Ta fram en stark varumärkesprofil

Så skapar du en profil för ditt varumärke

En varumärkesprofil kan rent visuellt sägas spegla ett företags personlighet och en tydlig profil underlättar för dina kunder såväl som för dina medarbetare. Varumärkesprofilen kan ses som en stilguide som hjälper ditt företag att kommunicera på ett konsekvent sätt. En följdriktig kommunikation gör det lättare för dina kunder att känna igen ditt varumärke och inger ett professionellt intryck. Samtidigt underlättar den här stilguiden för dina medarbetare eftersom den förtydligar hur varumärket ska kommuniceras på ett konsekvent sätt mellan olika team och kanaler.

Skapa en tydlig bild av företagets personlighet

För att lyckas skapa en varumärkesprofil som på ett värdefullt sätt speglar företagets personlighet gäller det att du har full koll på företagets karaktärsdrag. Innan du påbörjar utformandet av din varumärkesprofil bör du därför lära känna företaget på djupet. Du måste känna till företagets uppgift, vision, målgrupp, personlighet och centrala värderingar.

Uppgift – Här tar du upp anledningen till att ditt företag idag existerar.

Vision – Företagets vision handlar om vart företaget strävar efter att nå. Det kan handla om både litet och stort, det viktigaste är de är sanna mot ditt varumärke.

Målgrupp – Här handlar det om att beskriva vilka dina kunder är och varför de behöver just dig och det ditt företag kan erbjuda. Eventuella insikter från till exempel marknadsundersökningar kan fördelaktigt inkluderas för att göra det lättare för dina medarbetare att effektivt kunna kommunikation med målgruppen. 

Personlighet – För att bena ut vad företagets personlighet är kan det vara en bra idé att göra en lista med en handfull adjektiv som beskriver det egna varumärket. Alternativt kan du göra en lista med cirka 5 adjektiv som inte stämmer överens med ditt varumärke. Det här gör det lättare när det sedan kommer till att sätta tonen för stilguiden. Be gärna ditt team eller andra kollegor om hjälp.

Centrala värderingar – Kom fram till vilka huvudsakliga värderingar som styr företagets agerande när det till exempel kommer till att ta beslut. Minnesvärda värderingar gör att ditt varumärke blir lättare för målgruppen att komma ihåg. Det är viktigt att vara uppriktig, att säga att företaget står för något som det inte gör bara för att det ska se bra ut utåt sett är inte att rekommendera. Sanningen lyser ofta igenom.

Samla inspiration

Innan du bygger vidare på varumärkesprofilen kan det vara en bra idé att hämta lite inspiration. Det här kan du bland annat göra genom att se tillbaka saker som tidigare fungerat bra för ditt företag som till exempel lyckade annonser eller kampanjer. Du kan även välja ut ett antal andra varumärken som du ser upp till och se hur de sköter sin visuella kommunikation. Det kan också vara bra att undersöka vilka frågor som ofta dyker upp när det kommer till det egna varumärket, finns det något som är otydligt och kan förbättras? Under arbetet med att samla in inspiration kan det också vara en bra idé att skriva ner sådant som du gillar och inte gillar. De sakerna du tycker om kan sedan ligga till grund för det material du använder i stilguiden.

Foto av Olya Kobruseva från Pexels.

Om du behöver fler inspirationstips (länk) så har vi samlat några åt dig.

Vad ska guiden innehålla?

Varumärkesprofilen ska innehålla riktlinjer för hur ditt varumärke ska synliggöras i olika sammanhang. Det finns åtminstone sex stycken punkter som bör ingå i varje stilguide och dessa är bakgrundshistoria, logotyp, färger, typografi, bilder och språk. Listan kan göras lång på ytterligare punkter men dessa sex är de som du tillsammans med en designer bör prioritera. 

Bakgrundshistoria

Bakom varje framgångsrikt varumärke finns en spännande historia. En bakgrundshistoria kan ses som en sammanfattning av företagets uppgift, vision, personlighet och centrala värderingar som på ett trevligt sätt ramar in varumärket. Det här avsnittet är viktigt för att människor, inom företaget men också utomstående, ska få en tydlig inblick i företagets hjärta och själ. Resterande punkter i varumärkesprofilens stilguide bör överensstämma med bakgrundshistorien.

Logotyp

Det är viktigt att säkerställa att din logotyp används på rätt sätt och det kan du göra genom att sätta upp ett antal riktlinjer gällande användningen av den. Anledningen till att det här är så viktigt är att du vill skapa enhetlighet och undvika otydligheter. 

Det här avsnittet kan till exempel inkludera regler kring vilken storlek, vilka mått och proportioner som får användas, hur stort utrymme logotypen kräver i förhållande till andra element samt tillåtna färgkombinationer och i vilka sammanhang var och en av dem är aktuella. Det kan också vara bra att ta med några exempel på hur logotypen inte får användas.

