Camaloon.com is not taking orders and the company behind it stopped all operations in September 2022. The company is going through a bankruptcy procedure.

Kommersiell kommunikation, integritets- och dataskyddspolicy

Denna sida belyser de mest relevanta punkterna i vår integritets- och dataskyddspolicy som rör skydd av personuppgifter, baserat på Europaparlamentets och Europarådets förordning 2016/679.

1. MÅL MED DENNA POLICY

Denna policy kommer att tillämpas på alla data som kommuniceras av användarna på de flertal webbplatser som tillhör varumärket Camaloon, vilket exklusivt får användas av Camaloon Croatia D.O.O. och dess dotterbolag (hädanefter benämnt som Camaloon). Policy omfattar även de användare som prenumererar på våra nyhetsbrev eller kommersiella kommunikationer, samt de användare (konton) som kontaktar oss direkt för beställningar av större volymer.

2. VILKEN TYP AV DATA OMFATTAS?

Camaloon använder under inga omständigheter känslig data. Vi ber inte heller våra användare om känsliga uppgifter eller sparar känslig data. Ras- eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös tro, syndikalistiska anslutningar, genetiska eller biometriska uppgifter, sexuell läggning eller uppgifter om beteendeidentifiering finns inte i några av våra dokument.

Vi använder endast personuppgifter som exempelvis e-post, för att möjliggöra för oss att kontakta våra användare och abonnenter, samt deras namn, efternamn (eller sociala namnbeteckningar) och fysiska adresser för att kunna leverera eventuella beställningar. Vi lagrar också de relaterade skattemässiga identifikationsnummer om de är skyldiga att generera någon typ av faktura eller budget. Telefonnummer används endast för att kontakta våra kunder eller för att klargöra eventuell ofullständig eller otydlig information eller för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem. Kunder eller användare kan också kontaktas per telefon om de har bett om en offert eller vi fått en uttryckling beställningsförfrågan. Vår avdelning som behandlar större ordrar eller specialordrar använder antingen telefon eller e-post för att kontakta kunder eller användare.

När det gäller den automatiska webbläsningsdata vi samlar rekommenderar vi att du läser vår policy angående cookies samt punkt 14 i detta dokument.

3. ANSVAR ANGÅENDE BEHANDLING AV DATA

Informationen från våra användare eller kunder behandlas på Camaloons huvudkontor, beläget på Carrer d'Àlaba 61, våning 3, 08005 Barcelona (Spanien). Denna information lagras i våra egna elektroniska enheter eller hos våra teknologiska partners (se punkt 12 - Nationell eller internationell dataöverföring).

4. VEM KAN FÖRSE OSS MED SINA UPPGIFTER?

Personer under 18 år är inte behöriga att göra köp på någon av Camaloons webbplatser eller att prenumerera på våra nyhetsbrev, kampanjer eller andra kommersiella meddelanden.

Användaren ansvarar alltid för att tillhandahålla sanna, exakta, autentiska och aktuella uppgifter och Camaloon förbehåller sig rätten att utesluta en användare eller kund som tillhandahåller falska uppgifter.

5. HUR FÖRSER DU OSS MED DINA UPPGIFTER?

Under registreringsprocessen kan du som användare frivilligt ge ditt uttryckliga samtycke till vår behandling av din data, med förbehåll för denna policy. Samtidigt som användaren surfar på Camaloons webbsidor kan han eller hon lägga till sina uppgifter i fältet för prenumeration. Målet med det här funktionen är att kommunicera nyheter, erbjudanden, kampanjer och information som kan vara användbar för användaren när det gäller att skapa egna produkter. Användare kan alltid och under alla omständigheter använda sina rättigheter gällande behandling av dessa data.

