon av en eller annen grunn eller nekte å levere tjenester til noen når som helst etter eget skjønn. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart på grunn av å nekte eller stanse en transaksjon etter at behandlingen har startet.

Med mindre annet er oppgitt, kan du velge valuta fra alternativene som er tilgjengelige på nettstedet der alle gebyrer og betalinger vil bli angitt. Du er ansvarlig for å betale alle avgifter, betalinger og gjeldende skatter knyttet til nettstedet og tjenestene våre. Etter at du har mottatt bestillingen din, kan du motta en e-post fra oss med detaljer og beskrivelse av de bestilte produktene. Betaling av totalprisen pluss skatt og levering må skje i sin helhet før forsendelse av produktene dine.

Camaloon kan etter eget skjønn tilby deg ulike rabatter, samt endre, suspendere eller avslutte dem når som helst. Du kan finne mer informasjon om tilgjengelige rabatter på nettstedet, i markedsførings- og salgsfremmende e-post eller via andre kanaler eller arrangementer Camaloon kan bruke eller delta i.

10. Skatter

Bortsett fra de begrensede omstendighetene som er angitt nedenfor, er du ansvarlig for (og skal ta betalt) alle gjeldende skatter, for eksempel men ikke begrenset til salgsskatt, moms, GST og andre, og avgifter knyttet til produktene (hvis og når det er aktuelt). I noen land eller stater kan det forekomme at Camaloon innkrever gjeldende avgifter fra deg som selger og betaler dette til den aktuelle skattemyndigheten (hvis og når det er aktuelt). I visse tilfeller kan det hende du må oppgi et gyldig fritakssertifikat, for eksempel videresalgsbevis, moms-ID eller ABN.

11. Frakt

Når du har bekreftet bestillingen, er det kanskje ikke mulig å redigere eller kansellere den. Hvis du vil endre noen parametere, kundeadresser osv., Sjekk om et slikt alternativ er tilgjengelig i kontoen din. Vi er ikke forpliktet til å gjøre slike endringer i bestillingen din, men vi vil gjøre vårt beste fra sak til sak. Risikoen for tap av, skade på og tittel på produkter overgår til deg ved levering til transportøren. Det skal være ditt (hvis du er bruker) eller kundens ansvar (hvis du er en selger) å sende inn krav til en transportør for tapt forsendelse hvis transportørsporing indikerer at produktet ble levert. I så fall vil Camaloon ikke gi noen refusjon og vil ikke sende produktet på nytt. For brukere i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet vil risikoen for tap av, skade på og tittelen på produktene overføres til deg når du eller en tredjepart som er angitt av deg, har anskaffet produktene fysisk. Hvis transportørsporing indikerer at et produkt gikk tapt under transport, kan du eller kunden gjøre et skriftlig krav på erstatning av (eller kreditt til medlemmets konto for) det tapte produktet i samsvar med Camaloons returret. For produkter som går tapt under transport, må alle krav sendes inn senest 30 dager etter beregnet leveringsdato. Alle slike krav er underlagt Camaloon etterforskning og etter eget skjønn.

12. Produktbeskrivelse

Mens mange komponentdeler av våre produkter er standard, er alle tilgjengelige produkter beskrevet på deres spesifikke side på nettstedet vårt. Vi prøver alltid å representere hvert design så nøyaktig som mulig via fotografering og kopipunkter levert av designere, kunstnere eller fotografer.

Vi har en policy om kontinuerlig produktutvikling, slik at vi kan gi deg det vi anser som det beste designet kombinert med best ytelse, og dermed forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonene til produktene, deres pris, emballasje og enhver tilknyttet tjeneste når som helst, uten forvarsel. Før du bestiller, inviterer vi deg til å se nærmere på Produktbeskrivelse og design.

Vi bruker vårt beste for å gi deg de beste bildene og beskrivelsene, men kan dessverre ikke garantere at farger og detaljer i nettstedsbilder er 100% nøyaktige representasjoner av produktet, og størrelser kan i noen tilfeller være omtrentlige.

