Camaloon.com is not taking orders and the company behind it stopped all operations in September 2022. The company is going through a bankruptcy procedure.

Hur bygger man ett starkt varumärke?

Ett starkt varumärke behöver nödvändigtvis inte betyda att det är välkänt utan väcker intresse, skapar nyfikenhet och inger förtroende hos människor. I vilken utsträckning ett varumärke har potential att bli framgångsrikt beror till stor del på den bakomliggande varumärkesstrategin. Bakom varje framgångsrikt varumärke finns nämligen en stark strategi som gjort varumärket så inflytelserikt. Syftet med en varumärkesstrategi är att positionera företaget och varumärket på marknaden på ett så attraktivt sätt som möjligt för att kunna nå ut till rätt målgrupp.

Foto av Florian Doppler från Pexels.

Så går man tillväga för att stärka sitt varumärke

Hur bygger man ett starkt varumärke och vart ska man börja? För att lyckas skapa ett starkt varumärke krävs ett bra samspel mellan flertalet olika faktorer. Det är bland annat viktigt att lära känna målgruppen ordentligt, att inte vara rädd för att visa sin personlighet och att skapa en tydlig grafisk profil. Det är också väsentligt att våga sticka ut ur mängden och att ta fram snygg merchandise. Nedan går vi igenom dessa faktorer mer utförligt.

Lär känna målgruppen på djupet

När det väl är bestämt vilken målgrupp företaget ska rikta sig mot är det dags att lära känna dessa personer. Att ta reda på så mycket som möjligt om målgruppen är något av det viktigaste när det kommer till att bygga upp ett starkt och bra varumärke. Det hjälper nämligen företaget att enklare förstå hur man ska göra för att identifiera och nå ut till såväl befintliga som framtida kunder. För att bekanta sig med redan befintliga kunder kan man undersöka deras egenskaper. Genom att till exempel ta reda på vilka de är, hur gamla de är och vart de kommer ifrån så får man en bättre bild av dem. Det kan även hjälpa att undersöka vad de gillar med ditt varumärke och var de ser en förbättringspotential.

För att lättare förstå vilka potentiella kunder varumärket ska försöka nå ut till kan det hjälpa att skapa personas. En persona kan enkelt förklaras som en fiktiv beskrivning av företagets idealkund och underlättar mycket i arbetet med att nå ut till rätt personer.

Var inte rädd för att visa varumärkets personlighet

Lika viktigt som det är att bekanta sig med målgruppen är det också att våga visa varumärkets personlighet. Det finns till och med studier som visar på att varumärken som tillämpar mänskliga personlighetsdrag kan marknadsföra sig på ett mer effektivt sätt gentemot målgruppen. Idag finns det i det närmsta oändligt många bolag där ute som konkurrerar om kundernas uppmärksamhet och för att man ska lyckas fånga intresset hos dem är det viktigt att kunden får en chans att lära känna varumärket på riktigt. Det man gärna vill förmedla till kunden handlar ofta om vilka värderingar och intressen som särskiljer varumärket i fråga samt annan intressant kuriosa. Det finns många olika sätt att kommunicera detta på, det kan till exempel göras genom att ta fram en tydlig “Om oss”-sida på webbplatsen eller att vara aktiv på en blogg eller sociala medier.

Skapa en enhetlig grafisk profil

En grafisk profil kan förklaras som ett regelverk som hjälper företag och deras anställda att veta hur de ska kommunicera på ett konsekvent sätt genom olika kanaler. Konsekvent kommunikation är viktigt eftersom det gör varumärket i fråga mer igenkännbart för utomstående personer. Den grafiska profilen består huvudsakligen av riktlinjer gällande varumärkets logotyp, färger och typsnitt. Det vill säga bestämmelser som rör företagets visuella utseende. Innan en visuell profil kan skapas är det viktigt att ta reda på vad man vill förmedla med hjälp av den samt hur man vill att kunderna ska uppleva varumärket och det bakomliggande företaget. Ett tips är att hämta inspiration och samla idéer från andra företag och starka varumärken genom att undersöka hur de jobbar med visuell kommunikation i sina kanaler.

Foto av cottonbro från Pexels.

Våga sticka ut ur mängden

För att nå ut till kunden behöver man ibland tänka utanför boxen. Att vara nytänkande och testa nya saker som inga andra företag gjort tidigare kan kanske kännas skrämmande. I vissa fall är det dock just det som krävs för att man ska kunna ta nästa steg mot ett inflytelserikt varumärke. Många gånger har kunder förväntningar på hur ett företag eller varumärke ska arbeta med sin marknadsföring och genom att testa nya tillvägagångssätt kan man lyckas överraska dem positivt. Det här i sin tur kan göra att företaget går om andra starka företag och får en bra position på marknaden.

Designa egen merchandise

Ytterligare en sak som kan gynna den som bygger ett varumärke är att skapa merchandise. Merchandise används ofta när det kommer till att öka medvetenheten kring ett varumärke och kan med fördel tas fram för återförsäljning. Att ta fram snygg merchandise att sälja till kunder och andra människor som stöttar varumärket kan ge företagets marknadsföring en ordentlig boost. Idag är det många företag och kända personer som skapar egen merch och något som är särskilt populärt är att designa kläder med eget tryck. Med hjälp av väl genomtänkt och noggrant framtagen merchandise i form av till exempel hoodies eller T-shirts kan man göra reklam för sitt varumärke på ett diskret och smakfullt sätt.

Ett starkare varumärke är mer lönsamt

Starka varumärken vet hur de ska locka sin målgrupp och få sina kunder att vara villiga att betala mer för den produkt eller tjänst man säljer. Ett starkt varumärke är attraktivt och målet för många företagare eftersom det leder till affärer vilket är lönsamt för verksamheten.

Avslutningsvis, hur bygger man ett starkt varumärke då? Det är viktigt att komma ihåg att vägen till ett lyckat varumärke inte är spikrak. Rom byggdes inte på en dag och på samma sätt så tar det tid att bygga upp en lönsam verksamhet. Ta ett steg i taget och stanna sedan upp, reflektera och utvärdera innan du går vidare till nästa. Om du går i tankarna att bygga ett starkare varumärke och vill få en bättre position på marknaden hoppas vi att det här inlägget har varit till din hjälp. Vi förstår att det kanske kan kännas utmanande att bygga ett lönsamt varumärke och det är helt normalt, det handlar bara om att våga. Tänk positivt – idag är en bra dag att komma igång med det hårda arbetet! Lycka till.

Camaloon använder sig av cookies för att förbättra din surfupplevelse. Mer information om detta hittar du på vår Cookie policy. Genom att navigera på webbplatsen uttrycker du din förståelse och ditt medhåll. Det uppskattar vi! Stäng