6. VILKEN RÄTTSLIG GRUND ANVÄNDS FÖR ATT BEHANDLA DIN DATA?

Den rättsliga grunden för de uppgifter (data) vi använder bygger på:

 • Uppfyllande av avtalet om produkt eller tjänsteupphandling via Camaloons webbplats (din inköpsorder) eller genom avtalet om produkt eller tjänster som skickats från avdelningen som bär ansvaret för stora kunder (inköpsorder eller budgetrekvisition)

 • Ditt uttryckliga samtycke till att få meddelanden om våra produkter, tjänster och senaste nyheter och erbjudanden.

7. DELAR ELLER ÖVERLÅTER VI DINA UPPGIFTER?

Nej. Camaloon delar under inga omständigheter ut dina personuppgifter till andra företag, oavsett om det är ett företag som har anknytning till Camaloon eller inte, och kommer inte heller att använda dina personliga uppgifter på något annat sätt än vad som framgår i vår policys information. Vi är fast beslutna att informera dig om eventuella företagsändringar som skulle resultera i ett nytt ägande av de uppgifter du gett och så ger vi dig chansen att utöva dina rättigheter.

För att bättre kunna uppfylla sina tjänster är Camaloon skyldig att meddela viss kunddata (t.ex. namn, adress och telefonnummer) till de leveransföretag som levererar dina paket. Endast den data som är absolut nödvändig för att aktiviteten ska kunna genomföras delas med leveransföretag, detta för att produkterna från Camaloon ska kunna levereras korrekt.

8. HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?

Camaloon garanterar konfidentialiteten av data som tillhandahålls av användare och kunder och som skyddas via personliga lösenord på vår hemsida. Varje enskild användare är ansvarig för olämplig användning av sådana lösenord. Camaloon använder ingen teknisk service om inte den partnern kan garantera att den nuvarande inigritetspolicyn upprätthålls. Vi använder inte tjänster som inte kan upprätthålla användarnas datasäkerhet. Vi är fast beslutna att omedelbart kommunicera eventuella säkerhetsöverträdelser som kan utgöra ett hot mot deras enskilda rättigheter.

9. HUR LÅNG TID ÄR DINA UPPGIFTER LAGRADE?

Om du är en kund, behåller vi din ekonomiska information (t.ex. fakturor, kontouppgifter) åtminstone under de tider som följer enligt gällande lagstiftning.

Som prenumerant kommer vi att behålla dina uppgifter så länge som informationen som skickas till din e-postadress inte indikterar ett misslyckande vid sändningen och upp till maximalt 10 år från det att prenumerationen påbörjades. Som kund kan du alltid tillgå dina rättigheter gällande dina datauppgifter genom att maila info@camaloon.com eller skicka ett brev per post till Camaloon. Postadressen beskrivs i punkt 11 i detta dokument.

10. VILKA ÄR MINA RÄTTIGHETER SOM ANVÄNDARE?

De rättigheter vi garanterar dig är de av:

 • Tillträde
 • Rättelse
 • Suppression
 • Opposition
 • Begränsning av användande
 • Portabilitet

11. HUR UTÖVAR JAG MINA RÄTTIGHETER

Utövandet av några av dessa rättigheter är tillgängligt via Camaloons webbplatser eftersom det tillåter användare att få tillgång till deras personuppgifter, som de själva tillhandahållit, och till deras elektroniska fakturering. Du kan också kontakta oss när som helst via e-postadressen info@camaloon.com eller följande postadress:

Camaloon Croatia D.O.O. Kovinska 28, 10090 Zagreb-Susedgrad, Croatia HR89681810830

För att utöva dina rättigheter måste du tillhandahålla en kopia av en giltig identifikation (t.ex. pass) och en adress där vi kan bekräfta mottagandet av din förfrågan och tillhandahålla svar. Utövandet av dessa rättigheter är inte kopplade till några avgifter eller andra kostnader.

12. NATIONELL ELLER INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

Dina uppgifter kommer endast att överföras internationellt om Camaloon har ett företag som är verksamt lokalt på marknaden där du befinner dig. På denna marknad garanteras du åtminstone samma användarrättigheter som de som anges i denna policy, oavsett om lokala bestämmelser kan vara strängare eller inte.

