Camaloon.com is not taking orders and the company behind it stopped all operations in September 2022. The company is going through a bankruptcy procedure.

Användarvillkor och allmänna kontraktsvillkor

Version 2.1 - Uppdaterad 13 oktober 2020

1. IDENTIFIERINGSDATA FÖR CAMALOON

Tjänsteleverantören av webbplatsen är Camaloon Croatia D.O.O. (nedan kallat "Camaloon") med skatteidentifikationsnummer HR89681810830 och säte på Kovinska 28, 10090 Zagreb-Susedgrad, Croatia

2. TJÄNSTEBESKRIVNING

Camaloon tillhandahåller en rad tjänster via Internet till sina användare och kunder, såsom marknadsföring och tillverkning av personliga föremål: knappar, magneter, t-shirts, väskor, klistermärken etc. Användarna av vår hemsida kan köpa produkter för eget bruk eller att sälja dem till tredje part.

3. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA UNDER VARUMÄRKET CAMALOON'S NAMN

3.1 Minimiålder

För att vara användare av Camaloon's webbplatser måste du vara minst 18 år.

3.2 Licens för att använda Camaloon's webbplats och service

Camaloon erbjuder en begränsad och återkallelig licens för att få tillgång till och använda våra webbplatser och tjänster i enlighet med dessa användarvillkor. Denna licens omfattar inte rätten att samla in eller använda information från webbplatsen för ändamål som är förbjudna av oss, till exempel att konkurrera med Camaloon, med hjälp av Camaloon's innehåll på något sätt eller hålla en partiell eller fullständig kopia av våra webbplatser.

4. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

4.1 Förbjuden användning

Du får inte försöka orsaka eller skada våra webbplatser eller Camaloon's tjänst. Till exempel, och utan att detta är en komplett eller uttömmande lista på något sätt, är det strängt förbjudet att:

a. Störa Camaloon's tjänst genom att använda virus eller andra program som är konstruerade för att skada någon programvara eller maskinvara

b. Ändra eller skapa versioner av någon teknik som används på Camaloon's webbplatser

c. Använda någon typ av script, robot eller teknik för att övervaka Camaloon's webbplatser

d. Samla in e-post eller annan information via Camaloon's tjänst

e. Impersonera någon person eller enhet, eller förfalska någon av dina uppgifter

f. Surfa eller göra köp på Camaloon's webbplatser om du inte har laglig ålder.

4.2 Sekretess och dataskydd

Camaloon värnar särskilt över säkerheten och konfidentialiteten hos de uppgifter som våra kunder tillhandahåller. Vi är engagerade i att ge dig den bästa servicen och den bästa online-upplevelsen. Du kan ta reda på dina rättigheter och hur du utövar dem på [Sekretessidan] (/ Sekretesspolicy).

4.3 Köpvillkor

4.3.1 Försäljningssystem

För att göra ett köp måste du skicka din beställning till oss via internet via inköpsprocessen aktiverad för detta ändamål. Du kan läsa mer om [hur man beställer] på vår hemsida eller kontakta oss via [e-post] (mailto: help@camaloon.com) om du behöver hjälp med att göra det.

4.3.2 Tillämpliga skatter

En uppdelning av produktpriserna visas på vår hemsida under inköpsprocessen. Vi visar beloppen med och utan moms samt transportpriset, alltid innan köpet godkänns.

Moms kan variera beroende på säte, typ av produkt och dess ursprung. Om du har några frågor om en viss momsbefrielse, kontakta oss direkt via e-post på [help@camaloon.com] (mailto: help@camaloon.com).

Eventuella importskatter, banköverföringskostnader, tullformaliteter eller upphovsrätter vid ursprung, eller de kostnader som är relaterade till leverans till särskilda territorier (se punkt 4.3.4) eller länder utanför EU, är ditt eget ansvar som kund och ingår inte i de priser som anges på hemsidan.

4.3.3 Betalningsmetod

Vid beställning måste du betala beloppet med någon av de betalningsmetoder som är aktiverade på vår hemsida. Endast på detta sätt börjar vi producera din beställning. I vissa fall, och för att förhindra eventuellt bedrägeri, förbehåller Camaloon sig rätten att be våra kunder att använda en viss betalningsmetod eller kräva ytterligare dokumentation.

4.3.4 Form, kostnader och leveranstider

Beställningar skickas till våra kunder i Europa och resten av världen genom olika transportföretag. Priset för varje försändelse beräknas automatiskt när du begär en offert eller lägger en beställning. Se vår sida för leveransinformation (/ frakt-info) och mer information om ämnet.

Det finns vissa territorier som, trots att de tillhör ett visst land, kan bli föremål för ytterligare avgifter, eftersom transportföretag normalt behandlar dem som undantag. Till exempel, och inte begränsat till: Ceuta, Melilla, Guadalupe, Martinique, Kanarieöarna, etc.