Noen ganger under produksjonsprosessen kan produktene bli skadet. Vi sender tydeligvis ikke skadede gjenstander til deg (dine kunder), men disse skadede artiklene kan fortsatt brukes til veldedige formål. Camaloon forbeholder seg retten til å donere alle skadede gjenstander med full eller delvis design til veldedighet, og du frafaller herved din rett til å samle royalties eller andre avgifter angående skadede produkter som doneres. Hvis et produkt selgeren har bestilt, blir utsolgt og selgeren ikke har valgt bort produktalternativer i butikkinnstillinger, kan produktet erstattes etter Camaloons eget skjønn og uten noe uttrykkelig varsel med det mest passende produktalternativet for å unngå forsinkelser, med mindre vi ikke finner en sammenlignbar erstatning. I så fall må selgeren fortsatt vente på at det originale produktet skal fylles på igjen. Hvis produktalternativet koster mer enn det originale produktet som erstattes, vil Camaloon belaste prisen selgeren har betalt for bestillingen av produktet. For produktalternativer som koster mindre enn det opprinnelige produktet, refunderer vi differansen. Hvis du ønsker å velge bort alternative produkter, kan du endre det i butikkinnstillingene. Med mindre selgeren har valgt bort produktalternativer i butikkinnstillingene, er selger den eneste ansvarlige for å informere selgerens kunder om at produktet erstattes med et produktalternativ.

13. Kjøp av produkter

Bestillingen din er kjøp av et produkt som du har betalt gjeldende avgift og / eller andre avgifter som vi har akseptert og mottatt. Produkter i samme rekkefølge som vi ikke har godtatt, inngår ikke i kontrakten. Vi kan velge å ikke godta bestillinger etter eget skjønn. Bestillinger blir plassert og mottatt eksklusivt via nettstedet. Før du bestiller fra oss, er det ditt ansvar å kontrollere og bestemme full evne til å motta produktene. Riktig navn på mottaker, leveringsadresse og postnummer / postnummer, oppdatert telefonnummer og e-postadresse er helt nødvendig for å sikre vellykket levering av produkter.

All informasjon som blir bedt om på kassen, må fylles ut nøyaktig og nøyaktig. Camaloon vil ikke være ansvarlig for tapt levering på grunn av feil eller feilstavet mottakernavn eller etternavn, leveringsadresse eller et upassende telefonnummer. Hvis du vil be om endring av leveringsadresse, telefonnummer eller andre spesielle krav, kan du kontakte Camaloon.

14. Levering

Vi leverer til de fleste steder i verden. Du skal dekke leveringskostnader. Leveringspriser er i tillegg til produktets pris og kan variere avhengig av leveringssted og / eller produktsort, og tilleggsgebyrer kan tillegges bestillingen for avsidesliggende eller vanskelig tilgjengelige steder som krever spesiell oppmerksomhet. Leveringsomkostninger for faste priser vises på kassen vår; Vi forbeholder oss imidlertid retten til å gi deg beskjed om eventuelle ekstra leveringskostnader som gjelder din spesifikke leveringsadresse.

Noen produkter kan pakkes og sendes separat. Vi kan ikke garantere leveringsdatoer og i den grad loven tillater det, tar vi ikke noe ansvar, bortsett fra å gi deg råd om noen kjent forsinkelse, for produkter som leveres etter beregnet leveringsdato. Gjennomsnittlig leveringstid kan vises på nettstedet. Det er bare et gjennomsnittlig estimat, og noen leveranser kan ta lengre tid, eller alternativt bli levert mye raskere. Alle leveringsestimater gitt på bestillingstidspunktet og bekreftelse kan endres. I alle fall vil vi gjøre vårt beste for å kontakte deg og gi deg råd om alle endringer. Vi prøver vårt beste for å gjøre produktlevering så enkel som mulig.