Några av de tjänsteleverantörer som vi använder har en global närvaro, eller kan ha tillgång till några av dina uppgifter. Härmed är en lista över de företag som tillhandahåller tjänster till Camaloon:

Transport- och leveransföretag

 • UPS, DHL, Deutsche Post, Correos, Correos Express och andra (med begränsad tillgång till de uppgifter som behövs för att uppfylla leveransen).
 • Deliverea - integration av olika transportleveranser (med begränsad tillgång till de uppgifter som behövs för att uppfylla leveransen).

Partners för hosting-tjänster, teknik och molntjänster

| Land | Företag | Tjänster | | ---------- | ---------- | ---------- | | USA | Google Inc. | Datalagring och bearbetning | | USA | Amazon Web | Datalagring och bearbetning | | USA | Linode | Datalagring och bearbetning | | Tyskland | Hetzner Online GmbH | Datalagring och bearbetning | | USA | Sendgrid | Datalagring och bearbetning | | USA | Rollbar | Feltestning i realtid | | USA | Sentry | Feltestning i realtid |

Partners för marknadsföring och kommersiella tjänster

| Land | Företag | Tjänster | | ---------- | ---------- | ---------- | | USA | Mailchimp | e-postleverantör | | USA | Drip | e-postleverantör | | USA | Salesforce.com Inc. | Kund- och prospektledning |

Betalningsleverantörer

| Land | Företag | Tjänster | | ---------- | ---------- | ---------- | | USA | Braintree | Betalningsratt | | USA | PayPal | Betalningsratt | | USA | Stripe | Betalningsratt | | Spanien | Redsys | Betalningsratt |

Var och ett av dessa företag arbetar för skydda sina samarbetspartners och deras kunders integritet, och deras policy gällande detta finns tillgänglig på deras respektive webbplatser.

13. FRÅGOR OCH FUNDERINGAR KRING DEN NUVARANDE POLICYN

För frågor eller förfrågningar om vår sekretesspolicy, var god kontakta oss på info@camaloon.com eller skicka ett brev till postadressen som beskrivs i punkt 11 i detta dokument.

14. COOKIES

Camaloon's hemsida använder cookies, små datafiler som lagras i användarens system för att fungera. Dessa cookies innehåller inga personliga uppgifter. De flesta webbläsare accepterar för närvarande cookies, men användare kan stoppa uppkomsten i sin dator genom att välja att ta bort dessa. Denna cookie avaktivering av cookies förhindrar inte åtkomst till webbplatsens innehåll men den förhindrar att göra beställningar.

Förutom cookies använder vi teknik från tredje part:

 • Reklam och analysverktyg som Google Analytics, inklusive Google Analytics Remarketing, Google Display Network Impression Reporting, Google Analytics Demographics och Interest Reporting
 • Google Adwords, inklusive Remarketing och DoubleClick cookies
 • Facebook Ads, inklusive Facebook Custom Audiences

Vi använder dessa verktyg för att mäta och förbättra innehållet på webbplatsen och informera, optimera och presentera annonser baserat på tidigare besök på våra webbplatser och mobilappar. Dessa verktyg och tekniker får och analyserar information, till exempel cookies, på ett sammanlagt och anonymt sätt. Google Analytics, Google AdWords och DoubleClick-cookies registrerar inte någon information som kan identifiera en person.

Du kan alltid välja bort eller anpassa annonseringen som visas för dig genom att använda något av följande alternativ:

14. REVISION AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna sekretesspolicy godkändes av Camaloon Board i mars 2018 och kan komma att uppdateras.

Camaloon använder sig av cookies för att förbättra din surfupplevelse. Mer information om detta hittar du på vår Cookie policy. Genom att navigera på webbplatsen uttrycker du din förståelse och ditt medhåll. Det uppskattar vi! Stäng