Produktionstider visas på vår hemsida. Det är möjligt att en beställning kan leda till vissa förseningar i produktionen på grund av produktbrist, sen bekräftelse från dig, felaktig design etc. Vi är medvetna om att vi måste leverera produkterna till den leveransadress du anger till oss på kortast möjliga tid, enligt produktionsfrist och leveranstid, och alltid inom trettio (30) kalenderdagar från det datum vi bekräftar ordern. Om det finns någon fördröjning kommer vi att kontakta dig och informera dig om eventuella förändringar.

Transporttider kan ändras som följd av extraordinära transportincidenter (t ex strejker, väderhändelser, exceptionella politiska situationer etc.) eller genom tull, kontroller i destinationslandet eller svårigheter vid leverans av varorna. Från Camaloon tar vi inte ansvar för förseningar orsakade av transportbyrån eller för tullkontrollprocedurer. Vi åtar oss emellertid att ersätta alla beställningar som har skadats eller förlorats i transit inom rimlig tid.

5. GARANTIER, ÄNDRINGAR, AVBOKNINGAR, BYTEN OCH ÅTERLÄMNINGAR

Som användare kan du ändra eller lägga till en ny design, ändra din leveransadress eller faktureringsadress eller avbryta din beställning så länge din order inte har gått in i produktionsprocessen.

För att göra något av detta måste du skicka ett e-mail till [help@camaloon.com] (mailto: help@camaloon.com) och inkludera din beställnings referensnummer. Vi kommer att informera dig efter att ha granskat status för din beställning för att låta dig veta om ändringen eller möjligheten till avbokning finns eller har gjorts.

Som användare och kund har du fjorton (14) kalenderdagar på dig för att avbryta ditt köp och returnera produkten eller produkterna, från och med det ögonblick du mottog beställningen, och förutsatt att det inte är en personlig produkt, det vill säga en anpassad produkt för våra kunder enligt deras instruktioner. För anpassade produkter kan vi inte acceptera några utbyten eller retur.

Anpassade produkter kan ha små förändringar när det gäller färg, vikt, textur, material, storlek eller design, men uppfyller alltid syftet och den ursprungliga idén som visas på våra webbsidor. För din del måste du behandla Camaloon's produkter med största försiktighet, hålla dem oanvända och inte utsätta dem för olämpliga eller skadliga tillstånd eller manipuleringar som kan försämra deras onormala tillstånd. Om du vill returnera dem eller göra anspråk är det ditt ansvar som kund att behålla dem i ordentligt skick tills vi granskar dem hos Camaloon.

Leveranskostnaderna för återlämning av produkter bärs av kunden. För att göra detta måste du skicka ett e-mail till [help@camaloon.com] (mailto: help@camaloon.com) och begära att din beställning returneras. När produkterna har återlämnats och vi har verifierat dess okorrekta skick, fortsätter vi med returnering av de betalda produkt(erna), tillsammans med återbetalning av de initiella leveranskostnaderna enligt grundläggande Standardleverans. Om reklamationen skedde på grund av ett fel från vår sida tar Camaloon på sig kostnaden för returnering av produkt(erna). Om inte är kunden ansvarig för att betala leveranskostnader för returnering.

Vi kommer att återbetala återbetalningsbeloppet inom fjorton (14) dagar efter det faktiska kvittot på den returnerade produkten och med samma betalningssätt som du använde för inköpet.

6. INTELLEKTUELL EGENDOM

Vi reserverar all immateriell och industriell äganderätt som ingår i webbplatserna under varumärket Camaloon, inklusive men inte begränsat till: text, bilder, grafisk design, varumärken, navigeringsstruktur, information och innehåll. Vi är uteslutande ansvariga för utövandet av utnyttjanderätten i samma form, i synnerhet rätten att reproducera, distribuera, offentlig kommunikation och omvandling, i enlighet med spansk lagstiftning om immateriella och industriella rättigheter.

Camaloon's webbplatser kan också innehålla text, bilder, grafiska mönster eller varumärken som ägs av tredje part, för vilka var och en av deras ägare kommer att vara ensaminnehavare av exploateringsrättigheterna i alla former. Vi anser att innehåll från tredje part är information från alla som identifierar sig som sådana. Om du har några frågor eller om du upptäcker olagligt innehåll, var god och meddela oss genom att skriva till oss på [info@camaloon.com] (mailto: info@camaloon.com). Om vi ​​märker någon överträdelse tar vi bort innehållet omedelbart.

Om du som användare anpassar en produkt från någon av Camaloon's webbplatser, med en bild som du valt själv och som inte ingår i Camaloon's katalog av bilder, måste du försäkra dig om att du har alla immateriella och industriella äganderätter så väl som all rätt till bilden eller integritet avseende fysiska eller juridiska personer som kan finnas, som är nödvändiga för att du ska kunna utnyttja bilden i den form eller på det sätt du önskar. I sin tur ger du som användare en begränsad licens för att reproducera, kommunicera, distribuera och omvandla bilden du föreslår i produkten eller produkterna du beställer. När produkten har producerats och skickats till din leveransadress kommer licensen att avslutas.

Du frigör helt Camaloon från allt ansvar för av eventuella påståenden från tredje part som uppstår på grund av olaglig eller brottslig användning av bilder som omfattas av immateriell eller industriell egendom, eller bildrättigheter eller privatliv för individer i anpassade produkter via våra webbplatser.