Eierskap til produktene vil bare overføres til deg / kunden etter at vi har mottatt full betaling av alle skyldige beløp for produktene, inkludert leveringsgebyrer og avgifter, og leverer produktene til transportøren. Vi gir ingen garantier med hensyn til noe samarbeid vi påtar deg med deg, inkludert samarbeid med hensyn til tjenester, produkter (inkludert nye produkter) eller integrasjon med en leverandørplattform.

15. Slipp

I den grad loven tillater det, løser du oss og alle andre Camaloon-parter fra ethvert krav og krav, samt skader, tap, forpliktelser, dommer, kostnader, rimelige advokatsalær og andre utgifter som er påført eller lidd av hvilken som helst Camaloon-fest, av enhver art og art, kjent og ukjent, knyttet til eller som følge av enhver rett, krav eller sak (a) som fraskrives av Camaloon (eller som Camaloon ikke gir noen garantier for) i henhold til denne avtalen, eller (b) som Camaloon på annen måte er skadesløs for eller frigjøres av deg i henhold til denne avtalen.

16. Skadesløsholdelse

I den utstrekning loven tillater det, vil du forsvare, skadesløse og holde Camaloon og de andre Camaloon-partene ufarlige fra ethvert krav eller krav fra en tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til, Kunden din), samt alle og alle skader, tap, forpliktelser, dommer, kostnader, rimelige advokatsalærer og andre utgifter av enhver art og art, kjent og ukjent, pådratt eller lidd av Camaloon-partene, knyttet til eller som følge av (a) ditt brudd på denne avtalen , (b) din bruk (eller misbruk) av tjenestene våre, (c) innholdet ditt, (d) brudd på innholdet ditt eller kontoen din av andres immaterielle rettigheter eller andre rettigheter, (d) ditt brudd på lov eller rettigheter til en tredjepart, eller (e) hvis du er selger, eventuelle krav relatert til produkter eller gjenstander som selges av deg gjennom våre tjenester, inkludert krav om uriktige fremstillinger fra deg til dine kunder og krav på fysisk skade eller materiell skade av noen av produktene dine eller varene som er lagret for deg av Camaloon.

Vi forbeholder oss retten til å håndtere vårt juridiske forsvar, men vi finner det passende, selv om du skadesløsgjør oss. I så fall godtar du å samarbeide med oss slik at vi kan gjennomføre vår strategi.

17. Gjeldende lov

Denne avtalen, og alle tvister og krav som oppstår fra eller i forbindelse med denne avtalen eller dens gjenstand eller dannelse inkludert tvister og påstander utenfor kontrakten, er underlagt lovgivningen i Kongeriket Spania. Disse lovene gjelder uansett hvor i verden du bor eller er lokalisert.

18. VILKÅR OG JURY RETTSFRITAG

"Tvister" betyr alle tvister og krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen eller dens gjenstand eller formasjon, inkludert tvister og krav utenfor kontrakten, unntatt bare krav under den begrensede garantien og krav fra brukere som bor utenfor det europeiske økonomiske området. eller Sveits mot Camaloon utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Alle tvister skal endelig avgjøres av den spanske loven og domstolene I FULLT OMFATT TILLATT I LOV, DU OG KAMOALONEN VETENDE, FRIVILLIG, UAVGJENGELIG OG Absolutt frafalle alle rettigheter til en prøve av juryen for alle og alle tvister (som definert ovenfor). DETTE JURY-PRØVEMIDLET GJØR FORSIKTIG SOM DU OG CAMALOON VIL FORETRE Å LØSE ALLE TVISTER (SOM DEFINISERT OVER) SOM LEVERT I DENNE AVSNITT 18. DENNE JURY PRØVEFRAVELSE ER EN MATERIELL INDUKSJON FOR Å GÅ INN I DENNE AVTALEN. Ytterligere frafaller du og CAMALOON VITENLIG, FRIVILLIG, UAVGJENGELIG og ABSOLUTT ALLE RETTIGHETER TIL Å DELTA I EN KLASSEAKTIE, KLASSESKILDE ELLER ANDRE FORMER FELLES TvistESOLUSJON MED ANDRE PARTER.

