Juridisk information

Hemsida:

https://camaloon.com/sv

Företagsinformation:

  • Name: Camaloon Croatia D.O.O.
  • Business address: Kovinska 28, 10090 Zagreb-Susedgrad, Croatia
  • Reg. Number (MB): 081366999.
  • OIB: 89681810830
  • VAT: HR89681810830

Ordförande:

  • Bernat Farrero Badal

Kontakt:

e-post: help@camaloon.com

Immateriell äganderätt:

Camaloon är ett registrerat varumärke som tillhör Camaloon Croatia D.O.O. (hädanefter benämnt som "Camaloon") förbehåller sig full äganderätt för material som ingår på dess hemsida och som skyddas av immateriell eller industriell äganderätt gällande, men inte begränsat till, texter, bilder, grafisk design, varumärken, struktur för navigering, information och innehåll. Camaloon har ensamrätt att utnyttja dessa tillgångar i alla former, särskilt rätten till reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och omvandling, i enlighet men spansk immateriell- och industriell äganderättslagstiftning.

Camaloons hemsida kan också innehålla texter, bilder, grafiska mönster eller varumärken som ägs av tredje part, för vilka det är varje enskild ägares rättighet att utöva sin ensamrätt. Allt som identifieras som tredje parts innehåll ska betraktas som sådant. Om du har frågor eller upptäcker innehåll som kränker äganderätten, vänligen meddela oss genom att skriva till info@camaloon.com. Om någon form av överträdelse kommer till vår kännedom kommer detta innehåll att tas bort omedelbart.

Dessa allmänna villkor reglerar inte leverans av tjänster eller försäljning av produkter som utförs av tredje part som använder direkta länkar till Camaloons webbplats via banners eller andra hypertextlänkar ("länkar"). Innan beställning och inköp av produkter och tjänster till dessa tredje parter rekommenderar vi att du kontrollerar villkoren för försäljning och användning av sådana tredje parter så noggrant som möjligt eftersom Camaloon inte på något sätt kan hållas ansvarig för tillhandahållande av tjänster som utlovas av tredje part eller genom att genomföra e-handelstransaktioner mellan användare och tredje part.

Camaloon använder sig av cookies för att förbättra din surfupplevelse. Mer information om detta hittar du på vår Cookie policy. Genom att navigera på webbplatsen uttrycker du din förståelse och ditt medhåll. Det uppskattar vi! Stäng