7. KLAGOMÅL OCH ÅTGÄRDER

Som kund kan du alltid kontakta oss på [help@camaloon.com] (mailto: help@camaloon.com) för att lägga fram eventuella klagomål, förslag eller krav som gäller tillhandahållandet av våra tjänster. För att underlätta processen ska du alltid ge oss faktura- eller ordernummer på din beställning. Vi åtar oss att svara på förfrågningar inom sju (7) arbetsdagar från det att de mottagits på rätt sätt av oss. Om klagomålet handlar om material som inte kommer från Camaloon, kan det vara nödvändigt att förlänga denna period så att vi kan kontakta tillverkaren.

Du får inte lämna in ett klagomål eller ett krav på en beställning efter sju (7) dagar av den faktiska leveransen.

8. CAMALOON'S RÄTTIGHETER

8.1 Övervakning

Camaloon förbehåller sig rätten (utan att åta sig skyldigheten) att övervaka alla transaktioner och kommunikation som sker på vår hemsida. Om vi ​​enligt vårt eget omdöme anser att en användare eller kund bryter eller kan bryta mot något villkor i dessa allmänna användningsvillkor och avtal eller att sådan transaktion eller kommunikation är olämplig, kan vi säga upp eller begränsa tillgången till sådan användare eller kund utan möjlighet till framtida krav.

8.2 Ändring av tjänsten

Camaloon förbehåller sig rätten att ändra distributionen, organisationen och utseendet på vår hemsida och de tjänster vi erbjuder och kan ändra eller avbryta någon aspekt av våra tjänster och/eller priser utan att behöva meddela eller göra anspråk på detta.

8.4 Annullering av kontraktet

Camaloon kan, efter eget omdöme och med eller utan förvarning:

  • Stänga eller begränsa användningen av Camaloon till en viss användare, samt stänga ett konto helt eller avbryta tillgången till våra webbsidor.

  • Blockera eller avbryta produktionen av en order som innehåller bilder som utgör ett brott, som strider mot tredje parts rättigheter, som är offensiva, av dålig smak, som inkluderar våldsamma, sekteristiska, missbrukande meddelanden, budskap om extrem politisk radikal laddning eller som står i motsats till grundläggande mänskliga rättigheter.

  • Blockera eller avbryta produktionen av en order som, när den reviderats, innehåller fel i mönstren, vid beräkning av priser, som inte kan ge tillräcklig garanti för slutresultat etc.

  • Rapportera eventuellt missbruk eller eventuella bedrägerier, som har uppstått på våra webbplatser, till lämpliga myndigheter.

  • Ta bort innehåll som vi anser olämpligt från Camaloon's servrar och kataloger eller innehåll som har lämnats av en användare.

  • Avbryta försäljningen av en viss produkt eller försäljning i någon annan valuta än euron (€).

    • Avbryta service efter eget omdöme eller erbjuda den på ett begränsat sätt.

9. POLICY FÖR LÄNKAR

På Camaloon är vi inte ansvariga för de webbplatser eller filer som kan nås via hypertextlänkar ("länkar") som finns i vårt innehåll. Ansvaret ligger hos respektive ägare. Därför stöder vi inte eller gör egna produkter, tjänster, innehåll, information, data, filer och någon form av material som finns på sådana webbplatser eller filer och vi kontrollerar inte eller tar ansvar för kvaliteten, olagligheten, tillförlitligheten och användbarheten av informationen, innehållet och tjänsterna som finns på de länkade sidorna och som är främmande för våra sidor.

Om det anses olämpligt eller om ett behörigt organ förklarar uppgifterna olagliga, ger order att de ska tas bort, om tillgång till dem är omöjligt eller om skadans existens har förklarats och vi har uttryckligen anmälts om motsvarande beslut, kommer vi att omedelbart ta bort länkarna enligt vad som anges.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi utesluter inget ansvar för skador av något slag som kan uppkomma på grund av otillgängligheten eller oavbruten drift av våra webbplatser. Vi avstår också från ansvar för eventuell otillräcklig användning av våra produkter.

11. ÄNDRINGAR AV ALLMÄNNA ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra alla aspekter av dessa allmänna villkor, inklusive våra priser, accepterade mönster eller avvisat innehåll. Denna version av de allmänna villkoren genomfördes i maj 2018 och är version 2.1.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH KOMPETENT JURISDIKTION

Dessa allmänna villkor regleras av spansk rätt.

Om det är en enskild person som köper produkter, för att lösa eventuella tvister är parterna överens om att underkasta sig det konsumentförfarande som fastställs genom förordningen, avstå från någon annan jurisdiktion som kan motsvara dem.

Om det är ett företag som köper produkter, för att lösa eventuella tvister är parterna överens om att överlämna ärendet till domstolar med jurisdiktion i Barcelona, ​​avstå från någon annan jurisdiktion som kan motsvara dem.

Camaloon använder sig av cookies för att förbättra din surfupplevelse. Mer information om detta hittar du på vår Cookie policy. Genom att navigera på webbplatsen uttrycker du din förståelse och ditt medhåll. Det uppskattar vi! Stäng