Til tross for det ovennevnte, kan du i stedet hevde kravet ditt i enhver tvist i "småkravsretten" hvis du gir oss en skriftlig melding om at du har til hensikt å gjøre det før ethvert krav sendes til voldgift og forutsatt at (a) kravet ditt kvalifiserer, ( b) kravet ditt forblir i en slik domstol, og (c) kravet ditt forblir individuelt, ikke-representativt og ikke-klassifisert.

Til tross for det foregående skal hver part også ha rett til å anke en domstol med behørig jurisdiksjon for forføyning eller annen rettferdig eller konservatorisk lettelse, i påvente av en endelig avgjørelse fra voldgiftsmannen.

19. Personvern og behandling av personopplysninger

Camaloon samler inn dine personopplysninger for å tilby våre tjenester. Vi er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine og personvernet og våre personvernregler og forklarer hvordan vi behandler besøkende og brukerens personlige informasjon. Ved å godta denne avtalen godtar du og anerkjenner også vår personvernpolicy .

Hvis du er selger og gir oss dine kunders personlige data, gjelder vilkårene for databehandling, som er innlemmet i denne avtalen som referanse.

20. Generelt

Intet byrå, partnerskap, joint venture, arbeidstaker-arbeidsgiver, franchisegiver-franchisetakerforhold, etc. er ment eller opprettet av denne avtalen.

Camaloon vil ikke være ansvarlig eller ansvarlig overfor deg, eller bli ansett å ha misligholdt eller brutt denne avtalen, for feil eller forsinkelse i Camaloons ytelse under denne avtalen når en slik svikt eller forsinkelse skyldes eller skyldes handlinger eller omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll. , slik som hvilken som helst brann; oversvømmelse; jordskjelv; statlige handlinger; krig, invasjon eller fiendtligheter; nasjonal nødsituasjon; eksplosjon; terrortrussel eller handling; opprør eller annen sivil uro; opprør; epidemi; lockout, streik eller annen arbeidskonflikt (uansett om det gjelder arbeidsstyrken vår) manglende evne eller forsinkelse i å skaffe forsyninger; sammenbrudd i telekommunikasjon; eller strømbrudd.

Du erklærer at du har alle nødvendige tillatelser til å gi oss kundens personlige data for å oppfylle denne avtalen.

For å sikre full kundesupport og en høyere servicekvalitet, kan Camaloon logge på kunder / brukerkontoer som kunde i henhold til Camaloons personvernregler

Hvis noen bestemmelse i denne avtalen anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse treffes og de gjenværende bestemmelsene skal håndheves. Etter eget skjønn kan vi tildele denne avtalen etter varsel til deg. Overskrifter er kun for referanse og begrenser ikke omfanget eller omfanget av en slik seksjon. Vår unnlatelse av å handle i forhold til et brudd fra deg eller andre, frafaller ikke vår rett til å handle med hensyn til påfølgende eller lignende brudd. Vi garanterer ikke at vi vil iverksette tiltak mot alle brudd på denne avtalen.

Camaloon forbeholder seg etter eget skjønn retten til når som helst å overføre eller overføre denne avtalen eller enhver rett eller forpliktelse under denne avtalen, inkludert retten til å engasjere tredjeparts produksjonstjenester til å utføre noen tjenester. Hvis du er bruker i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og slik overføring eller tildeling kan redusere garantiene dine under denne avtalen, vil Camaloon be deg om tillatelse på forhånd. Hvis du har spørsmål om denne avtalen, kan du sende oss en e-post på [info@camaloon.com] (mailto: info@camaloon.com)

Camaloon bruker cookies for å forbedre leseopplevelsen. Lær mer om våre Cookie policy. Ved å navigere på nettstedet du uttrykker at du forstår og godtar. Vi setter pris på det! Lukk