7 användbara designtips för dina reklamprodukter

För att lyckas med en design, oavsett sammanhang, så finns det en del riktlinjer att förhålla sig till. Faktum är att när du väl börjar kika närmre på det här med designregler så kan du upptäcka en hel del tips och tricks som kan underlätta när det kommer till att sätta ihop visuella element. I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom några av dem och förhoppningsvis ska dessa tips hjälpa dig i utformandet av den design som så småningom ska tryckas på dina reklamprodukter.

1. Logotypens storlek

När du skapar en design för dina profilprodukter är det för många en självklarhet att ta med logotypen. Om du planerar att göra det är det viktigt att tänka på storlek och placering. För att logotypen ska fylla sin funktion och fungera som en tydlig avsändare krävs det att den går bra ihop med resterande delar av designen. Ibland kan syftet med en design helt enkelt vara att bara lyfta fram en logotyp för att på ett tydligt sätt öka medvetenheten kring det egna varumärket och då kan många gånger en större storlek vara att rekommendera. Andra gånger kan logotypen fungera som ett komplement till ytterligare visuella element i en design och då är det viktigt att tänka på logotypens storlek. Om den är för stor finns det en risk att den stjäl all uppmärksamhet från andra viktiga element som då hamnar i skymundan samtidigt som logotypen riskerar att försvinna i mängden om den istället är för liten.

2. Färgval

Att välja rätt färger till den design som ska tryckas är inte alltid lätt. Om företaget redan har en stark grafisk profil kan ett alternativ vara att använda sig av de färger som den innehåller. Genom att använda dig av färger som företaget vanligtvis redan använder i visuella sammanhang kan du öka igenkänningsfaktorn. 

Ett annat alternativ när det kommer till färgval är att ta en noggrannare titt på så kallade färgsammanställningar. Det finns tre olika sätt att ställa samman färger på för att kommunicera ett visst budskap och det brukar förklaras som så att färger som går ton i ton och skapar en harmonisk balans (t.ex. orange och rött) viskar till varandra. Samtidigt skapar två färger som står i vital kontrast till varandra (t.ex. blått och rött) ett livligt intryck där de istället talar till varandra. Färger som står i total kontrast med varandra (t.ex grönt och rött) skriker istället till varandra. Den sistnämnda typen av sammanställning kan på ett effektivt sätt förmedla ett budskap samtidigt som en dålig skrikande färgsammanställning kan leda till ett oprofessionellt intryck.

Foto av cottonbro från Pexels.

3. Bildkvalitet

I en design som önskas innehålla foton eller färdig grafik är det mycket viktigt att tänka på bildkvaliteten. Det här för att det slutgiltiga trycket ska bli så bra som möjligt. Om bildkvaliteten är 149 dpi eller lägre anses den som dålig, om den ligger mellan 150-299 dpi räknas den som okej och om den är 300 dpi eller högre är den bra. Dpi är en förkortning för engelskans “dots per inch” vilket helt enkelt är ett mått på upplösning. Om den bild du laddar upp inte har en tillräckligt hög kvalitet kommer vårt designverktyg automatiskt att informera dig om detta.

4. Formgivning

När det kommer till formgivning så finns det ett antal, så kallade, gestaltlagar. Genom att känna till och kunna tillämpa dem kan du ta lyckas med en god formgivning. Tre välkända gestaltlagar är närhetens lag, likhetens lag och slutenhetens lag. Närhetens lag går ut på att element som placeras i närheten av varandra ger ett intryck av att höra ihop. Likhetens lag säger att visuella föremål som liknar varandra hör ihop och slutenhetens lag menar slutligen att element som sluts inom förslagsvis en ram står tillsammans.

5. Kontrast

Kontrast är en av de mest väsentliga designprinciperna som skapar dynamik och spänning samt en ingång i designen. Det går att arbeta med kontrast på olika sätt, bland annat genom storlek, styrka och färg.

Ett förslag på hur färgerna svart och vit kan skapa en stilren kontrast på Camaloons muggar.

6. Balans

Ögat strävar efter visuell balans och tycker inte om när något förstör denna. Om ena halvan av en design är tyngre än den andra kan det leda till obalans. För att undvika att denna obalans uppstår kan det därför vara bra att använda ungefär lika många och tunga element på båda sidor av designen samt lika mycket färg och form.

Visste du att det mänskliga ögat uppfattar en annan mittpunkt än den egentliga? Det här fenomenet kallas för optisk mittpunkt och är den punkt som ögat upplever som mittpunkten, en punkt som oftast ligger högre än den reella mittpunkten. Om du till exempel vill trycka en anteckningsbok och placera din logotyp på omslagets reella mittpunkt så kan det upplevas som att logotypen “faller”. Genom att minska den övre marginalen kan detta kompenseras vilket resulterar i ett, för ögat, mer harmoniskt intryck.

7. Less is more!

Ett klassiskt och välanvänt uttryck som visar på en viktig poäng. För en lyckad design krävs det ibland att onödiga och överflödiga element plockas bort. Genom enhetlighet och att hålla nere antalet typsnitt och färger så kan resultatet bli en tilltalande design som på ett träffsäkert sätt förmedlar det önskade budskapet.

Med hjälp av vårt designverktyg online blir den här processen både enkel och rolig.Är du osäker på vilket typsnitt du ska använda i din design? Oroa dig inte, vi hjälper dig! Så väljer du rätt typsnitt för dina reklamprodukter.

Camaloon använder sig av cookies för att förbättra din surfupplevelse. Mer information om detta hittar du på vår Cookie policy. Genom att navigera på webbplatsen uttrycker du din förståelse och ditt medhåll. Det uppskattar vi! Stäng