Färger

När det kommer till att välja färger till företagets stilguide rekommenderas som flest fyra stycken, gärna färre. Det kan vara en bra idé att välja en ljus färg för bakgrund, en mörkare färg för text, en neutral nyans och en som står ut lite mer. Använd gärna färgproverna i din stilguide för att tydligt se vilka som valts ut och hur det fungerar tillsammans. Glöm inte att ta med all information som kan tänkas behövas för färgerna ska kunna återges på ett korrekt sätt, till exempel färgnamn, hex-koder, RGB-värden, CMYK-färgkoder och PANTONE-nummer.

Foto av Olya Kobruseva från Pexels.

Typografi

Precis som med varumärkets logotyp och färger så måste även typografin användas på ett konsekvent sätt i företagets kommunikation. Det finns tusentals typsnitt att välja mellan men tänk på att välja ett som matchar varumärkets visuella stil. En rekommendation är att använda endast en eller två typsnitt i din stilguide och en bra tumregel är att inte använda samma typsnitt som det i logotypen. Den här kontrasten kan nämligen få teckensnittet att sticka ut.

Bilder

Nästa steg är att välja ut ett antal bilder, foton, illustrationer och grafik som visar på företagets fokusområden och på ett naturligt sätt återspeglar varumärkets visuella identitet. Det behöver inte röra sig om ett stort antal bilder, huvudsaken är att de hjälper till att förmedla vem du är och vad du gör. En tydlig stilguide som innehåller rätt typ av bilder gör det även lättare för andra på företaget att veta vilket material som kan och får användas i kommunikationen.

I det här avsnittet kan du till exempel ta med bilder som i tidigare sammanhang visat sig fungera bra för ditt varumärke, samla inspiration från andra framgångsrika företag eller skapa moodboards. I en moodboard kan du sätta ihop olika slags bilder som uttrycker samma känsla som ditt företag strävar efter att förmedla.

Foto av cottonbro från Pexels.

Språk

I den här delen av din stilguide handlar det som att komma fram till vilken röst och tonfall som företaget ska använda. Rösten kan ses som varumärkets personlighet och gör ditt skrivande mer konsekvent medan tonfallet kan förklaras som röstens känslomässiga kvalitet. Ett varumärke bör alltid hålla sig till samma röst i alla kanaler men vilket tonfall som ska användas beror såklart på sammanhanget. Det språk som ditt företag använder i kommunikationen med publiken kommer i stor utsträckning att påverka deras uppfattning om dig. 

Här kan du även inkludera riktlinjer som gäller det skrivna språket eftersom det också är väsentligt. Sättet du skriver på påverkar automatiskt tonen i ditt budskap.

Andra strategier för ditt varumärke

Vissa företag kan behöva gå djupare än de sex ovan nämnda elementen för att skapa tydliga riktlinjer. I stilguiden kan det i sådana fall även vara bra att till exempel ta upp hur företaget ska satsa på digital närvaro och vad det eventuellt kan innebära för en webbplats och riktlinjer gällande förpackningar och paket och hur de ska se ut. Om företaget planerar att finnas på sociala medier kan det även vara bra att nämna strategier och förtydliganden kring vad som bör publiceras i dessa kanaler samt hur offline marknadsföring ska gå till. Det här är bara några förslag på övriga punkter som kan behöva inkkluderas. I slutänden är huvudsaken att ditt varumärkes stilguide täcker det som är väsentligt för just ditt företag.

Sammanställ stilguiden

När du har gått igenom alla ovanstående punkter och har en tydlig bild av hur du vill att varumärkets visuella kommunikation ska se ut så är du redo att sammanställa din stilguide. Ett bra förslag är att lägga upp dokumentet med varumärkesprofilen någonstans där alla på företaget enkelt kan komma åt den, förslagsvis via Google Drive. Det är viktigt att komma ihåg att den här guiden är ett levande dokument som kommer att ändras med tidens gång. Fördelen med att dela dokumentet via Google är att du då kan lägga till en blank sida där dina medarbetare är välkomna att lämna nya idéer och förslag till förbättringar av varumärkesprofilen, det kan till exempel handla om nya centrala värderingar eller ett typsnitt som skulle fungera bättre än det nuvarande på hemsidan.

Foto av Olya Kobruseva från Pexels.

Kom ihåg att det viktigaste med en varumärkesprofil är att förhindra att företaget sänder ut mixade signaler. En konsekvent kommunikation kommer att underlätta för alla inblandade och ge ett professionellt och strukturerat intryck! När du väl har en stark stilguide är det dags att ge dina profilprodukter en snygg design som matchar varumärkesprofilen, vi ger dig 7 användbara designtips för dina reklamprodukter. Lycka till!

Camaloon använder sig av cookies för att förbättra din surfupplevelse. Mer information om detta hittar du på vår Cookie policy. Genom att navigera på webbplatsen uttrycker du din förståelse och ditt medhåll. Det uppskattar vi! Stäng